لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دوسده تکاپوی توسعه در ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دوسده تکاپوی توسعه در ایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

شرایط بین‌المللی؛

عصر پس ازجنگ سرد

هدم كانون‌هاي بحران

پليس بين‌المللي

حضور ميداني – محوري امريكا

دو گفتمان دوراني

حقوق بشر

جامعه مدني

چپ نو

ديناميسم N.G.  ها

پاسخ منفي تعديل ساختار

مواجهه جديد صندوق – بانك

جوامع مبتني برخود و نو پديداري «توانمندسازي»

خيز بلند چين

خلق مزيت جانشين مزيت نسبي سنتي

اسلاید ۲ :

شرایط ملی؛

يك و نيم دهه خاص

يك نقطه عطف؛ دوم خرداد

اتفاقي مشابه جنبش

اميد مجدد به حيات

ميل ويژه به مشاركت

موج بلند N.G.  ها

مرحله جديد حيات مطبوعاتي

ضرب شست‌هاي مرحله نو

مطالبات رو به ارتفاع

وعده‌هاي بي سازمان – بي پشتوانه

دولتِ به سمت شبح

اصلاحات بي اقتصاد

طبقه ممتازه از جنس فكري

بازخيز دانشگاه

برآمد اجتماعي جوان و زن

اسلاید ۳ :

ساختار جامعه؛

گرايش به سازمان يافتگي حقيقي:

  حزبي

  صنفي

  مدني

ميل به سازمان يافتگي مجازي

تكاپوهاي حزبي درون حاكميتي

تلاش‌هاي شبه حزبي بيرون حاكميتي

مطبوعاتِ جانشين احزاب

بازخير صنفي؛ ميل به استقلال

غلظت مسئله قوميت‌ها – اقليت‌ها

بي سازماني اصلاحات – سازمان يافتگي ضد اصلاحات

دانشگاه؛ ستاد واقعا موجود

اسلاید ۴ :

تفكيك نسبي قوا

بازمفهوم پارلمان

دوسوم صوري

واقعي‌تر شدن جناح‌بندي ها

رئيس دولتِ «فرهنگي»

افت تشكيلاتي دولت

رانت‌هاي مرحله نو

سهم از نفت – سهم از خودرو

نيروي روشنفكري مقابل نيروي تشكيلاتي

احزاب ماكت گونه

كادرهاي ۱۰ درصدي

اسلاید ۵ :

دست اندرکاران توسعه؛

دولت

طيفي از نظرداران – كارشناسان

موسسه برنامه‌ريزي

صنوف صاحب ادراك

شهرداريِ جنب دولت

اسلاید ۶ :

نوع مواجهه با توسعه؛

سياست، فرهنگ، اجتماع

  برفراز اقتصاد

فرادستي توسعه سياسي

  فرودستي توسعه اقتصادي

اهميت شاخص‌ها

  بي عنايتي به ساختارها

اسلاید ۷ :

روش شناسي؛

مرحله اول   تنوع – تفؤل

مرحله دوم   ادامه تعديل

مرحله سوم   مدلي اقتباسي – ميل اجتماعي

اسلاید ۸ :

متن‌هاي دوراني؛

برنامه ساماندهي ؛   بينابين تعديل – تثبيت

  (۱۳۷۷)  فيمابين رشد – عدالت

 

برنامه سوم ؛   نقطه چين تعديل

  (۱۳۸۳ – ۱۳۷۹)   تيم تعديل

 

برنامه چهارم ؛   اقدام جمعي‌تر

  (۱۳۸۸-۱۳۸۴)  گرايش رفاه

  بيشتر كيفي – كمتر كمّي

 

اسلاید ۹ :

عملکرد شناسی؛

جهان‌گرايي

جهت كم شيب صادراتي

پيشبردهاي كم كارآ

انبساط مالي

امواج تورمي

ناكامي در كوچك‌سازي دولت

رانت‌هاي نو

اسلاید ۱۰ :

نوع تعامل با جهان؛

تنش‌زاديي نسبي

موضوعي براي گفتگوي جهاني

اخذ تئوري – مدل

رابطه نفت – كالا

  با اندكي دهش به جهان

مردودي در سطح بندي‌هاي بين المللي