لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت داور پزشكي و مسئوليت پزشكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت داور پزشكي و مسئوليت پزشكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف ويژه عيني:

حقوق: عبارت است از مجموعه مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان مقرري حكومت ميكند ، حقوق به دو دسته عمومي و خصوص تقسيم ميشود.:

حقوق عمومي بر روابط دولت با مردم حكومت كرده و تشكيلات و وظايف سازمانهاي دولتي را بيان ميكند  ازقبيل مقررات مربوط به وصول ماليات و نحوه دادرسي در محاكم.

حقوق خصوصي مجموعه قواعدي است كه حاكم بر روابط افراد است ، مانند قواعد حاكم بر روابط تجاري و خانوادگي .

اسلاید ۲ :

جرم و مجازات

هيچ عملي را نمي توان جرم دانست ، مگر آن چه به موجب قانون ،(( جرم)) شناخته شود . به عبارت ديگر هر فعل يا ترك فعلي كه در قانوني براي آن مجازات تعيين شده است ((جرم )) محسوب مي شود و هيچ عملي را نمي توان به عنوان جرم ، به موجب قانون موخر مجازات كرد ،ليكن اگر بعد از ارتكاب جرم، قانوني مقرر شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات باشد اين قانون در مورد جرم هاي سابق قابل اجرا است.

اسلاید ۳ :

تخلفات كبفري:

عمل خلافي كه پزشك يا ماما (يا ساير صاحبان فنون وابسته به پزشكي) انجام ميدهند  گاهي ممكن است علاوه بر جنبه انتظامي داراي جنبه كيفري نيز باشد. مرجع تعيين كننده تخلفات كيفري صاحبان حرف پزشكي ، سازمان پزشكي قانوني است .طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ مجازات ها بر حسب نوع جرايم به ۵ دسته تقسيم ميشوند :

اسلاید ۴ :

۱- حدود: حد به مجازاتي گفته ميشود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است، مثل رجم در زناي محصنه.

۲- قصاص : كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جتنايت او برابر باشد مثل قصاص در قتل عمد .

۳- ديه: مالي است كه از طرف شارع به سبب جنايت بر نفس يا عضو ، تعيين شده است و به كسي كه جنايت در حق او انجام شده يا به اولياي او داده ميشود ، مانند ديه در قتل غير عمد.

۴- تعزير: تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده است و به نظر حاكم واگذار شده است ، مثل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان آن بايد از مقدار حد كمتر باشد.

اسلاید ۵ :

۱- مجازات باز دارنده : تأديب يا عقوبتي است كه از طرف محكوميت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع ، در قبال تخلف از مقررات و نظامهاي حكومتي تعيين ميگردد ، مثل حبس ، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه ، محروميت از حقوق اجتماعي و نظاير اين ها .

تخلفات كيفري (۱،۷،۲) كه در ارتباط با حرف پزشكي بوده و مستحق مجازات است را ميتوان در بخش هاي زير خلاصه نمود:

۱- دادن گواهي خلاف واقع

۲- سقط جنين

۳- افشاي اسرار بيمار

۴- عدم رعايت مقررات بهداشتي

۵- اشتغال به طبابت بدون داشتن مجوز قانوني

۶- فريفتن بيمار

اسلاید ۶ :

۷- تخلفات مربوط به مسئولان داروخانه ها

۸- تخلفات مربوط به صاحبان آزمايشگاههاي تشخيص طبي

۹- تجويز غير ضروري و خلاف قانون مواد مخدر

۱۰- امتناع از كمك به كسي كه در حالت اورژانس بوده و نياز فوري به كمك هاي پزشكي دارد.

تخلفات انتظامي: ۱- مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان مشاغل پزشكي و پيراپزشكي از نظر انتظامي، سازمان نظام پزشكي است

۲- عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات و نظامات دولتيو صنفي و حرفه اي و عدم رعايت شئونات شغلي و صنفيو حرفه اي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني و اجحاف به بيماران

اسلاید ۷ :

و مراجعان به وسيله شاغلان حرف پزشكي و وابسته به پزشكي ، تخلف محسوب شده .

مجازاتهاي انتظامي بر حسب اهميت تخلفات به قرار زير است:

الف) تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل

ب) اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل

ج) توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق راي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل

د) محروميت از اشتغال به حرف پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال در محل ارتكاب تخلف

ه) محروميت از اشتغال به حرف پزشكي از سه ماه تا يكسال در تمام كشور

و) محروميت از اشتغال به حرف پزشكي از بيش از يكسال تا پنج سال در تمام كشور

ز) محروميت دائم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور

اسلاید ۸ :

مسئوليت پزشكي (۲و۱)

در مورد شغل مامايي و پزشكي ، قضاوت بايد با در نظر گرفتن مطالب زير صورت پذيرد:

۱- قصد و نيت اصلي ، خدمت به بيمار است و اعمال پزشك و ماما به صرفه و و صلاح مريض است

۲- هيچ گاه پزشك يا ماماي با وجدان ، با علم و عمد ، اقدام مضر به حال بيمار انجام نمي دهد

۳- اغلب اوقات حتي بدون اشتباه و غفلت و با وجود اتخاذ تدابير لازم و استعمال طرق معمول و داشتن اطلاعات كافي ، سير بيماري يا عارضه عمل ، منتهي به خسارت بيمار ميشود  كه در اين صورت ميتوان گفت ، پزشك يا ماما تقصيري نداشته است .

اسلاید ۹ :

۵- مسئوليتهاي جزايي مانند جنايت ، در دادگاه مجازات ميشود و مجازات آن ممكن است زندان يا جريمه باشد اين مجازات متوجه خود متهم است و قابل بيمه شدن نيست .

خطاهاي بزرگ پزشكي عبارتند از :

۱- خطا در نوشتن نسخه: ۱- به صورت داروي اشتباهي يا طريقه استعمال اشتباه ۲- پزشك صادر كننده و پزشك داروساز هر دو مقصر هستند ۳- ناسازگاري دارو با بعضي از بيماران براي پزشك مسئوليت ندارد ۴- در مورد مواد مخدر مثل مورفين و كوكائين ، اين داروها بايد با تاريخ و امضاء باشد ، مقادير آن با حروف تمام نوشته شود ، دستور خوراك و استعمال آن معين و صريح باشد  

اسلاید ۱۰ :

و براي مدتي كمتر از ۷ روز تجويز شود و مقدار آن از اندازه مجاز تجاوز نكند

خطا در انتقال امراض مسري:

تلقيح عمومي امراض مسري ، خطاي شغلي حساب نشده  بلكه بعنوان جنايت ، از نقطه نظر قانون ، قابل تعقيب است . امراض مسري كه توسط پزشك يا ماما منتقل ميگردد جزء خطاهاي بزرگ شناخته ميشود ، در صورتيكه شرايط زير در آن وجود داشته باشد:

۱- پزشك موجب و عامل اين مراتب باشد ۲- اين مسئوليت در باب امراض اپيدميك وجود ندارد