لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دیافراگم وفشار سنج تفاضلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دیافراگم وفشار سنج تفاضلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مفهوم فشار:

اثر نیرو بر روی یک سطح به اینکه نیرو چگونه اعمال شود بستگی دارد.شخصی که کفش ورزشی میخدار پوشیده ،میخ کفشهایش در زمین فرو می رود در صورتیکه کفش معمولی بر زمین آسیب نمی رساند.نکته قابل توجه این است که در هر دو مورد نیرویی که بر سطح وارد می شود یکسان بوده و همان نیروی وزن اوست.

اختلاف میان دو حالت در این است که کفش ورزشی نیرو را برسطح کوچکی وارد می کند.

میخ کفشها مقدار نیروی کل را تغییر نمی دهد.بلکه نیرو بر واحد سطح را به شدت افزایش می دهد که کمیت نیروی بر واحد سطح نیز فشار نام دارد.p=F/A

 

اسلاید ۲ :

تعریف فشار:

فشارعبارتست از نیروی وارده بر واحد سطح که با علامت اختصاری p  نشان می دهند. این کمیت در گازها نقش عمده ای ایفا می کند زیرا یکی از کمیات مشخصه گاز می باشد. از این رو بیشتر قوانین فشار در گازها نهفته شده و به دست آوردن معادله حالت گاز به کار برده می شود.

اسلاید ۳ :

یکای فشار:

فشار با یکاهای مختلفی بیان می شود. یکای استاندارد ما در SIپاسکال می باشد که

۱Pa=1N/m2

یک پاسکال برابر مقدار یک نیوتن نیروست که بر یک متر مربع سطح جسمی وارد می شود. چون پاسکال یکای کوچکی برای فشار است معمولآ از کیلو پاسکال که برابر ۱۰۰۰پاسکال است استفاده می شود. هر جو تقریبا ۱۰۰KPa است.

تعریف فشار سنج:

دستگاهی که برای سنجیدن فشار مایع، گاز درون لوله و مخازن بکار می رود.

اسلاید ۴ :

فشار سنجها از لحاظ سیستم کاری دستگاه به دو دسته آنالوگ ودیجیتالی تقسیم می شوند.

وبراساس مکانیزم کاریشان به سه دسته تقسیم می شوند:

۱-فشار سنج مایعی (مانومتری)

۲-فشار سنج ارتجاعی

۳-فشار سنج الکترونیکی

اسلاید ۵ :

فشار سنجهای ارتجاعی:

از خاصیت تغییر شکل مواد در اثر فشار در ساخت فشارسنجهای ارتجاعی استفاده می شود.

فشارسنجهای دیافراگمی ،کپسولها،لوله بوردون ودم یا بلوز ۴نمونه اصلی این  فشارسنجها می باشند.

نکته مهم در این فشارسنجها کیفیت آلیاژی است که در ساخت آن مورد استفاده قرار می گیرد.

اندازه گیریهای فوق به طور گسترده در صنایع نفت،گازوکشتی ها وهواپیماها وسایر صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.

اسلاید ۶ :

دیافراگم:
دیا فراگمها اغلب به شکل دایره ویا سطح صاف که  داخل محفظه ای محکم قرار گرفته اند،وجود دارند.

اسلاید ۷ :

اصول کار فشار دیافراگمی:

براثر اعمال فشار بر صفحه AسطحAتغییر شکل می دهد سطح Aهر چقدر بزرگتر باشد تغییرات محسوستر وفشار سنج دارای حساسیت بیشتری خواهد بود.

اسلاید ۸ :

عوامل موثر در جنس دیافراگم:

۱-خاصیت ارتجاعی

۲-مقاومت حرارتی

۳-مقاومت در برابر خوردگی

۴-فلز مناسب

اسلاید ۹ :

الف)دیافراگم کپسول:

از دو دیافراگم فلزی تشکیل شده که به

یکدیگر جوش خورده اند که فضای بین

دو دیافراگم با سیال پر شده است.

در این حالت جابجایی ناشی از فشار برابر

مجموع جابجایی کپسولهاست و بدین ترتیب

شیب فشار سنج افزایش می یابد.

اسلاید ۱۰ :

ب) دیافراگم استاک :

برای بیشتر کردن مقدار حرکت می توان چند کپسول را به یکدیگر متصل کرد که در این صورت وسیله ای به نام دیافراگم استاک خواهیم داشت.در این وسیله می توان دو فشار  p1 وp2  را به ترتیب داخل وخارج وسیله وارد کرد ودر این مقدار حرکت دیافراگم متناسب با اختلاف فشار  p1  و  p2  است این وسیله که به نام مجموعه دیافراگم نیز شناخته می شود از یک یا چند دیافراگم روی هم ساخته می شود و به شکل مدور می باشد واز لاستیک یا الیاژ فلزی ساخته می شود و بیشتر در دستگاههای ثابت از آن استفاده می شود.