لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت درخواست تسلیم پیشنهاد (RFP) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت درخواست تسلیم پیشنهاد (RFP) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

RFP چیست؟

 • یک درخواست رسمی برای بدست آوردن خدمات.
 • موارد استفاده:

–پروژه درخواستی جزو وظایف سازمان نباشد.

–سازمان امکانات و تجهیزات اجرای پروژه را نداشته باشد.

–نیروی انسانی متخصص برای انجام طرح را نداشته باشد.

اسلاید ۲ :

ساختار RFP

 • عنوان و معرفی سازمان (شامل شرح وظایف)
 • اعلام درخواست (علت – شرح طرح درخواستی)
 • محدودیت های موجود در طرح
 • شرایط شرکت کنندگان
 • نحوه ارائه پیشنهاد
 • روش امتیازبندی و انتخاب برنده
 • شرایط قرارداد
 • ضمیمه ها

اسلاید ۳ :

پیشنهاد (Proposal) چیست؟

 • یک نوع ارائه کتبی برای:

–حل یک مسأله

–پیشنهاد انجام پروژه تحقیقاتی یا اجرایی

 • انواع پیشنهاد:

–Solicited (پاسخ به درخواست)

–Unsolicited (پیشنهاد طرح)

اسلاید ۴ :

Solicited Proposal

 • پیشنهادهایی که در جواب به یک RFP ارائه می شوند.

اسلاید ۵ :

Unsolicited Proposal

 • درخواستی وجود ندارد و برای پیشنهاد اجرای یک طرح ارائه می شود.
 • اتنتخاب عنوان و شرح پروژه بسیار مهم است.

اسلاید ۶ :

ویژگی های پیشنهاد

 • پیشنهاد با توجه به کتبی بودن آن، تعهد آور است.
 • مخاطبین پیشنهاد معمولاً مدیران و مهندسان متخصص هستند.
 • ارائه کننده پیشنهاد باید به پرسشهای مخاطب مطابق با نیازش پاسخ دهد.
 • پیشنهاد تنها مرجع مخاطب برای شناخت توانمندی های ارائه کننده است.

اسلاید ۷ :

عوامل موفقیت پیشنهاد

 • داشتن یک ایده خوب
 • شناخت محدودیت ها
 • کیفیت نوشتار:
 • نگارش
 • شفافیت و اختصار مطالب
 • کامل بودن

اسلاید ۸ :

ساختار پیشنهاد

 • صفحه عنوان
 • فهرست مطالب
 • چکیده طرح
 • متن اصلی:
 • مشخصات طرح
 • مشخصات مجری طرح (رزومه)
 • منابع

اسلاید ۹ :

صفحه عنوان

 • شامل:

–عنوان طرح

–نام مجری طرح

–موقعیت شغلی مجری طرح

–تاریخ ارائه

اسلاید ۱۰ :

مشخصات طرح

.۱مقدمه (Introduction):

–بیان مسأله و راه حل پیشنهادی به اختصار

.۲تعریف مسأله (Statement of the Problem):

–بیان دقیق مسأله

–بررسی سابقه طرح (Review of Literature)

–بیان محدودیت ها و موانع احتمالی طرح

–این قسمت باید داوران را نسبت به اهمیت طرح و تسلط ارائه دهنده به موضوع آگاه کند.