لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت درمان شبکه اي، قرارداد مشروط، درمان دادگاه مدار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت درمان شبکه اي، قرارداد مشروط، درمان دادگاه مدار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

اهداف کلي :

 • آشنائي با شيوه هاي درمان نگهدارنده غير داروئي.

.۱ميزان موفقيت در درمان را افزايش مي دهد. ميانگين دو تا سه برابر

.۲روشهاي متنوع تري را در دو درمان غير داروئي مي آموزيد

.۳پيگيري هاي درماني بهتري انجام مي دهيد.     

اسلاید ۲ :

درمان شبکه اي Network Therapy

 • شبکه درماني ابتدا توسط Galenter در ۱۹۹۶ آزمايش شد
 • بعنوان شيوه اي براي بازتواني است.
 • شبکه اي از دوستان و اعضاء خاص خانواده يک سيستم حمايتي و افزايش انگيزه ايجاد مي کنند.
 • اعضاء شبکه جزء سيستم درمانند و خودشان مورد درمان قرار نمي گيرند (تفاوت با خانواده درماني)
 • هدف : رسيدن سريع بيمار به پرهيز کامل و پيشگيري از عود و افزايش سازگاري با زندگي بدون مواد

اسلاید ۳ :

درمان شبکه اي …. ادامه

 • عود با روشهاي معمول ترک بالاست.
 • روشهاي ۱۲ قدمي از جمله N.A براي همه مناسب نيست
 • طولاني و گران بودن روشهاي بازتواني بستري
 • بهتر است بيمار در محيط خود و با عوامل خطر ساز درمان حمايت شود.

اسلاید ۴ :

 • روش گالانتر آن بود که در ماه اول هر هفته يک جلسه تشکيل داد. سپس جلسات را کم کرد تا پس از يک سال هر دو ماه يک بار جلسه تشکيل مي شد.
 • اعضاء شبکه ۲ تا ۳ تفر بودند : همسر، دوستان، والدين يا خواهر و برادر

اسلاید ۵ :

چه کساني به درمان شبکه اي نياز دارند ؟

 • مهمترين مشکل درمان اعتياد :

Relapse

Loss of Control

 • يکي از مدلهاي توجيه کننده عود Conditional Withdrawal
 • شرطي شدن و بروز علاقه به مصرف درحاليکه از نظر فيزيکي نيازي ندارند.
 • براي مثال پاسخ به صدا، بو، موقعيت و ساير خاطرات که باعث Craving مي شود.

اسلاید ۶ :

چه کساني …. ادامه :

 • محرک شرطي منجر به پاسخ درماني مي شود قبل از آنکه بيمار از نظر جسمي احساس خماري کند.
 • گاهي تغيير خلق محرک شرطي است : Khantzian(1985) آنرا Self medication ناميد
 • گاه تخريب اعتماد به نفس در استرس ها
 • به همين دلائل عود ناگهاني و خارج از کنترل است.

اسلاید ۷ :

چه کساني به درمان شبکه اي نياز دارند ؟

.۱نمي توانند مصرف موادشان به دنبال يک بار مصرف جلوگيري کنند.

.۲سعي کرده اند مواد را قطع کنند ولي دوباره عود ميکند.

.۳افرادي که نمي خواهند يا قادر نيستند قطع مصرف داشته باشند.

.۴درمان سرپائي به تنهائي مفيد نبوده است يا نمي تواند به پايان برسانند. 

اسلاید ۸ :

اقدامات براي شبکه درماني

.۱تشکيل سريع اولين جلسه چون انگيزه درمان مدت کوتاهي باقي است.

.۲اگر ازدواج کرده حضور همسر :

 • کاهش احتمال شرطي شدن
 • کاهش نگراني و پي جوئي همسر
 • کاهش مکانيسم هاي انکار

.۳انجام مصاحبه انگيزشي

.۴ترغيب همسر و ساير اعضاء شبکه به رابطه بهتر با بيمار  

اسلاید ۹ :

اقدامات …… ادامه

.۵شروع درمان در جلسه اول و داروها تحت نظر يکي از اعضاء

.۶اعضاء بايد :

 • جديت داشته باشند
 • خود مشکل مصرف مواد نداشته باشند
 • با بيمار رابطه محکم داشته باشند
 • نظرات خود را درمان دخالت ندهند
 • گروه متعادل باشد : همه جوان يا اعضاء خانواده نباشند.

اسلاید ۱۰ :

.۷آموزشها بايد :

 • مستقيم و صريح
 • جديت در پرهيز کامل
 • حتماً از جلسه اول با همسر يا دوست باشد

.۸درمانگر راهنما و هدايت کننده تيم درمان است.

.۹وظيفه اصلي شبکه : کمک به درمانگر براي حفظ پرهيز کامل