لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت داروهای مورد استفاده در اختلالات انعقادی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت داروهای مورد استفاده در اختلالات انعقادی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

فارماکولوژی داروهای ضد انعقاد

مهارکننده های غير مستقيم ترومبين: هپارين

مهارکننده های مستقيم ترومبين: هيرودين

وارفارين و ضد انعقاد های کومارينی

 

اسلاید ۲ :

هپارين

شيمی و مکانيسم عمل

مخلوط ناهمگن موکو پلی ساکاريد

فعال کردن آنتی ترومبين III

آنتی ترومبين III باعث غير فعال شدن فاکتور IIa، IXa، Xa می گردد.

HMW : هپارين با وزن مولکولی بالا

LMW: هپارين با وزن مولکولی پايين

oانوگزاپارين، دالتپارين، تين زاپارين

پنتاساکاريد صناعی: فونداپارينوکس

اسلاید ۳ :

هپارين

کاربرد بالينی

ترومبوز وريد های عمقی(DVT)

آمبولی ريوی

انفارکتوس ميوکارد حاد

 

اسلاید ۴ :

سميت

خونريزی

ريزش برگشت پذير مو

ترومبوسيتوپنی گذرا

منع مصرف

در افراد دارای حساسيت داروئي

هموفيلی

ترومبوسيتوپنی

هيپرتانسيون شديد

خونريزی داخل جمجمه ای 

اسلاید ۵ :

مهارکننده های مستقيم ترومبين

هيرودين: ترکيب مهار کننده ترومبين برگرفته از زالو

ليپيرودين: فرم نوترکيبی هيرودين

ترومبوز مرتبط با ترومبوسيتوپنی ناشی از هپارين

بيواليرودين

آنژوپلاستی زير جلدی کرونر(PCA)

آرگاتروبان، ملاگاتران

ترومبوز مرتبط با ترومبوسيتوپنی ناشی از هپارين

آنژوپلاستی زير جلدی کرونر(PCA)

اسلاید ۶ :

ضد انعقاد های کومارينی

شيمی و فارماکوکينتيک

ترکيبات مولکولی محلول در چربی، جذب خوراکی خوب

عبور از جفت و ايجاد ناهنجاری جنينی

متابوليسم توسط سيتوکروم P450

مکانسيم عمل و اثرات

مهار تغييرات پس ترجمه ای فاکتور های انعقادی وابسته به ويتامين K: فاکتور های  II، VII ، IX ، X.

کاربرد بالينی:

موارد مصرف طولا نی مدت ترکيب ضد انعقاد در موقعيت های بالينی مصرف هپارين

 

اسلاید ۷ :

سميت

خونريزی

افزايش انعقاد :Hypercoagulability

به دليل کاهش سطح سرمی  پروتئين C

نکروز عروق پوستی

پنجره درمانی باريک: تداخل داروئي

القا کننده آنزيمی: باربيتورات، کاربامازپين، فنی توئين

مهار کننده آنزيمی: آميودارون، سايمتدين، دي سولفيرام

اسلاید ۸ :

داروهای ضد پلاکتی

طبقه بندی

آسپرين و ديگر NSAIDs

مهار کننده های فسفو دی استراز

ديپريدامول

سيلاستازول

مهارکننده های گيرنده GP iib/iiia

اَ ب سيکسيمب(abciximab)، تيروفيبان، اپتي فيباتيد

مهار کننده گيرنده ADP:

تيکلوپيدين، کلوپيدوگرل

اسلاید ۹ :

داروهای ضد پلاکتی

کاربرد بالينی

پيشگيری از MI ثانويه

حملات ايسکميک گذرا

سميت

خونريزی

تيکلوپدين: نوتروپنی

مهار کننده GP iib/iiia : ترومبوسيتوپنی

اسلاید ۱۰ :

داروهای ترومبوليتيک

کاربرد بالينی

درمان فوريتی ترومبوز شريان کرونر

آمبولی ريوی

سميت

خونريزی

خونريزی مغزی