لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت راهنماي ارزيابي دروني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت راهنماي ارزيابي دروني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

كيفيت يك ارزش اصلي در آموزش عالي بوده ،ضمن ابهام خاصي كه همواره در مورد آن وجود داشته، مفاهيم متعددي براي آن متصور است كه هر يك از منظري مورد توجه قرار گرفته و هر كدام مورد استفاده خاصي نيز دارد.

روشي كه براي ارزيابي يا ارزشيابي (evaluation) از كيفيت درآموزش عالي بكار گرفته مي‌شود، نيز بايد در جهت همان مفهوم از كيفيت باشد كه انتخاب كرده و به آن توجه داريم.

اسلاید ۲ :

يكي از مهمترين نكاتي كه در بررسي كيفيت با آن مواجه ميشويم اين است كه يك تعريف علمي از كيفيت همواره بايد اختصاصي باشد.

nيعني كيفيت چيزي براي يك هدف خاص

nبه عبارت ديگر، كيفيت عاموجود ندارد.

اسلاید ۳ :

اين همان تعريفي است كه كيفيت راتناسب با هدف (fitness for purpose)معرفي مي‌كند.

مثلاً يك برنامه تحصيلي ممكن است براي تربيت افرادي محقق بسيار خوب باشد ولي نه براي تربيت افرادي كه در آن حرفه مشغول به كار مي شوند.

اسلاید ۴ :

پس، يكي از رويكردهاي علمي در ارزشيابي آموزشي، رويكرد مبتني بر هدف مي باشد.

در اين راهنما سعي شده است الگوي مناسبي براي اجراي ارزشيابي دروني مبتني بر هدف در سطح گروههاي آموزشي در اختيار علاقه‌مندان و مجريان اين طرح قرار گيرد.

اسلاید ۵ :

هدف اصلي از چنين ارزيابي ارتقاء كيفيت بوده و اين مهم از طريق فرايندي انجام مي‌گيرد كه منجر به قضاوت يا توصيهها و پيشنهاداتي در خصوص كيفيت آموزش در گروه مربوطه مي‌گردد.

به طور معمول ماهيت چنين ارزشيابي‌هايي بيشتر كيفي است.

اسلاید ۶ :

البته هر ارزشيابي داراي دو بعد دروني (خود ارزشيابي) و بيروني (توسط كارشناسان خارجي ياهيأت همگنان) ميباشد، كه در اين مورد نيز در صورتي كه گروه لازم بداند مي‌تواند پس از انجام ارزشيابي و به منظور اطمينان از صحت كار و استفاده از نظرات متخصصين و كارشناسان خارج از اين مجموعه در جهت شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف و دريافت پيشنهادات مناسب براي بهبود،در خواست انجام ارزشيابي بيروني نمايد.

اسلاید ۷ :

مسئوليت و هدايت ارزشيابي دروني به عهده يك تيم خود ارزشيابي يا همان كميته ارزشيابي دروني و ترجيحاً به رهبري مدير گروه ميباشد.

براي رسيدن به اهداف ارزشيابي دروني، كاركردن بر مبناي راهنما و چهار چوب ارائه شده كه بيشتر عوامل مقتضي و سئوالات اصلي را پوشش مي دهد، بسيار حائز اهميت است.

اسلاید ۸ :

به طور خلاصه در اين الگو، گروه عوامل مؤثر در آموزش را بررسي كرده و وضعيت موجود آن را با استفاده از ابزار مناسب بدست مي‌آورد سپس اين وضعيت را با وضعيت مطلوب آن مقايسه كرده و درباره آن به قضاوت مي‌نشيند.

نقاط قوت و ضعف را در ارزشيابي بدست آورده و بر اساس يافتههاي ارزشيابي، مورد تجزيه و تحليل و بحث و بررسي قرار ميدهد.

اسلاید ۹ :

اما نكته اصلي چگونگي تعيين وضعيت مطلوب است.

از آن جايي كه ارزشيابي ،مبتني بر هدف است، بايد وضعيت مطلوب براي عوامل و ملاكها به گونهاي تعريف شود كه اهداف گروه را برآورده سازد،

اسلاید ۱۰ :

بدين منظور بايد اهداف كلي ‌گروه كاملاً مشخص شده باشد، .به عبارت ديگر وضعيت مطلوب يا اهدافي را براي هر عامل تعيين ميكنيم كه ناظر به اهداف كلي ‌گروه باشد و همان طور كه گفته شد وضعيت مطلوب ملاك هاي هر عامل را با توجه به اهداف آن عامل تعيين مي كنيم.