لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت خويشتن پنداره و مثبت نگري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت خويشتن پنداره و مثبت نگري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه:
رابطه يادگيري و کشف معني

  1. تعريف يادگيري

هر نوع تغيير در رفتار که ناشي از جريان رشد نباشد و يا هر نوع اکتساب را يادگيري مي گويند.

دو بعد دارد:

اسلاید ۲ :

الف- ارائه اطلاعات و يا تجربيات جديد است که بوسيله فرد ديگري مثل معلم و استاد ارائه  مي شود.

ب-کشف معني و مفهومي از اطلاعات و تجربيات ارائه شده که کاملاً شخصي است.

اسلاید ۳ :

الف- در بعد ارائه اطلاعات ما قوي هستيم، معلمان و استادان ما سعي مي کنند در کمترين زمان، بيشترين اطلاعات را به افراد منتقل کنند.

ب- در بعد کشف معني مدرسان ما کمتر            مي انديشند که اين اطلاعات به چه درد افراد مي خورد و چگونه در زندگي  مي توانند از آنها استفاده کنند.

اسلاید ۴ :

۲- كشف معني

         براي کشف معني بايد دو کار صورت بگيرد:

الف: ايجاد احساس نياز به کشف معني از آموخته‌ها براي افراد فراهم شود. اگر افراد ندانند چه چيزي برايشان اهميت دارد و چه بايد انجام بدهند تلاش نخواهند کرد و به هدف هاي خود نمي رسند. لذا بايد به افرادکمک شود تا چيزهاي مهم در زندگي خود را کشف کنند.

اسلاید ۵ :

ب- بعد شناسايي از خود يا خويشتن پنداره (self concept)

   يا طرز تلقي مثبت و يا منفي است که فرد از خودش دارد.

اسلاید ۶ :

والدين

الف- طرز تلقي والدين نسبت به خودشان

ب- طرز تلقي والدين نسبت به فرزندشان

اسلاید ۷ :

هويت

مجموعه عوامل پيش گفته تصور و پندار و طرز  تلقي فرد را از خودش شکل مي دهد و مي تواند هويت خودش را بپذيرد يا نپذيرد

اسلاید ۸ :

بحران هويت

پذيرش نقش جنسيتي به خصوص دختر و پذيرش نقش جنسيتي مادر

اسلاید ۹ :

هرچه ارزش هاي والدين، معلمان و همسن و سالان با هم، هماهنگ باشند هويت يابي بهتر شکل خواهد گرفت

اسلاید ۱۰ :

مثبت نگري در پژوهشهاي غربي

پژوهشگران غربي در چند دهه اخير پژوهش هايي در زمينه مثبت نگري انجام داده اند. در نوشتار حاضر نخست به نمونه هايي از آن اشاره مي شود و سپس منابع اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرند.