لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت راهکارهاي افزايش درآمد وکاهش هزينه ها از طريق پيمايش و مميزي مشترکين آب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت راهکارهاي افزايش درآمد وکاهش هزينه ها از طريق پيمايش و مميزي مشترکين آب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

استان مرکزي با مساحتي درحدود ۸/۱ درصد مساحت کل کشور را به خود  اختصاص داده و در مرکز ايران قراردارد.
متوسط بارندگي ساليانه استان  ۲۲   ميلي متر و دما    ۱۵   درجه سانتيگراد مي باشد.
داراي  ۱۱۵۷ روستا که ۸۵۱ روستا بالاي ۲ خانوار و ۳ ۶ روستا زير ۲   خانوار مي باشد.
استان مرکزي داراي ۱۲ شهرستان وبخش با احتساب ۳۷۸۳ کيلومتر خطوط پمپاژ ، انتقال و توزيع در ۶۴ روستاي تحت پوشش  ۴۱۶ ايستگاه پمپاژ و ۴۸ مخزن ذخيره اعم از هوايي و زميني مي باشد.

اسلاید ۲ :

درآمد در شرکت هاي آب وفاضلاب که عمده فعاليت آنها استحصال آب وفروش آن مي باشد بر اساس فرمول محاسبه  مي گردد:
                                            درآمد= مقدار فروش آب به مترمکعب  *  نرخ هرمترمکعب آب 
جهت افرايش درآمد با توجه به فرمول فوق نرخ آب بها توسط شوراي اقتصاد تعيين مي گردد وشرکتهاي آب وفاضلاب هيچ گونه اختيار در تغيير آن ندارند بنابراين جهت افزايش درآمد مي بايست آيتم مقدار فروش بر اساس مترمکعب افزايش يابد.
 جهت افرايش مقدار فروش آب مي بايست :
۱- تعداد مشترکين افزايش يابد
۲-مقدار آب بدون درآمد را کاهش ودر قبال آن مقدار فروش آب با درآمد را افزايش داد.

اسلاید ۳ :

تعداد کنتورهاي حجيم :  نصب کنتورهاي  حجمي  به تعداد  ۴۶۶ دستگاه  که ۱ / کل منابع تامين آب را شامل مي شود .  به منظور محاسبه واقعي آب توليد شده وتعيين آب بدون درآمد.

آب بدون درآمد= مقدار مصرف – مقدار توليد

نتايج  :  با محاسبه آب بدون درآمد طي سالهاي قبل واقدامات انجام شده منجر به کاهش مقدار آن شده است .

اسلاید ۴ :

آب بدون درآمد به ۳ قسمت تقسيم مي شود.۱- هدر رفت واقعي شامل :
                                                ۱-۱-  سرريز ازمخازن شبکه .
                                     ۲-۱- نشت ازمخازن شبکه .
                                     ۳-۱- نشت از خطوط انتقال .
                                     ۴-۱- نشت از شبکه توزيع .
                                     ۵-۱-  نشت از انشعابات
۲-هدر رفت ظاهري شامل :
                                               ۱-۲-  مصارف غيرمجاز
                                    ۲-۲- خطاي ثبت.انتقال ومحاسبه داده ها(خطاي مديريت داده ها وسيستم )
                                    ۳-۲- عدم دقت تجهيزات اندازه گيري
۳-مصارف مجاز بدون درآمد شامل:
                                                           ۱-۳-  مصارف اندازه گيري شده بدون درآمد.
                                    ۲-۳- مصارف اندازه گيري نشده بدون درآمد.
 

اسلاید ۵ :

اقدامات انجام شده جهت کاهش مقدار آب بدون درآمد در هدر رفت واقعي :۱- کاهش سريز مخازن : با نصب سيستمهاي تله متري با سلول خورشيدي   .
۲- کاهش فاصله زمان وقوع شکستگي و رفع آن  :
 ۱- اعمال جرائم در صورت وضعيت تعاوني آبداران در صورت قصور دررفع شکستگي  .
۲- بکارگيري ۳دستگاه نشت ياب جهت شناسايي نشتهاي نامحسوس در شبکه هاي آب روستايي 
 ۲- کاهش هدر رفت با اعمال مديريت فشار در سيستم آبرساني :
۱- تقليل فشار در مناطق اسيب پذير شبکه هاي توزيع .
۲- متعادل سازي کلي فشار در شبکه هاي توزيع به منظور توزيع عادلانه آب و کاهش شکستکي هاي شبکه

اسلاید ۶ :

نصب سامانه هاي تله متري (تجهيزات کنترل از راه دور ) با سلول خورشيدي بر روي ايستگاه هاي پمپاژ جهت کنترل ساعت کار پمپها ، جلوگيري از سرريز آب از مخازن ذخيره ، کاهش موارد سوختگي پمپها و کاهش هزينه برق (در پايان سال ۸۶ معادل۲۵ درصد مشترکين تحت پوشش سامانه تله متر قرار گرفته اند. )

اسلاید ۷ :

اقدامات انجام شده جهت کاهش مقدار آب بدون درآمد درهدر رفت ظاهري :۱- کاهش خطاي انساني: با بکار گيري ۲ نفر مامورقرائت کنتور در کل استان .
۲- کاهش خطاي مديريتي :
                              ۱-۲- با نصب پلاک درب منازل مشترکين جهت سهولت شناساي مشترکين .
                              ۲-۲- استفاده ازدستگاه هند هلدجهت قرائت کنتور وسهولت انتقال داده به         .    .                                   سيستم امورمشترکين 
۳- کاهش خطاي عدم دقت وسايل اندازه گيري : استفاده از نيروهاي بسيج سازندگي جهت
                               ۱-۳- تست کليه کنتورهاي خانگي وغير خانگي .
                               ۲-۳- پلمب کليه کنتورهاي سالم خانگي وغيرخانگي .
                                ۳-۳- آمارگيري از وضعيت مشترکين از نظر تعداد افراد ,تعداد دام                                              
                                           وفضاي سبز هرمشترک

اسلاید ۸ :

کاهش خطاي انساني :
تا پايان سال ۱۳۸۴ قرائت کنتور توسط آبداران روستاها انجام مي شد که تعداد ۲۲ آبدار مسئول قرائت کنتور بودند
 
 معايب اين نوع قرائت کنتور در استان :
                   ۱- تعدادي از آبدارن  بي سواد بوده و قرائت به نحو صحيح انجام نمي شد.
                       ۲- تعدادي از افراد روستا از اقوام آبدار بودند که مصرف واقعي انها گزارش نمي شد.
                       ۳- هزينه بر بودن آموزش به دليل زياد بودن تعداد آبداران

راهکار انجام شده : به کار گيري ۲ نفر نيروي مامور قرائت کنتور درسطح استان .با لباسهاي يک شکل که معرف مامور شرکت مي باشد.

   مزاياي اين روش :
                       ۱- واقعي شدن مصارف مشترکين
                       ۲- قرائت کنتور بدون قصد ونيت
                       ۳- آموزش نيروي با هزينه کمتر و زمان کمتر.

اسلاید ۹ :

کاهش خطاي مديريتي  :

تا پايان سال ۱۳۸۴پلاک درب منازل مشترکين وجود نداشت که در ابتداي سال ۱۳۸۵ درب کليه منازل مشترکين پلاک با شماره اشتراک به همراه بارکد شناسايي نصب گرديد. وجهت الکترونيکي کردن قرائت کنتور دستگاهها هند هلد به تعداد مامورين قرائت خريداري گرديد.

مزاياي اين کار :
                        ۱- شناسايي مشترکين بدون پرونده که آب استفاده مي کردند ولي قبض براي آنها                                  چاپ نمي شد که مشتمل بر ۸۵   مشترک گرديد.
                              ۲- سهولت در رويت مشخصات مشترک
                              ۳- تسريع در قرائت کنتور
                              ۴- سهولت در امر کنترل کار مامورين قرائت کنتور.
                              ۵- کاهش خطا و زمان انتقال داده ها به سيستم نرم افزار امورمشترکين .
                                

اسلاید ۱  :

کاهش خطاي  وسايل اندازه گيري  :
با انعقاد قراداد بين بسيج سازندگي وشرکت آب وفاضلاب روستايي  مقرر گرديد
      
         ۱- بسيج سازندگي کليه کنتورهاي مشترکين درشهرستانهاي را تست نموده وتعداد کنتورهاي                خراب را شناسايي کند
         ۲- کنتورهاي سالم را پلمب نموده تاجلو سو استفاده مشترکين خاطي گرفته شود        
.        ۳- آمارگيري از کليه مشترکين استان شامل تعداد افراد ,تعداد دام و فضاي سبز موجود در منازل            مشترکين که براساس اين آمار مي توان مصرف وافعي هر مشترک را پيش بيني نمود و با                      مصرف هر دوره مقايسه نمود وتعدادي از کنتورهاي کم کار ومشترکين خاطي را شناسايي                       کرد 
مزاياي اين کار :
                     ۱- شناسايي کنتورهاي خراب وکم کار در سطح استان به تعداد ۸۲۵ دستگاه   و                                                                                         تعويض  ۵۲ کنتور در سال ۱۳۸۶                                                                           .                        ۲- پلمب کليه کنتورهاي سالم به تعداد ۹۲۷۵ جهت جلوگيري از سواستفاده                                                 بعض از مشترکين خاطي
                         ۳-  محاسبه مصرف واقعي تمام مشترکين در استان براساس آمارگيري مربوطه جهت  .                              شناسايي کنتورهاي کم کار وشناسايي مشترکين خاطي  .