لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دوسده تکاپوی توسعه در ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دوسده تکاپوی توسعه در ایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

حوزه‌های موضوعی بررسی؛

شرایط شناسیساختارشناسی

دست‌اندکاران توسعه

نوع مواجهه با توسعه

روش‌شناسی

عملکردشناسی

نوع تعامل با جهان

جمع‌بندی

اسلاید ۲ :

شرایط بین‌المللی؛

تهاجم امپرياليستی

ميليتاريسم روبه رشد

استمرار دستاوردهای جهان نو

پايگاه سوسياليستی

تموج های آرمانی:

رد پای سوسياليستی

انقلاب مکزيکی

نهضت هندی

رفرم ترکی

طبل و شيپور جنگ

اسلاید ۳ :

شرایط ملی؛

فروکش مشروطه

آرمان های تحقق نيافته

چيدمان ناپايدار

حکومت ايلی رو به پايان

شيرازه پاشی مديريتی

نيازهای تاريخی استعمار مسلط:

تمرکز

امنيت

کمربند

منتخب دورانی

چهار ساله پيش نياز:

تمرکز

تخصیص

سرکوب های ايمن ساز

قرق تاريخی

اسلاید ۴ :

ساختار جامعه؛

 

پايان سازمان يافتگی

غيبت قطب های مرجع

خلاء نهاد آگاهی رسان

تنگه عرصه عمومی

تک طبقه محدود شده

مجلس مهار خورده

اسلاید ۵ :

ساختار قدرت؛

 

شاه قَدَر قدرت

سازه اداری- تشکيلاتی

سازه نظامی- پليس

سازه ايدئولوژيک- فرهنگی

کابينه نوين

ادغام قوا

اسلاید ۶ :

دست اندرکاران توسعه؛

 

شاه مياندار

نخبگان منتخب

مشاوران- مجريان خارجی

اسلاید ۷ :

نوع مواجهه با توسعه؛

 

ضرورتی برای تثبيت و بقاء سلطنت نو

عرصه ای برای رقابت با همسايه

پاسخی به نيازهای تاريخی بيگانه

امکانی برای احيای اقتدار باستانی

طرحی برای نوسازی

اسلاید ۸ :

روش شناسی
اقتباسی – رقابتی

تمسک به مدل ترکی توسعه؛

حکومت قاهر

اصلاحات بخشنامه ای- از فراز

توسعه سريع

نفی مشارکت

 

اسلاید ۹ :

عملکرد شناسی

وحدت قوا

دولت مقتدرِ متمرکزِ روبه فربهی

نظام تخصيص مالی

بسترسازی حقوقی

انهدام نظام مرجعيت سنتی

ايجاد نظام آموزشی

تأسيس نظام نوين حقوقی

انهدام چيدمان مدرن سياسی- اجتماعی

مهار کامل عرصه فکری، سياسی، صنفی و مدنی

شبه مدرنیسم تحميلي

زيربناسازی ها 

نهادسازی ها

ورود صنعت 

تجارت خارجی انحصاری

بخش نفت

غارت زمين

پادشاه بورژوا- ملاک

اسلاید ۱۰ :

نوع تعامل با جهان

نفت جاری به روی غرب

ورود تکنولوژی

بهره از دانش خارجی

آماده سازی بازار داخلی

درپی نقطه اتکاء برای بقاء