لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ذیابیتوس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ذیابیتوس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

 • گرم
 • تشنگی شدید
 • احساس گرمی در ÷شت و تهیگاه
 • وجود علائم ذهنی وعینی سوء

مزاج گرم کلیه

ملمس کلیه گرم

قاروره بدون سوزش و بدون رنگ

 • سرد
 • با وجود تشنگی عدم علائم گرم
 • هزال بدن روز به روز
 • سقوط قوت
 • سقوط اشتهای طعام
 • سکون تشنگی به شرب آب نیم گرم یا گرم

اسلاید ۲ :

سوء مزاج ←دیابت ←تب دق

  سوء مزاج گرم کلیه

قاروره رنگین با حرقت/ بدبو / دهنیت در سطح ادرار

نبض سریع

ملمس کلیه گرم

تشنگی زیاد

سرعت قیام به بول

قبول اورام گرم

انتفاع از ضمادات بارده بر اسفل پشت

تقدم تناول اغذیه و ادویه گرم و ریاضت مفرط و تعب و خواب بر فرش گرم

قوت شهوت جماع

تب دق

 • لاغری
 • بیمار احساس حرارت نمی کند
 • بیمار گرم است
 • با خوردن غذا گرم میشود
 • نبض ضعیف

اسلاید ۳ :

دق پیری

 • خشکیدن و پژمردن بدن
 • عدم احساس حرارت در لمس بیمار
 • نبض صغیر/ بطیئ/ متفاوت
 • اگر ناشی از نوشیدن آب سرد باشد: نبض متواتر
 • بول سفید شفاف رقیق و آبکی

اسلاید ۴ :

اسباب دق پیری

 • عدم توانایی کافی بدن برای مصرف غذا و غلبه سرمای سخت بر بدن
 • نوشیدن آب سرد نابهنگام و زیاد
 • گرمایی (تب دق) رطوبت لازم بدن را خشکانده و حرارت غریزی خاموش شده

اسلاید ۵ :

درمان دق پیری

 • گرمی بخشیدن به بیمار
 • رطوبت بخشیدن به بیمار
 • حقنه
 • دلک بعد از غذا
 • شیر تازه دوشیده شده
 • عسل
 • غذای زود هضم غیر لزج: آب گوشت/ زرده نیم برشت

اسلاید ۶ :

درمانهای مشترک

 • استفاده از خوراکیهای سرد و تر ( سوء مزاج گرم)
 • تبرید کلیه/پرهیز از مدرات/انصراف مواد از کلیه و تقویت کلیه/پرهیز از مجففات (دیابت گرم)
 • سردی بخشیدن به بدن بیمار/رطوبت بخشیدن به بدن بیمار/پرهیز از مجففات (تب دق)
 • طباشیر/ کافور/تخم خرفه/تخم خیار/دوغ گوسفندی ترش(در دق دوغ گاو )/ صندل/ گل ارمنی/ گل سرخ/ماءالشعیر

اسلاید ۷ :

سنگ کلیه

ماده خام غلیظ لزج بلغمی

ریم و جرک غلیظ

خون

 • حرارت ناریه غریبه
 • انسداد ( کمبود نیروی دافعه)

اسلاید ۸ :

درمان

 • تنقیه بدن به قی و مسهل
 • در صورت غلبه دم: فصد باسلیق
 • آبزن ملین و مرخی
 • مدرات و سنگ شکن با توجه به مزاج بیمار
 • جلوگیری از حبس طبیعت (حقنه ملین و مرخی)
 • تسکین درد
 • بادکش
 • پرهیز از مولدات سنگ
 • رژیم غذایی

اسلاید ۹ :

غذاهایی که ماده اصلی را تولید میکنند

 • انواع شیر حیوان و پنیر تر و تازه
 • گوشت غلیظ پرندگان بزرگ کنار مرداب ( احتمالا اردک و مرغابی )
 • گوشت شتر
 • گوشت گاو / بز نر / شکار
 • گوشت غلیظ ماهی
 • سرخ شده ها در تابه
 • نان نابرشته (خمیر)
 • نان با گندم دارای لزجی
 • نان فطیر
 • آش کشک
 • حلیم
 • آش گندم کوب
 • نان آرد دوبار بیخته بدون سبوس (آرد نول)(ماکارونی)

اسلاید ۱۰ :

غذاهایی که ماده اصلی را تولید میکنند

 • شیرینی های لزج
 • میوه های ترشمزه دیر هضم
 • سیب کال و نا رسیده
 • شفتالو
 • هلوی نارسیده
 • گلابی
 • ترنج
 • آبهای گل آلود و ناصاف
 • نوشابه های تیره رنگ و سیاهرنگ غلیظ
 • هضم ضعیف
 • زیاد خوردن
 • خوردن لطیف بر غلیظ
 • ورزش در حالت سیری و امتلا
 • آمیزش جنسی مکرر