لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت داوری اخلاقی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت داوری اخلاقی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • دراین مدل رابطه کنشگر با نهاد را ابتدا باید به دقت روشن کرد .
 • سپس با شناختی قابل قبول تلاش کرد راهی برای دستیابی به پاسخهای مناسب یافت.
 • از دیگر از اجزای این مدل مرز موفقیت است که پیشنهادی است و تحلیل گر آنرا بر مبنای ملاحظات اخلاقی پیشنهاد میکند.
 • در تمام مباحث اخلاقی برای گزینه ها دو جنبه را باید در نظر گرفت:

üیکی توان.بر عمل و تاثیر گذاری.

ü دیگری امکان،استعداد و ظرفیت.

زیرا هر نهادی حدی از توان و حدی از امکان و ظرفیتی برای تغییرات و تنظیم خود بری شرایط جدید دارد. کنشگر نیز دارای این دو جنبه است.           

اسلاید ۲ :

 در این میان ملاک عقلانیت بهمراه نقد پذیری آن پذیرفتنی است زیرا پدیده ای تکاملی شناخته میشود.

v نظریه راهنما در این میان یک چارچوب اخلاقی معین و پذیرفته شده است. مثلا اخلاق متکی به فضیلت ، اخلاق متکی بر عدالت ، اخلاق متکی بر قواعد، اخلاق متکی بر حقوق، اخلاق متکی بر وظیفه.

vبرای شناخت اصول اخلاقی اما رویکردهای متفاوتی وجود دارد: رویکرد تک اصلی ، رویکرد چند اصلی ، رویکرد بی اعتناء به اصول ، رویکرد متکی به نسبی گرائی اخلاقی.

اسلاید ۳ :

 • اخلاق متکی به فضیلت (virthue ethics).
 • اخلاق متکی بر عدالت (justice ethics).
 • اخلاق متکی بر قواعد (rules ethics).
 • اخلاق متکی بر حقوق (rights ethics).
 • اخلاق متکی بر وظیفه (duty ethics).

اسلاید ۴ :

عامل اخلاقی فاعلی است که فضائل اخلاقی مثل شجاعت و راستگوئی را در خود رشد داده و رذائل اخلاقی را کنار گذاشته باشد.

اما معیاری برای دست یافتن به فضائل اخلاقی وجود ندارد.

اسلاید ۵ :

امور باید در جامعه عادلانه تقسیم شود.

شامل عدالتهای : ناظر به رویه و مشی، باز تولیدی،توضیحی و خیرخواهانه است.

اسلاید ۶ :

 قواعد بهتر هدایت گر تصمیمات اخلاقی باشند.

مثلا احاله قدرت و زور به دولت.

اسلاید ۷ :

ناظر به حقوق طبیعی بشری.

 با فرض خوش بینی به آزادی و تعاملات بشری.

اسلاید ۸ :

فعل اخلاقی از باب وظیفه اخلاقی انجام میشود.

پاشنه آشیل کانتی : اهمیت انتشار نتایج یک پژوهش علمی با امکان خودکشی یک فرد در معرض اتهام چه کند؟

اسلاید ۹ :

 • رویکرد تک اصلی (monistic approach).
 • رویکرد چند اصلی (pluralist approach).
 • رویکرد بی اعتنا به اصول(particalaristapproach).
 • رویکرد نسبی گرائی اخلاقی (relativist approach).

اسلاید ۱۰ :

یک اصل اخلاقی کلی وجود دارد و باید برای آن تصمیم گرفت.

مثل فلسفه اخلاق کانت.