لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • كلمه آنفلوانزا از زبان ايتاليايي در قرن پانزدهم به معناي “تأثير ستارگان” گرفته شده است. در طي قرن بيستم
 • سه پاندمي بزرگ و يك شبه پاندمي روي داده است. اولين مورد پاندمي در سال ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ بنام آنفلوانزاي
 • با ميزان مرگي در حدود ۲۰ تا ۴۰ ميليون در كل دنيا روي داد و پس از آن آنفلوانزاي A(H1N اسپانيايي ( ۱
 • و معروف A(H3 N در سال ۱۹۵۷ شروع شد. پاندمي سوم با زير گونه ( ۲ A(H2 N آسيايي ناشي از نوع ( ۲
 • در سال AH1N1 به آنفلوانزاي هنگ كنگي در سال ۱۹۶۸ اتفاق افتاد وآنفلوانزاي روسي نوع
 • ۱۹۷۷ بروز كرد.
 • طي پاندمي آسيايي وهنگكنگي تمام گروه هاي سني درگير بوده اند. ميزان بالاي مرگ و مير بخصوص در گروه
 • سني بالاتر از ۶۵ سال، اتفاق افتاد. افزايش مرگ و مير، همچنين در كساني كه بيماري زمينه اي طبي مثل
 • بيماري هاي قلبي ريوي داشته اند، مشاهده شده است.

اسلاید ۲ :

 • وقتي پاندمي واقعي ويروس در حال شكل گيري است، ممكن است قبل از هجوم نهايي ويروس جديد، موج هاي
 • متعددي از طغيانها با يك دوره زماني ۶ تا ۹ ماهه وجود داشته باشد. اين موضوع دلالت بر اين دارد كه
 • برنامه هاي پيشگيري شامل تهيه واكس نها و داروهاي ضد ويروسي، جهت اين موج هاي ثانويه نسبت به
 • موج هاي اوليه م يتواند به نسبت بيشتري كاربرد داشته باشد، هر چند كه در برنامه ريزي براي پاندميها بايستي
 • احتمال گسترش بسيار وسيع از كانون اوليه فعاليت به علت افزايش مسافرت هاي بين المللي مد نظر باشد.
 • در هر پاندمي ممكن است تهاجم به سطوح مختلفي از گرو ههاي سني جامعه صورت پذيرد. خوش خي مترين
 • سال ۱۹۱۸ ، بدليل نامعلوم مجدداً در سال ۱۹۹۷ ظاهر شد و A(H1N 1پاندمي وقتي بود كه (
 • اكثر كودكان و نوزادان را تحت تأثير قرار داد.

اسلاید ۳ :

در سال ۱۹۱۸ ، بالغين (سنين ۲۰ تا ۵۰ سال) به طور وسيعي تحت تأثير قرار گرفتند. پاندمي سال هاي ۱۹۵۷ و

۱۹۶۸ تمام سنين را متأثر ساخته و با ميزان وسيعي از مرگ و مير در گروه سني بالاي ۶۵ سال و افراد ساير

گروه هاي سني مبتلاء به بيماري زمينه اي همراه بوده است. حتي در زمانيكه ميزان بروز آنفلوانزا كم بوده آنفلوانزا

باعث ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مورد مرگ در سال در انگليس گرديده است. در فاصله سالهاي ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۵ در ۵

اپيدمي بالغ بر ۲۰۰۰۰ مورد مرگ روي داده است و بيش از ۹۰ درصد اين مرگ ها در افراد مسن بوده است. تقريباً

ساليانه ۱۱۰۰۰۰ مورد بستري مرتبط با بيماري آنفلوانزا در امريكا صورت مي پذيرد.

بهرحال، نگراني فعلي در مورد پاندم يهاي آينده، شامل اين حقيقت است كه ظهور مسافرت هاي هوايي ممكن

است گسترش گونه جديد ويروس را تسريع نمايد.

اسلاید ۴ :

 • آثار و شواهد پاندمي انفلوانزا ي اسپانيايي در ايران :
 • بر اساس اسناد بدست آمده كه در كتاب قحطي بزرگ و مرگ ومير درايران مطرح گرديده است در سالهاي
 • ۱۲۹۸-۱۲۹۶ هجري شمسي) با ورود بيماري انفلوانزاي اسپانيايي به ايران در حدود نيمي از ) ۱۹۱۹-۱۹۱۷
 • ساكنين مناطق آلوده فوت نموده اند.محمد علي جمال زاده ،شاهد عيني،در كتاب فوق ، اين مصيبت را بدين
 • گونه وصف نموده است:اواخر جنگ جهاني بود كه اواسط يك شب تاريك و مخوف سه سوار ترسناك كه هريك
 • شمشير و شلاقي بدست داشتنداز محدوده شهر”شيراز”گذشتند و وارد آن شدند.يکی از آنها
 • “قحطی”،ديگری “انفلوانزای اسپانيايی” و ديگری “وبا” بود.طبقات ضعيف تر جامعه پير و
 • جوان مانند برگهای پاييزی در اثر حمله اين سواران بی رحم فروريختند.در هر گوشه و کنار
 • اجسادمردگان بی صاحب پراکنده بود.بازارها و مغازه ها خالی و تعطيل بود.نه دکتر و نه
 • پرستار و نه دارو،هيچ يک موجود نبود.
 • بر اساس گزارش های ژنرال سايکس(منبع فوق الاشاره) وضعيت بدينگونه توصيف شده
 • است:حمله مخوف انفلوانزا هم فاتحان و هم مغلوبان را از پا انداخت.از جمعيت ٥٠٠٠٠ نفری
 • شيراز ١٠٠٠٠ نفر جان خود را از دست دادندصدها نفر از مردم در کمال نااميدی در مساجد
 • ازدحام می کردند و در همانجا جان خود را از دست می دادند.نقطه ديگری از ايران که در آن
 • انفلوانزا به طور همزمان شدت يافته بود شهر قزوين بود.

اسلاید ۵ :

 • اصطلاحات
 • مراقبت : مراقبت به معني جمع آوري مداوم و منظم اطلاعات مرتبط به يك واقعه بهداشتي و تجزيه و تحليل
 • آن و انجام مداخله مناسب به منظور تغيير در روند واقعه بهداشتي مورد نظر مي باشد.
 • مراقبت ديده ور: مراقبت ديده ور به معناي جم عآوري اطلاعات از نمون ههاي تصادفي يا غيرتصادفي مي باشد.
 • اين مراقبت به منظور تشخيص زود هنگام موارد بيماري يا بدست آوردن اطلاعات مشخص در خصوص روند
 • يك بيماري يا رويداد بهداشتي به عنوان شاخص اطلاعات انجام مي گيرد.
 • طغيان: طغيان افزايش مقطعي در بروز يك بيماري م يباشد.
 • اپيدمي (همه گيري): وقوع بيشتر از حد انتظار طبيعي موارد يك بيماري يا يك رفتار بهداشتي خاص يا
 • حوادث مرتبط به بهداشت در يك جامعه يا منطقه را اپيدمي م ينامند.
 • پاندمي (جهان گيري): كلمه پاندمي بيانگر يك اپيدمي است كه تمامي جمعيت جهان را درگير نمايد.
 • افراد در معرض خطر: به افرادي كه بروز بيماري در آنان باعث عواقب و عوارض بسيار سنگين و شديد مي
 • گردد افراد در معرض خطر مي گويند.
 • افراد در معرض تماس: به افرادي كه بنا به دلايلي (از جمله شغل ،فاميل بودن ) بيشتر در معرض ابتلا به
 • بيماري (تماس مستقيم يا تماس غير مستقيم ) قرار مي گيرند افراد در معرض تماس گفته مي شود.
 • تماس نزديك:تماس نزديك در معاني زير مي باشد:
 • -۱ قرار گرفتن در فاصله كمتر از يك متر با بيمار يا ۲- افرادي كه خدمات مراقبتي بهداشتي و درماني را به
 • بيمار ارائه مي كنند يا ۳- زندگي مشترك با بيمار در يك منزل يا ۴- تماس مستقيم با ترشحات تنفسي
 • بيمار

اسلاید ۶ :

 • آنفلوانزا در ايران:
 • از سال ( ۱۳۴۷ شمسي) ۱۹۶۸ ميلادي بخش ويروس شناسي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران به
 • عنوان مركز كشوري تشخيص آنفلوانزا در ايران همه ساله كوشش خود را در جهت جداسازي و مطالعه
 • سرولوژيك آنفلوانزا به عمل م يآورد.
 • و ويروس B از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۷۶ ويروس هاي جدا شده در ايران شامل ويروس انفلوانزاي تيپ
 • بوده است. A(H3N آنفلوانزاي تيپ ( ۲

اسلاید ۷ :

 • شروع فعاليت هاي ديده وري در سال ۱۳۸۳
 • در سال ۱۳۸۳ به عنوان اولين قدم در طراحي برنامه مراقبتي اقدام به نمون هبرداري از موارد مشكوك به آنفلوانزا
 • با هماهنگي با دوازده دانشگاه علوم پزشكي در موقعيت هاي مختلف جغرافيايي و جمعيتي و با در نظر گرفتن
 • توان آزمايشگاهي دانشگاه هاي مزبور گرديد كه در اين راستا نتايج زير حاصل گرديد:
 • A(H3N2) – A(H1N تبريز: ( ۱
 • A(H3N2) &B : تهران
 • A(H1N و ( ۱ A(H3N شيراز: ( ۲
 • A(H1N همدان: ( ۱
 • A(H1N1) & B و A(H3N بابل (ايستگاه دانشكده بهداشت): ( ۲
 • نتايج مراقبت ديده وري در سالهاي ۱۳۸۴ لغايت ۱۳۸۶ بيانگر نتايج زير بوده است:
 • B و A(H3N و ( ۲ A(H1N ويروس انفلوانزاي ( ۱

اسلاید ۸ :

 • بيماري آنفلوانزا
 • تعريف
 • آنفلوانزا بيماري ويروسي حاد دستگاه تنفسي است كه با تب، سردرد، درد عضلاني، تعريق، آبريزش بيني، گلودرد
 • و سرفه تظاهر مي كند. سرفه اغلب شديد و براي مدتي ادامه م ييابد ولي ساير نشان ههاي بيماري بعد از ۲ تا ۷
 • روز خود به خود بهبودي پيدا مي كند. شناسايي بيماري معمولاً براساس مشخصات اپيدميولوژيك آن صورت
 • گرفته و موارد تك گير آن را فقط با كمك روش هاي آزمايشگاهي مي توان تشخيص داد. آنفلوانزا در افراد مختلف
 • ممكن است از ساير بيماري هاي ويروسي دستگاه تنفس قابل تشخيص نباشد. اشكال باليني بيماري متفاوت بوده
 • و ممكن است نشانه هايي مثل سرماخوردگي، برونشيت، پنوموني ويروسي و بيماري هاي حاد غيرقابل افتراق
 • دستگاه تنفسي را نشان دهد. اختلالات دستگاه گوارش (تهوع، استفراغ و اسهال) نيز بروز م يكند ولي در
 • A (H1N كودكان ممكن است همراه با نشانه هاي ريوي باشد، در همه گيري آنفلوانزا با سوش هاي ويروسي ( ۱
 • در حدود ۲۵ درصد كودكان در مدرسه ها مبتلا به عوارض گوارشي شده اند. B و

اسلاید ۹ :

 • اپيدميولوژي:
 • اهميت آنفلوانزا در سرعت انتشار هم هگيري ها، وسعت و تعداد مبتلايان و شدت عوارض آن، به خصوص ذات الريه
 • ويروسي و باكتريايي مي باشد. در همه گيرهاي بزرگ شكل شديد يا كشنده بيماري بيشتر نزد سالمندان و افرادي
 • كه به دليل عوارض مزمن قلبي، ريوي، كليوي، بيمار يهاي متابوليك، كم خوني و يا نارسايي ايمني ناتوان
 • شده اند مشاهده مي شود.
 • آنفلوانزا به شكل جهانگير، هم هگيري هاي وسيع، كوچك، منطق هاي و ت كگير مشاهده مي گردد. در ۱۰۰ سال
 • ۱۹۵۷ و ۱۹۶۸ اتفاق افتاده است. ميزان حمله در هم هگيري هايي ، گذشته جهانگيري هاي بيماري در سال ۱۹۱۸
 • كه در اجتماعات بزرگ اتفاق م يافتد معمولاً بين ۱۰ تا ۲۰ درصد است در حالي كه در اجتماعات بسته مثل
 • مدرسه هاي شبانه روزي و يا خانه سالمندان به ۵۰ درصد و بيشتر م يرسد. همه گيري ها در مناطق معتدل بيشتر
 • در زمستان و در نواحي گرمسير بيشتر در ما ههاي باراني سال اتفاق م يافتد ولي اين روند فصلي بروز
 • همه گيري ها همواره ثابت نبوده و ممكن است موارد تك گير و يا همه گير بيماري در هر مكاني بدون ارتباط با
 • در خوك و انسان، پرندگان وحشي و A فصل اتفاق افتد. نوتركيبي ويروس بين سروتي پهاي مختلف ويروس
 • ، اهلي، اردك و بوقلمون گزارش داده شده است. ويروس هاي آنفلوانزايي كه جهانگيري هاي سال هاي ۱۹۱۸
 • ۱۹۵۷ و ۱۹۶۸ را به وجود آورده داراي ژ نهاي بسيار نزديك به ژن ويروس آنفلوانزاي پرندگان بوده اند.براي
 • اولين بار در دنيا ويروس انفلوانزاي انساني در سال ۱۹۳۳ ميلادي جداسازي گرديده است.

اسلاید ۱۰ :

 • عامل عفونت:
 • با زير A دارد. آنفلوانزاي تيپ C و B و A ويروس انفلوانزا از خانواده ارتوميكسوويريده است كه سه تيپ
 • توانسته است هم هگيري ها و جهانگير يهاي بيماري را ايجاد (H2N2 ،H3N2 ،H1N گونه هاي، ( ۱
 • در ايجاد C ويروس با ميزان كمتري مسئول ايجاد همه گيري هاي منطقه اي يا گسترده و تيپ B نمايد. تيپ
 • راهنمای مراقبت و کنترل بيماری انفلوانزا در جمهوري اسلامي ايران
 • ١٣
 • موارد تك گير و همه گيري هاي كوچك موضعي نقش داشته است. تيپ هاي ويروسي به وسيله خصوصيات
 • آنتي ژني دو نوع پروتئين نسبتاً ثابت آنها، (نوكلئو پروتئين و ماتريكس پروتئين)، تشخيص داده م يشوند. زير
 • و (H) براساس خصوصيات آنتي ژنيك گليكوپروتئين هاي سطحي آنها، (هماگلوتينين A گونه هاي آنفلوانزاي
 • طبقه بندي مي شوند. موتاسيون مكرر ژ نهاي گليكو پروتئين هاي سطحي ويروس هاي آنفلوانزاي ((N) نورآمينيداز
 • منجر به ايجاد تيپ هاي گوناگون مي شود كه براساس منطقه جغرافيايي، شماره كشت و سال جدا B و A
 • A براي تيپ ( N ) و ۹ گونه نورآمينيداز ( H ) شدنشان نامگذاري م يشوند.تا كنون ۱۶ گونه هماگلوتينين
 • شناخته شده است.
 • در فواصل نامنظم و تنها براي ويروس هاي (antigenic shift) ايجاد زير گونه هاي كاملاً جديد آنتي ژني
 • آنفلوانزا اتفاق م يافتد و همين تيپ هاي ويروسي جديد هستند كه جهانگيري هاي بيماري را به وجود م يآورند.
 • اين ويروس ها نتيجه تركيب غيرقابل پيش بيني آنتي ژن هاي ويروس هاي آنفلوانزاي انسان با ويرو سهاي
 • در ويروس هاي (antigenic drift) آنفلوانزاي خوكي و يا پرندگان مي باشند. تغييرات نسبتاً جزيي آنت يژني
 • به طور دائم همه گيري هاي مكرر و منطقه اي را ايجاد مي كند و باعث م يگردد كه ساليانه تركيب B و A
 • واكسن آنفلوانزا عوض شود