لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ديابت و آزمايشگاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ديابت و آزمايشگاه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

ديابت يكي از شايعترين بيماريهاي غدد است كه در جوامع مختلف شيوع متفاوتي دارد .سه شكل اصلي آن:

۱-ديابت نوع۱

۲-ديابت نوع ۲

۳-ديابت حاملگي

اسلاید ۲ :

معيار هاي تشخيص ديابت :

 تشخيص ديابت :

دو نوبت قند پلاسماي خون وريدي ناشتا مساوي يا بيشتر از mg/dl 126 است.

 

قند پلاسماي خون وريدي ۲ ساعت بعد از مصرف ۷۵گرم گلوكز خوراكي مساوي يا بيشتر از mg/dl 200 است.

 

قند پلاسما در هر زمان مساوي يا بيشتر از mg/dl 200 بوده  كه با علائم (پرنوشي –پر خوري و پر ادراري )همراه است.

 

اسلاید ۳ :

تشخيص اختلال تحمل گلوكز :

قند پلاسماي خون وريدي ۲ ساعت بعد از مصرف ۷۵گرم گلوكز خوراكي مساوي يا بيشتر از mg/dl 140 وكمتر از ۲۰۰ mg/dl باشد.  

تشخيص ديابت حاملگي :در غربالگري ديابت حاملگي توضيح داده خواهد شد .

اسلاید ۴ :

  آزمايشگاه و ديابت

بطور معمول پزشك با توجه به شرح حال- سوابق خانوادگي و مشاهده علائم باليني به ديابت مشكوك مي شود و براي تاييد يا رد تشخيص از روش هاي آزمايشگاهي استفاده مي نمايد .

با توجه به نقش عمده ازمايشگاه در تشخيص قطعي و پيگيري سير درماني اين بيماري لازم است آزمايش ها  از دقت و صحت كافي برخوردار باشند .

ارائه پاسخ نامناسب مي تواند به اشتباه تشخيصي , درمان نابجا يا عدم درمان به موقع , صرف وقت , هزينه بسيار و در نهايت سردرگمي پزشك و بيمار منجر شود.

اسلاید ۵ :

تستهاي معمول در آزمايشگاه

قند خون ناشتا(FBS):                                                       به منظور انجام آزمايش قند خون ناشتا بيمار بايد به مدت ۸ ساعت از مصرف مواد غذايي خوداري كند (مصرف آب مانعي ندارد )

قند ۲ساعت بعد از غذا(۲hp):بيمار بايد دو ساعت بعد از صرف غذاي معمولي جهت خون گيري مراجعه نمايد.

  توجه: نمونه سرم يا پلاسما براي اجراي آزمايش قندخون ناشتا و قند دو ساعت بعد از غذا قابل قبول است 

اسلاید ۶ :

آزمايش ادرار از نظر گلوكز –پروتئين و كتون :

تاييد وجود گلوكز در ادرار با آزمايش بنديكت و وجود پروتئين در ادرار با آزمايش رسوب با اسيد سولفوساليسيليك انجام مي شود .به منظور افزايش حساسيت و نيز صحت انجام آزمايش با نوار ادراري بهتر است موارد مشكوك و مثبت به وسيله آزمايشهاي تاييدي قرارمورد بررسي قرار گيرد.

اسلاید ۷ :

nHb A1c:اندازه گيري قند خون بازتابي از ميزان گلوكز خون در طي چند ساعت گذشته است اما براي پي بردن به ميزان متوسط قند خون در ۸هفته از پارامتري به نام همو گلوبين گليكوزيله استفاده مي شود .گلوكز به آساني وارد گلبول قرمز شده و طي يك واكنش غير انزيمي  كند و غير قابل برگشت و متناسب با غلظت گلوكز سرم در عرض ۱۲۰روز عمر گلبولهاي قرمز به اجزاي هموگلوبين متصل مي شود .لذا با توجه به نيمه عمر گلولهاي قرمز ,سطح هموگلوبين گليكوزيله در خون نشان دهنده متوسط قند خون در طي ۶-۸هفته گذشته بوده است 

اسلاید ۸ :

روش اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله:

بر اساس شارزالکتریکی(الکتروفورز- کروماتو گرافی )

بر اساس ماهیت شیمیایی(کلریمتریک)

روش کلریمتریک با توجه به عدم نیاز به دستگاه خاص یا کیت خاص در صورتی که صحیح انجام شود روش قابل قبولی است (فقط یک دستگاه فتومتر یا اسپکتروفتومتر همراه با کیتهای معمول مورد تاییدآزمایشگاه رفرانس برای اجرای آزمایش کافی است)

نمونه مناسب خون کامل با ضد انعقاد EDTAهپارین و یا اکسالات است

حد معمول با روش کلریمتریک  ۲٫۵ -۴%

 

اسلاید ۹ :

ديابت حاملگي

ديابت در حاملگي به دو گروه علامت دار و بدون علامت تقسيم مي شود

علامت دار: ابتلا به ديابت در اين گروه علائمي مانند پر ادراري  پر نوشي ……وجود دارد.قند خون اين افراد غير معمول بوده و درصدHbA1c نيز در آنها بالا است. لذا انجام آزمايش تحمل گلوكز لزومي ندارد.

بدون علامت: ابتلا به ديابت در اين گروه بدون علامت بوده و مشكل اصلي تشخيص بيماري در اين گروه است . اكثر مبتلايان به ديابت در اين گروه قرار مي گيرند (۷۰%) جستجوي زودرس اين اختلال با كمك آزمايش غربالگري طي دوره حاملگي ضروري است .

 

اسلاید ۱۰ :

Glucose challenge Test(GCT)

 

در دیابت حاملگی بدون علامت قند خون مادر باردار حدود ۲۰% پایین تر از حد معمول بوده و به طور معمول بین mg/dl 55 -56است .

      تست غربالگری جهت دیابت حاملگیGCTمی باشد

این تست با ۵۰گرم گلوکزخوراکی با شرایط غیر ناشتا در هفته ۲۶-۲۸ حاملگی انجام می شود .

نمونه گیری یک ساعت بعد از خوردن گلوکز انجام می شود.

اگر قند  خون وریدی یک ساعت بعد از مصرف گلوکزکمتر از mg/dl 140  باشد دیابت حاملگی منتفی است

اگر قند خون وریدی یک ساعت بعد از مصرف گلوکز mg/dl 140 یا بیشترباشدمشکوک تلقی می شود وباید برای این فرد تست OGTTانجام شود .