لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دارایی های جاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دارایی های جاری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دارایی های جاری

دارایی های جاری را بدین گونه تعریف میکنند:وجوه نقد و سایر دارایی ها یا منابعی که معمولا تحت این عنوان ارائه می شوند و انتظار می رود طی چرخه عملیات عادی شرکت به پول نقد تبدیل شوند،به فروش یا به مصرف برسند-از این دیدگاه ها تحقیق یابند.

اسلاید ۲ :

دارایی های جاری پولی

عبارتند از:ادعا نسبت به مبلغ مشخصی پول(دلار)که دارای قدرت خرید عمومی است،در دسترس قرار میگیرد و می توان برای عملیات جاری ،در چرخه عملیاتی شرکت یا حداکثر یکسال به مصرف رسانید. اینها عبارتند از پول،در شکل های مختلف آن،و ادعا نسبت به پول.معمولا این ادعاها جنبه رسمی دارند یا طبق قراردادهای غیر رسمی مشخص می شوند.طرف قرارداد باید در تاریخی مشخص در یک دوره محدود زمانی(که معمولا این دوره زمانی بر اساس نوع فعالیت عادی شرکت تعیین می شود)مبلغ مشخصی پول پرداخت کند.

اسلاید ۳ :

دارایی های جاری پولی

دارایی های جاری و پولی عبارتند از ادعا به مبلغ مشخصی پول(دلار) که در یک چرخه

عملیاتی یا حداکثر یکسال تحقق خواهد یافت.وجوه نقد،حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی

 در این گروه قرار می گیرند.

مقررات نسبتا خاصی برای گنجاندن هر یک از اقلام مزبور در این گروه وجود دارد. هر

یک از آنها را باید بر حسب ارزش فعلی وجوه نقدی که تحقق خواهد یافت(و با منظور

کردن ریسک مربوطه) ثبت کرد.

اسلاید ۴ :

داراییهای جاری پولی

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›۱- پول

›

›

›

›۲- مطالبات

›

›

›۳سرمایه گذاریهای  پولی

›

›

اسلاید ۵ :

پول

وجوه نقد و شکل های مختلف پول که بر حسب ارزش جاری بیان(گزارش)شوند و مقدار آنها مشخص است.از این رو هر نوع سود یا زیان غیر عملیاتی ناشی از مبادله سایر دارایی ها در ازای مبلغ مشخص وجه نقد یا شکل دیگری از پول باید شناسایی شده باشد. در سایه نگهداری وجوه نقد و سایر شکل های پول نباید هیچ سود یا زیان غیر عملیاتی شناسایی کرد،به جز در مواردی که احتمال داشته باشد با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت ها طی دوره های زمانی خاص قدرت خرید ناشی از سود و زیان غیر عملیاتی(متعلق به این اقلام)مورد توجه قرار گیرد.

اسلاید ۶ :

مطالبات

از آنجا که وجوه نقد حاصل از اقلام دریافتنی در دسترس نیست و باید برای یک دوره زمانی منتظر ماند،مطالبات نمیتوانند دارای ارزش متعلق به زمان سررسید باشند(مبلغی که در نهایت طبق قرارداد در سررسید پرداخت میشود).از این رو،به بیانی دقیق تر باید ارزش فعلی همه مطالبات و اوراق بهاداری که در زمانی در آینده به صورت نقد دریافت خواهند شد، محاسبه کرد.
در بیشتر موارد مبلغ بهره بسیار ناچیز است و از این رو در محاسبه سود خالص شرکت مربوط به سال اثر زیادی نمی گذارد. در نتیجه بیشتر مطالبات را بر مبنای ارزش آنها در سررسید گزارش میکنند(در مورد مطالبات بدون بهره این مبلغ برابر با عددی میشود  که بر روی سند یا ورقه نوشته شده است-ارزش اسمی آن).

اسلاید ۷ :

›۱- وجوه نقد حاصل از مطالبات

›

›۲- ذ خیره مطالبات مشکوک الوصول

›

›۳- روش قسطی

اسلاید ۸ :

وجوه نقد حاصل از مطالبات

گاهی شرکت ها به پول نقد نیاز دارند و نمی توانند تا زمان سررسید حساب های دریافتنی منتظر بمانند. از این دیدگاه چندین راه پیش پای آنها قرار دارد.امکان دارد آنها حسابهای دریافتنی را به سازمان های تامین مالی که در ایران آنها را شرخر می نامند بفروشند.شرکت فروشنده ممکن است طبق قرار داد ریسک مربوط به پرداخت نشدن این حساب ها در سر رسید را بپذیرند و بدین گونه حسابهای پرداختنی را با حق ارجاع به فروش می رسانند.

اسلاید ۹ :

می توان هنگام فروش حساب های دریافتنی همه ریسک های مربوط را به خریدار یا کسی که این حسابها به او منتقل میشود،واگذار کرد که این اقدام را فروش بدون حق ارجاع می نامند. فروش حساب های دریافتنی بدون حق ارجاع را فروش می نامند.فروش حسابهای دریافتنی با حق ارجاع را واگذاری می نامند.معمولا اسناد دریافتنی را با حق ارجاع می فروشند و این اقدام را تنزیل می نامند.از سوی دیگر امکان دارد شرکتی وام بگیرد و حساب های دریافتنی را وثیقه قرار دهد.

اسلاید ۱۰ :

گرفتن وام و فروش بدون حق ارجاع در زمره معامله هایی قرار می گیردکه بدون دردسر می باشد.فروش با حق ارجاع باعث مطرح شدن این پرسش می شود که آیا در واقع فروش انجام شده است و یا اینکه این رویداد مالی از نظر محتوایی نوعی وام به حساب می آید.در استاندارد شماره ۷۷ بیان شد که اگر همه شرایط زیر وجود داشته باشد می توان رویداد مالی را به عنوان فروش منظور کرد: