لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت خاک , ساختار خاک و خصوصیات خاک ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت خاک , ساختار خاک و خصوصیات خاک ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ساختمان خاك( Soil structure)

ذرات خاك بندرت بصورت منفرد و جداگانه در خاكهاي مزروعي وجود دارد. ذرات خاك بوسيله مواد آلي، اكسيدهاي آهن، كربناتها، رس ها و سيليكاتها در كنار هم قرار مي گيرند و با هم مرتبط مي شود.

پس ساختمان خاك عبارت است ازترتيب قرار گرفتن ذرات خاك در مجاورت يكديگر و تشكيل ذرات بزرگتر مي باشد.

اسلاید ۲ :

¯ ساختمان خاک (Soil structure):

 ترتيب قرارگرفتن ذرات خاک در مجاورت يکد يگر و تشکيل ذرات بزرگتر به نام خاکدانه.

عامل ايجاد خاکدانه: ۱ .  مولکول هاي دو قطبي آب       ۲٫  وجود مواد سيماني

 در خاک مانند: مواد آلي, اکسيد هاي آهن , کربنات ها, رس ها و سيليکات ها.

اسلاید ۳ :

عوامل ايجاد خاکدانه

Øمواد مترشحه از ريشه ها باعث بهم چسبيد ن ذرات مي شود.

Øيخ زدن تدريجي آب سبب شکستن خاکدانه ها و فشار حاصله سبب ايجاد خاکدانه هاي جديد مي شود.

Øميکروارگانيسم هايي مانند ميسيليوم قارچي ,سبب اتصال ذرات و صمغ مترشحه از آن باعث سيماني شدن ذرات مي شود.

اسلاید ۴ :

خاكدانه ها با توجه به شكل ظاهري آنها به چهار گروه كروي، مطبق، مكعبي و منشوري تقسيم مي شوند و اين گروهها نيز جمعاً هفت تيپ ساختماني را تشكيل مي دهند

اسلاید ۵ :

خاكدانه هاي  مکعبي

خاكدانه ها مشابه مكعب ناقص هستند كه در مكعبي زاويه دار لبه هاي تيز وجود دارد و در مكعبي بدون زاويه لبه ها تقريباً گرد مي باشند معمولاً در افق B ديده مي شوند. درز و تركها عمودي و افقي بطور يكنواخت وجود دارد.

اسلاید ۶ :

خاكدانه هاي منشوري

اين خاكدانه ها داراي يك محور عمودي بلند مي باشند و بوسيله جوانب صاف بهم متصل مي شوند.

در خاكدانه هاي منشوري بالا و پايين خاكدانه صاف است و در افق هاي زيرين يافت مي شود.

 ولي قاعده خاكدانه هاي ستوني برجسته و گرد مي باشد و در آب وهواي خشك يافت مي شود.

اسلاید ۷ :

خصوصياتي از خاك كه تحت تاثير ساختمان خاک است

  عبور آب

  تبادل گرما

  تبادل هوا

 تهويه

 تخلخل

اسلاید ۸ :

   بطور کلي عواملي که در تشکيل ساختمان خاک موثر است عبارتند از :

    ماهيت وچگونگي مواد مادري.

   فرايند هاي فيزيکي و شيميايي مواد خاک.

   نوع آب و هوا

 انتقال و مهاجرت رس واکسيد هاي آهن ازلايه هاي بالا به پايين.

اسلاید ۹ :

چرا  Pd لايه هاي سطحي کمتر از لايه هاي عميق تر است؟

چرا  B d لايه هاي سطحي بيشتر از لايه هاي عميق تر است؟

اسلاید ۱۰ :

  • جهت محاسبات Pd استفاده از ۲٫۶۵ .
    • موارد استثنائي : وجود کاني هاي سنگين مثل هورنبلند, تورمالين وزرکان که از

     ۲٫۷۵ استفاده مي شود.