لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رشد و نمو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رشد و نمو قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف

رشد:

افزایش تعداد و حجم سلولها

نمو:

تولید مثل و ظهور اندامهای زایشی

اسلاید ۲ :

اثر عوامل فیزیکی بر رشد

اثر عوامل فیزیکی غیر یکنواخت

انواع تروپیسم

فتوتروپیسم

رشد ناشی از اثر نابرابر شدت نور در اطراف یک اندام

ژئوتروپیسم

رشد در جهت یا خلاف جهت نیروی ثقل گیاه

اسلاید ۳ :

ترموتروپیسم

رشد ناشی از اثر نابرابر حرارت در اطراف یک اندام

شیمیوتروپیسم

رشد ناشی از اثر نابرابر مواد شیمیائی در اطراف یک اندام

اسلاید ۴ :

تیگموتروپیسم

خمیدگی حاصل از تماس یک جسم سخت با اندام در حال رشد

هیدروتروپیسم

حساسیت اندامهای در حال رشد به جریان آب

اسلاید ۵ :

تاکتیسم

جنبش یک موجود در یک محیط تحت تاثیر یک عامل خارجی

اسلاید ۶ :

عناصر ضروری

 

۱) کمبود آن مانع از تکمیل چرخه زندگی گیاه شود.

۲) با تامین آن عنصر علائم کمبود رفع گردد.

۳) آن عنصر نقش تغذیه ای داشته باشد.

اسلاید ۷ :

 

۱) به عنوان اجزای ترکیبات

۲) فعال سازی آنزیمها

۳) موثر در پتانسیل اسمزی سلولهای گیاهی

اسلاید ۸ :

هورمونها

تعریف

تولید در یک نقطه

تاثیر بر روی مناطق دیگر

اسلاید ۹ :

اکسین (ایندول استیک اسید IAA )

عامل کشف گرایش کولئوپتیل به سمت نور

پیش ماده: تریپتوفان

محل ساخته شدن: بافتهای مریستمی فعال

اسلاید ۱۰ :

اثرات فیزیولوژیکی اکسین:

طویل شدن سلولها در ساقه و کولئوپتیل

مسئول فتوتروپیسم و ژئوتروپیسم

القاء تسلط انتهایی

باعث تسریع در تشکیل ریشه های جانبی

تشکیل ریشه های نابجا از پری سیکل

تاخیر در ریزش برگ، گل و میوه

تنظیم نمو میوه