لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گيری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گيری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

تمام اندازه گيري ها داراي حد مجازي از خطا هستند

بررسي منابع خطا ضروري است

اسلاید ۲ :

تاچه حد اندازه گيری را نزديک به واقعيت انجام می دهد

آيا با تکرار اندازه گيری مقدار يکسانی را نشان می دهد

آيا شرايط اندازه گيری (فشار ، دما، رطوبت…) بر روی اندازه گيری اثر می گذارد (شرايط استاندارد)

آيا ويژگيهای اپراتور در اندازه گيری دخيل است

آيا مقدار اندازه گيری شده در طول ساليان ثابت می ماند (کاليبراسيون)

آيا محدوده اندازه گيری دستگاه مناسب انتخاب شده است

سرعت عکس العمل دستگاه در مقابل مقادير متغيير چگونه است

اسلاید ۳ :

انطباق يا نزديکی کميت اندازه گيری شده به مقدار واقعی

بجای مقدار واقعی از مقدار استاندارد استفاده می شود

دقت بر حسب حد اکثر خطای دستگاه بيان می شود

E = A – B

E  : خطای اندازه گيری

A :  مقدار اندازه گيری شده

B : مقدار اندازه گيری شده استاندارد

خطا می تواند مثبت يا منفی باشد

درصد خطا

اسلاید ۴ :

دقت نقطه ای Poi t  Accuracy

¨بيان دقت اندازه گيری وسيله در نقاطی مشخص

¨مثلاً در ترمومتر خطا معمولاً در نقطه انجماد يا جوش مشخص می شود

دقت بر حسب درصدی از مقدار واقعی

دقت بر حسب مقدار حداکثر مقياس Full scale output (FSO)

 (Perce tage of full scale deflectio )

A  مقدار اندازه گيری شده

B مقدار واقعی (استاندارد)

C  مقدار حداکثر مقياس

اين مورد بيان دقيقتری نسبت به حالت ۲ است

بيان کامل دقت دستگاه (Complete accuracy stateme t) بيان دقت دستگاه به صورت جدول در نقاط مختلف

اسلاید ۵ :

خطای کاربرد (استعمال)  Applicatio error

ناشی از تغيير حالت دستگاه

گرم شدن ترمومتر در اثر تماس با مواد

فشار کوليس بر روی جسم

افت ولتاژ در اثر اتصال ولتمتر

خطای شخصی (عمل کرد  Operati g Error)

استفاده غلط از دستگاه

نگاه کج به عقربه

قرار دادن غلط کوليس بر روی کار

خطای محيط (E viro me tal Error )

اثر عواملی مثل رطوبت، فشار، حرارت

جهت حذف اين خطا می توان از شرايط استاندارد استفاده کرد

خطای ديناميکی (Dy amic Error)

سرعت عکس العمل

پايداری شرايط

 

اسلاید ۶ :

خطا هاي قابل كنترل

تمام  اين خطا ها بايد تعيين شوند

جمع جبري آنها نبايد از مقدار خطاي مجاز تجاوز نمايد

خطا هاي تصادفي

علت اين خطا ها نمي تواند مشخص شود

وقتي آشكار مي شوند كه تحت شرايط يكسان اندازه گيري متوالي از يك كميت نتايج يكساني ندهد

اندازه گيري هاي بدست امده بصورت توزيع نرمال هستند

به روش هاي آماري مي توان مقدار متوسط و انحراف استاندارد آنها را مشخص  نمود

اسلاید ۷ :

با تكرار اندازه گيري اشكار مي شوند

علت به وضوح مشخص نيست

¨درصورت حساسيت كافي دستگاه، اختلاف در اندازه گيري نمايان مي شود

علل احتمالي بروز

¨تغييرات كوچك در موقعيت دستگاه اندازه گيري و هدف مورد اندازه گيري

¨نوسانات غير قابل تشخيص در شرايط محيطي (دما)

¨عدم تنظيم اتصالات، سايش در اجزاء

¨خطاي خواندن

اسلاید ۸ :

ميانگين حسابی

 

ميانگين قدر مطلق انحراف ها

¨لزومي ندارد برابر صفر باشد

 

انحراف معيار

¨معياری از تغييرات در اندازه گيری

 

اسلاید ۹ :

خطاي كاليبره كردن

خطاي ناشي از شرايط محيطي (دما، فشار و رطوبت)

استاندارد اكثر اندازه گيري ها (۲۰درجه سانتي گراد، ۷۶۰ ميلي متر جيوه و رطوبت در فشار بخار ۱۰ ميلي متر جيوه)

شرايط فيزيكي مثل اعمال فشار فك ها Probe و سوزن ها

اسلاید ۱۰ :

عبارت است از مدت زمانی که دستگاه يک تغيير پله ای  در کميت مورد نظر را با دقتی بين ۲ تا ۵ درصد اختلاف نشان دهد. بعبارتی زمان لازم برای پاسخ دستگاه تا ۹۵ يا ۹۸ درصد مقدار نهايي ان