لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت داروهای خواب آور-آرام بخش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت داروهای خواب آور-آرام بخش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

طبقه بندی و فارماکوکينتيک

—زير گروه ها:

¡بنزوديازپين ها

¡باربيتورات ها

¡داروهای متفرقه: کاربامات ها، الکل ها و اتر های حلقوی

¡داروهای جديدتر: بوسپيرون – زولپيدم – زالاپلون

اسلاید ۲ :

جذب و توزيع

—اکثر داروها محلول در ليپيد هستند، جذب خوب از دستگاه گوارش و توزيع خوب به مغز دارند

—توزيع سريع به مغز: تيوپنتال

—توزيع مجدد به خون: مکانيسم خاتمه اثر

—

اسلاید ۳ :

متابوليسم و دفع

—اکثر داروهای آرام بخش- خواب آور قبل حذف از بدن توسط آنزيم های کبدی متابوليزه می شوند.

—غالباً دارای متابوليت فعال می باشند: ديازپام و فلورازپام

—ترکيباتی مانند لورازپام و اکسازپام فاقد متابوليت فعال هستند.

طول اثر از تنها چند ساعت تا بيش از ۳۰ ساعت متغير است.

   فقط چند ساعت: زالاپلون، زولپيدم، تريازولام، کلرال هيدارت
بيش از ۳۰ ساعت:
کلرديازپوکسايد،کلرازپات،ديازپام، فنوباربيتال

اسلاید ۴ :

مکانيسم عمل

—تنها يک مکانيسم عمل برای داروهای آرام بخش-خواب آور مشخص نشده است.

—بنزوديازپين:گيرنده BZ بخشی از ماکرومولکول کانال يونی-گيرنده کابا (GABA) می باشد.

¡باعث افزايش هدايت يون کلر از طريق افزايش فرکانس فعاليت کانال می شود.

¡آنتاگونيست: فلومازنيل

¡آگونيست معکوس: بتا کاربولين

اسلاید ۵ :

مکانيسم عمل

—باربيتورات ها: از طريق تسهيل و طولانی کردن عمل کابا و گلايسين باعش کاهش فعاليت نورونی در مغز ميانی و تشکيلات مشبک می شوند

—در جايگاهی متفاوت از بنزوديازپين و کابا باعث افزايش مدت باز بودن کانال يون کلر می شود.

—در غلظت هاِ بالا: گيرنده گلوتامات و کانال سديم نيز ممکن است مهار شود

اسلاید ۶ :

مکانيسم عمل

—بوسپيرون: ۵HT1A

—زالاپلون و زولپيدم : BZ1

—

اسلاید ۷ :

فارماکودينامی

اثر آرام بخشی(sedation)

اثر خواب آوری(Hypnosis)

بيهوشی (anesthesia) همراه با فراموشی و تضعيف رفلکسی

اثر ضد تشنج: اثر انتخابی با فنوباربيتال و کلونازپام

اثر شل کننده عضلانی: ديازپام

تضعيف بصل النخاع: توقف تنفس، هيپوتانسيون، کلاپس قلبی و عروقی

اسلاید ۸ :

تحمل(Tolerance): کاهش پاسخ دهی

وابستگی:

روانی

فيزيکی –  سندرم قطع مصرف

اسلاید ۹ :

کاربرد بالينی

—حالات مختلف اضطراب:

¡بنزوديازپين های با طول اثر متوسط و طولانی

¡آلپرازولام و کلونازپام در درمان اختلالات پانيک و فوبيک

¡بوسپيرون: فاقد اثرات سوء مغزی همچون نقصان هوشياری و خواب آلودگی ولی با شروع اثر آهسته و تاخيری

—اختلالات خواب:

¡استازولام، فلورازپام و تريازولام

¡زولپيدم و زالاپلون اثرات سوء کمتر بر هوشياری روزانه و الگوی خواب

اسلاید ۱۰ :

—کاربرد های ديگر

¡القا بيهوشی: تيوپنتال

¡پروتوکول بيهوشی: ديازپام و ميدازولام

¡کنترل حالات تشنجی: کلونازپام و فنوباربيتال

¡اسپاسم عضلانی: ديازپام

¡برنامه ترک اعتياد الکل و ديگر خواب آور-آرام بخش ها: کلرديازپوکسايد و ديازپام