لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دانش خانواده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دانش خانواده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

طبابت، کار خداوند است

قرآن کریم، از ابراهیمِ خلیل علیه السلام نقل میکند که فرمود:

دانشنامه احادیث پزشکی، ج ۱، ص: ۸

n[4].« وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ »

و چون بیمار شوم، او (خداوند) شفایم میدهد.

این سخن، بدین معناست که طبابت، کار خداوند متعال است و طبیب واقعی اوست.[ ۵] خداوند است که خواصّ درمانی را در

داروها نهاد و در نظام آفرینش، براي هر دردي دارویی آفرید[ ۶] و به انسان، استعداد شناخت دردها و داروها و چگونگی درمان

خود، قرار داد، چنان که پیامبران الهی نیز (براي درمان « شافی » و « طبیب » آنها را عنایت کرد و بدینسان، او را مظهر نامهاي

بیماريهاي جان) مَظهر این نامهاي مقدّس هستند

اسلاید ۲ :

الف چیرگی شهوت

۱۰۳۶ . امام صادق علیه السلام: جز از سرِ چیرگی شهوت، آمیزش مکن.

ب انتخاب زمان مناسب

۱۰۳۷ . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سفارشهاي ایشان به امام علی علیه السلام: اي علی! بر تو باد آمیزش در شب دوشنبه؛ چرا

که اگر میانتان فرزندي تقدیر شود، حافظ کتاب خدا و خرسند به تقدیر خداوند عز و جل خواهد بود.

اي علی! اگر در شب سهشنبه با همسرت نزدیکی کردي و میانتان فرزندي تقدیر شد، پس از گواهی دادن به این که خدایی جز اللّه

نیست و

محمّد، پیامبر خداست، شهادت، روزي او خواهد شد، خداوند، او را همراه با مشرکان، کیفر نخواهد داد و خوشْبو دهان، دلْ

مهربان، گشادهدست و پیراسته زبان از غیبت و دروغ و تهمت، خواهد بود.

اسلاید ۳ :

اي علی! اگر در شب پنجشنبه با همسرت نزدیکی کردي و میانتان فرزندي تقدیر شد، حکمرانی از حکمرانان یا عالمی از عالمان

خواهد بود؛ و اگر در روز پنجشنبه، به هنگام برگشتن خورشید از میانه آسمان با او نزدیکی کردي و میانتان فرزندي تقدیر شد، تا

گاهِ پیرياش شیطان به او نزدیک نخواهد شد و انسانی راست و درست خواهد بود و خداوند عز و جل، سلامت دین و دنیا را

روزي او خواهد ساخت.

اي علی! اگر شب جمعه با او نزدیکی کردي و میانتان فرزندي بود، سخنوري خوشْگوي و پُرزبان خواهد بود. اگر در روز جمعه،

پس از عصرگاهان با او نزدیکی کردي و میانتان فرزند تقدیر شد، ناموَري سرشناس و آگاه خواهد بود. اگر هم در جمعه شب، پس

از نماز عشا با او نزدیکی کردي، امید است، به خواست خداوند متعال، یکی از ابدال باشد.

اسلاید ۴ :

ج پوشیده داشتن

۱۰۴۰ . امام علی علیه السلام: پیامبر خدا از این نهی فرمود که در حالی مرد با همسرش آمیزش کند که کودکی در گهواره، آنان را

nمینگرد.

۱۰۴۱ . امام صادق علیه السلام: انسان، نباید با وجود پسر بچّه در خانه، با همسرش یا کنیزش آمیزش کند؛ زیرا این کار، پیامدِ زنا

دارد.

۱۰۴۲ . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: سه چیز را از کلاغ بیاموزید: پنهان داشتن آمیزش، سحرخیزي در طلب روزي، و احتیاطورزي

او را.

اسلاید ۵ :

الف بازي. عنه صلی الله علیه و آله: إذا جامَعَ أحَدُکُم امرَأَتَهُ، فَلا یَتَنَحَّ حَتّی تَقضِیَ حاجَتَها، کَما یُحِبُّ أن یَقضِیَ حاجَتَهُ.[ ۱۴۳۳
دانشنامه احادیث پزشکی، ج ۱، ص: ۶۲۳
۱۰۵۰ . امام رضا علیه السلام: با همسرت نزدیکی مکن، مگر آن که با او بازي کنی و پستانهاي او را بمالی؛ چرا که اگرچنین کنی، آب او و آب تو در هم آید و از آن، بارداري حاصل آید و همانند آنچه تو از او میخواهی، از تو بخواهد واین، در چشمانش هویدا شود.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: سه چیز از نامهربانی است: این که کسی با کسی همراه شود و از نام و کنیه وي نپرسد؛ این که مردي به غذایی دعوت شود و نپذیرد یا بپذیرد و نخورد؛ و این که مرد پیش از بازي، با همسر خویش نزدیکی کند.

اسلاید ۶ :

ب پرهیز از شتاب ورزي

۱۰۵۱ . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر کسی از شما خواست به سراغ زن خویش برود، او را به شتاب نیفکند.

۱۰۵۲ . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر کسی از شما آمیزش کند، به سان پرندگان با زنان رفتار نکند، بلکه درنگ ورزد، و

لَختی بمانَد.

۱۰۵۳ . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر کسی از شما [خواست با همسر خویش آمیزش کند، حقّ او را ادا کند و سپس، اگر پیش

از برآوردنِ نیازِ او نیاز خویش را برآورد، با او شتاب نورزد تا نیاز او را نیز برآورَد.

۱۰۵۴ . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر کسی از شما با همسر خویش آمیزش کند، کناره نگزیند تا هنگامی که نیاز زن را هم

برآورد، چنان که خود دوست دارد نیازش برآورده شود

اسلاید ۷ :

ج خودداري از سخن گفتن

۱۰۵۵ . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به امام علی علیه السلام: اي علی! در هنگام آمیزش، سخن مگوي؛ چرا که اگر

[ میانتان فرزندي تقدیر شود، اطمینانی نیست که لال نباشد.[

: ۱۰۵۶ . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خداوند تبارك و تعالی برایتان این را ناخوشایند میدارد که… در هنگام آمیزش، سخن .« بگویید»n. همچنین فرمود« این کار، گُنگی میآورد » :

۱۰۵۷ . امام صادق علیه السلام: به گاه به هم رسیدن ختنهگاهها، از سخن گفتن بپرهیزید؛ چرا که گُنگی میآورد.

اسلاید ۸ :

د وضو براي بازگشتن

۱۰۵۸ . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر کسی از شما به سراغ زن خویش برود و آنگاه بخواهد دیگر بار هم این کار را انجام

دهد، وضویی بسازد؛ زیرا این کار، نشاط بیشتري براي بازگشتن، ایجاد میکند

 

 

د خوردن عسل

۱۰۶۵ . امام رضا علیه السلام درباره آمیزش و آداب آن: پس، غسل کن و همان دم، قدري مومیایی با شربت عسل یا با عسلی که

کف آن را برداشته باشند، بخور؛ زیرا این کار، همانند آن آبی را که از تو بیرون رفته است، به تو باز میگردانَد

اسلاید ۹ :

د خوردن عسل

۱۰۶۵ . امام رضا علیه السلام درباره آمیزش و آداب آن: پس، غسل کن و همان دم، قدري مومیایی با شربت عسل یا با عسلی که کف آن را برداشته باشند، بخور؛ زیرا این کار، همانند آن آبی را که از تو بیرون رفته است، به تو باز میگردانَد.

اسلاید ۱۰ :

دستگاه تناسل و دفع ادرار

۱ اشاره به حکمت نهفته در آن /۱۳

۹۸۰ . امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل  بن عمر: اي مفضل! در این بیندیش که چگونه آلتهاي آمیزش در مرد و زن،

به گونهاي همخوانِ این کار، قرار داده شده است. براي مرد، آلتی انبساطپذیر قرار داده شده که دراز میشود تا نطفه به زهدان برسد؛

چه این که مرد، بدان نیاز دارد که آب خویش در دیگري بیفکند. براي زن هم ظرفی گود آفریده شده تا هر دو آب را در خود،

جاي دهد و فرزند را در درون خود بپذیرد، گنجایش او را داشته باشد و او را حفظ کند تا زمانی که استحکام یابد. آیا این،

برخاسته از تدبیر خدایی حکیم و پُر مهر نیست؟ از آنچه برایش انباز میگیرند، پیراسته و فراتر باد!…