لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رمز نگاری و رمزگشایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رمز نگاری و رمزگشایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

žتاريخچه رمزنگاری

žتعاريف و مفاهيم اوليه

žتکنيکهای رمزکردن

žرمزهای کلاسيک

žرمزهای مدرن

žکانال نهان

žنتيجه گيری و جمع بندی مطالب

اسلاید ۲ :

ريشه هاي رمزنگاري به ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد برميگردد

رمز سزار در ۵۰ سال قبل از ميلاد

. . . .

رمز چند الفبايي آلبرتي در سال ۱۴۶۷

ماشين انيگما در جنگ جهاني دوم ۱۹۳۳-۴۵

پروژه لوسيفر توسط IBM  در سال ۱۹۷۴

ابداع الگوريتم  DES در سال ۱۹۷۵

رمزنگاري كليد عمومي

Diffie-Hellma (1976)   –

RSA (1978) –

ابداع الگوريتم AES  در سال ۱۹۹۸

 

 

اسلاید ۳ :

Cryptography  علم و هنر به رمز در آوردن (مخفي كردن)  پيامها      

Crypta alysis             علم تجزيه و تحليل پيامهاي رمزشده           

Cryptology                                    cryptography + crypta alysis

E cryptio                                                  رمزگذاري

Decryptio                                                       رمزگشايي

اسلاید ۴ :

حملات غيرفعال

        – اطلاعات را تغيير نمي دهند.

        – رديابي آنها مشكلتر است.

      

حملات فعال

        – اطلاعات را تغيير مي دهند.

        – رديابي آنها راحتتر است.

        – خطرناكتر هستند.

اسلاید ۵ :

هر جايگشتي از حروف الفبا امكان پذير است.

كليد اين رمز مي تواند ۲۶! حالت مختلف داشته باشد.

۲۶! = ۴۰۳,۲۹۱,۴۶۱,۱۲۶,۶۰۵,۶۳۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

اگر بتوانيم در هر ثانيه ۱ ميليارد حالت را چك كنيم، شكستن اين رمز ۱۲ ميليارد سال طول مي كشد.

آيا راه حل بهتري وجود دارد؟

راه حل ارائه شده توسط al-Ki di در قرن نهم: تحليل تكرار كاراكترها

اسلاید ۶ :

H EKGGLH L KZEL AKGB PL ARHA

ARL CKSGB CH X GG KX UHB

LE STAF F ALP CSTAALZ UF

OLKOGL CRK SLHB HOOGTLB

ESFOAK SHORF.

 – US EL ERZLTLS, LESLA HZB GTL

اسلاید ۷ :

  • مخفف Data E cryptio Sta dard
  • متن واضح به قطعه هاي ۶۴ بيتي شكسته ميشود.
  • هر قطعه با استفاده از يك كليد ۵۶ بيتي رمز ميگردد.
  • در سال ۱۹۹۷ شكسته شد.

اسلاید ۸ :

انسان از گذشته هاي دور با رمز كردن اطلاعات سروكار داشته است.

روشهاي رمزگذاري را مي توان به دو دسته كلاسيك و مدرن تقسيم كرد.

رمزهاي كلاسيك روي حروف اعمال مي شوند.

رمزهاي مدرن روي رشته و يا قطعه اي از بيتها اعمال مي گردند.

كانال نهان به ارسال پيام رمز شده در داخل يك پيام عادي گفته مي شود.