لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت خطا ومسئولیت پزشکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت خطا ومسئولیت پزشکی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

خطا ومسئولیت دو مفهوم جدا ولی مرتبط با هم هستند

خطا ها ومسئولیت پزشکی درحوزه حقوق کیفری ایران طرح میگردد وبر اساس حقوق جزا ،خطا به سه دسته تقسیم میشود

۱- خطای عمد(آدمکشی ،کلاهبرداری ،دزدی و…)

۲-خطای شبه عمد(خطای پزشکی ،رانندگی و…)

۳-خطای محض (ارتکاب جرم توسط کودکان ،مجانین و…)

اسلاید ۲ :

مسئولیت پزشکی

 منظور ازمسئولیت پزشکی ،به معنای خاص آن یعنی تکلیف جبران خسارت وارده به بیمار توسط پزشک یا سایر افراد مرتبط حین انجام اقدامات پزشکی است

 مسئولیت پزشکی و ارکان آن در حوزه مسئولیت مدنی تبیین میشود البته مسئولیت پزشکان و سایر حرف پزشکی متعدد است ازجمله مسئولیت انتظامی ،مسئولیت کیفری ،مسئولیت اخلاقی ،…

-ارکان مسئولیت مدنی

۱-انجام فعل زیانبار

۲-ایراد خسارت به بیمار

۳-رابطه سببیت بین فعل زیانبار وخسارت وارده

۴-ودر پزشکی ،احراز تقصیر پزشک

اسلاید ۳ :

نظریه های مبنای مسئولیت

راجع به ایجاب ومبنای مسئولیت نظریه های متعددی است

۱-مسئولیت مبتنی بر تقصیر ،این نظریه، قدیمی بخصوص در غرب مطرح ،وطرفدار بسیاری دارد ومعتقد است کسی مسئول است که تقصیری مرتکب شده باشد وبر این اساس به توصیف انواع حالات ورفتار های انسان در ایجاد خسارت به عنوان تقصیر میپردازند

خطا یا تقصیر،فعل یا ترک فعل  خارج از عرف شناخته شده  است که در واقعیت مادی موضوع(در اینجا بدن انسان)رخ میدهد

تشخیص خطا با متخصصین مرتبط با موضوع است (در اینجا پزشکان متخصص در موضوع مورد ادعا)

اسلاید ۴ :

۲-نظریه مبتنی بر خطر ،در این نظریه ،کسی مسئول است که فعل زیانبار را (در راستای فعل اصلی خود که منتفع میشده )انجام داده است (تقصیر عامل زیان مفروض است)

۳-نظریه تضمین حق،باید خسارت جانی وجسمی افراد، بدون توجه به تقصیر یا خطر ،جبران شود

اسلاید ۵ :

در حقوق غرب رکن اصلی ایجاد مسئولیت ،
وجود تقصیر است که خود به انواع متعدد تقسیم میشود
ازآنجایی که در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ،مسئولیت پزشکی را مبتنی بر تقصیر قرار داده ،به انواع تقصیرپزشکی از دیدگاه حقوق عرفی(common law) که ید طولایی در این زمینه دارند میپردازیم

اسلاید ۶ :

طبقه بندی وقایع پزشکی

به طور کلی وقایع پزشکی

MEDICAL INCIDENCE

 به پنج گروه کلی تقسيم می شوند که براساس مکانيزم ايجاد حادثه و قصد و نيت فاعل است. و نوع حادثه برمسئوليت پزشک و ميزان آن موثر خواهد بود.

اسلاید ۷ :

MEDICAL ACCDIDENT-1

MEDICAL ERROR-2

NEGLIGENCE-3

RECKLESSNESS-4

VIOLATION-5

اسلاید ۸ :

MEDICAL ACCDIDENT-1

  • اولين گروه از وقایع پزشکی اتقاقات پزشکی است. دراين گروه حوادثی قرار می گيرند که به طور ناخواسته در كنار فعاليت اصلي ظاهر مي شوند فاعل (پزشک) نه قصد انجام آن کار را برای فرد (بيمار) دارد و نه قصد صدمه به وی را دارد. مثل وقتی که راننده خودرويی عقب عقب و با احتياط از پارکينگ خارج می شود و به کودکی برخورد می کند که در نقطه کور پشت ماشين قرار گرفته است. راننده نه قصد صدمه به کودک را داشته نه قصد برخورد با وی را، رعايت احتياط کافی را هم به خرج داده است و مهارت کافی در رانندگی را هم داشته است. در اين گروه ACCIDENT ناشي از يك فرايند ناخواسته مستقل از فرايند اصلي است (مثال شايع ايجاد هپيرترمي بدخيم بعد از مصرف برخي داروهاي معمول بيهوشي است)
  • ويژگی های اصلی ACCIDENT عبارت است از:
  • ۱-غير عمدی بودن
  • ۲-غير قابل پيش بینی بودن
  • ۳-غير قابل اجتناب بودن
  • اين گروه نه تخلف هستند و نه خطا و قصور بحساب نمي آيند.

اسلاید ۹ :

MEDICAL ERROR-2

دومين گروه از حوادث پزشکی خطاها است. خطاهای پزشکی شامل موارد می شود که برنامه ريزی غيرعمدی نادرست يا تداخلات غير عمدی دريک برنامه ريزی درست مانع از رسيدن به هدف مورد نظر می شود. تفاوتي كه با دسته قبلي دارند اين است كه نتيجه حاصله ناشي از تحريف ناخواسته در همان فرايند اصلي است در اين دسته نيز عوارض ۱- غيرعمدي  ۲- غيرقابل پيش بيني  ۳- غيرقابل اجتناب هستند. خطاهای پزشکی در دوگروه عمده خطاهای مبتنی بر مهارت SKILL BASE ERROR و اشتباهات MISTAKE طبقه بندی می شوند

اسلاید ۱۰ :

SKILL BASE ERROR

خطا های مبتنی بر مهارت شامل گروهي از خطاهای پزشکی است که نرسيدن به هدف تعيين شده ناشی از فراموش کردن انجام يک فعل مشخص يا انجام فعلی اشتباهی به جای فعل مورد نظر بوده است. هنگامی که فراموش کردن انجام يک فعل در فرآيندی هدفمند مانع از رسيدن به هدف می شود به آن LAPSE می گويند درحالي که انجام فعلی اشتباه به جای فعل مورد نظر دريک فرآيند هدفمند را که مانع از رسيدن به هدف شود راSLIP گويند. مثال شايع LAPSE فراموش کردن مصرف دارو در زمان تعيين شده است و مثال شايع SLIP مصرف داروی اشتباه با جای داروی مورد نظر در زمان تعيين شده است.

  • يکی از زير گروه های مهم خطاهای مبتنی برمهارت TECHNICAl ERROR است که شامل خطاهای است که ناشی از تفاوت های زمانی- مکانی و فردی است. به طور مثال يک اقدام به انجام بيهوشی نخاعی به علت تفاوت در درجه مهارت متخصص بيهوشی، تقاوت در خصوصيات آناتوميک بيماران و مشکلات زمانی- مکانی و محدوديت های تکنولوژيک به نتيجه نرسد كه دز ضوزت عدم وجود عارضه قصور و تخلف نيز نخواهد بود.