لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روستای اقـــــــر عليا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روستای اقـــــــر عليا قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

استان خراسان

مساحت: ۳۱۳۳۵ کيلومتر مربع که وسيع تــرين استان کشور است.

همسايگی:از شمال وشمال شرق به جمهوری ترکمنستان ، از شرق به کشور افغانستان وازجنوب به استان سيستان وبلوچستان،از غرب وشمال غرب به استان های يزد ،اصفهان ،سمنان وگلستان محدود می شود.

 

موقعيت جغرافيايی :   بين عرض جغرافيايی ۳۰درجه و۲۱دقيقه تا ۳۸ درجه و۱۷دقيقه وبين طول جغرافيايی ۵۵درجه و۲۸دقيقه تـا ۶۱ درجه و۲۰دقيقه. طول مستقيم آن به خط مستقيم در جهت شمالی – جنوبی ۷۵۰ کيلومتر وعرض متوسط آن در جهت شرقی – غربی ۴۲۰ کيلومتــر می باشد.

بر اساس آخرين تقسيمات کشوری اين استان دارای: ۲۳ شهرستان، ۵۴شهر،  ۷۴ بخش ، ۲۲۲ دهستان و۷۹۹۶ آبادی دارای سکنه می باشد.

اسلاید ۲ :

وضعيت طبيعی :شامل دو بخش است:

.۱بخش شمالی :عموماً کوهستانی که در دره ها ونواحی پست آن ،دشت های حاصلخيزی به وجود آمده است وبه دليل نزولات آسمانی کافی ، شرايط مناسب برای کشاورزی ودامداری مهيا است.

.۲بخش جنوبی : شامل دشت های پست ووسيع با تپه های کم ارتفاع ،بارش کم ودر برخی نواحی بسيار اندک،سبب فقر پوشش گياهی ونا مساعد بودن خاک برای کشاورزان شده است.

Eبلندتـــرين نقطه استان واقع در رشته کوه بينالود در شمال نيشابور با ارتفاع ۳۲۱۱ متـــر از سطح دريـــا.

    و پست ترين نقطه در شمال سرخس با ارتفاع ۳۰۰ متر از سطح دريا.

 • مهمترین ارتفاعات استان:

üکوههای هزار مسجد وکپه داغ در شمال استان

üکوههای آلاداغ – بينالود در جنوب استان

اسلاید ۳ :

آب وهوای استان

تقسطمات آب وهواِی استان:

 • آب وهوای سرد کوهستانی (ارتفاعات آلاداغ –بينالود)
 • آب وهوای معتدل کوهستانی
 • آب وهوای نيمه بيابانی ملايم (کوهپايه ای)
 • آب وهوای گرم وخشک بيابانی که در حدود ۵۰% استان را شامل مي شود.

 

متوسط سالانه روزهای يخبندان:۷۰ روز در سال که بيشترين تعداد آن ۹۲ روز وکمترين تعداد ۱۲ روز در سال می باشد.

اسلاید ۴ :

 • متوسط درجه حرارت هوا بين ۶/۱۳ تــا ۱۷ درجه سانتيگرادمی باشد که حداقل آن ۲۸- درجه و حداکثر آن ۵/۴۵ درجه سانتيگراد ميباشد واين بدين معنا است که اختلاف درجه حرارت ۵/۷۳ درجه است.
 • متوسط ميزان بارندگی در سطح استان ۵۵/۲۱۸ ميليمتر است.اين ميزان بين ۷۵ تا ۵۰۰ ميليمتر به صورت برف ،باران وتگرگ متغير است.
 • n  بادهای مهم استان:

  .۱باد پر فشار سيبری (بادهای شمال وشمال شرقی که در اواخر پائيز تا اوايل بهار می وزند.)

  .۲جريانهای مديترانه ای (باد های غربی که در زمستان وبهار می وزند.)

  .۳توده هوای بيابانی (بادهای جنوبی وکويری که منشا آنها عربستان وکوير هاست).

  • باد صدو بيست روزه سيستان

اسلاید ۵ :

منابع آب استان:شامل:

¨آبهای جاری :  

اترک، کشف رود ، رودخانه های زنگلانلو ودرونگر ، رود قره سو ، رودخانه جوين وکالشور ،رود جام…

¨آبهای زير زمينی:

به صورت قنوات وچاههای عميق ونيمه عميق وچشمه ها مي باشند.چاههای عمیق دارای عمقی حدود ۱۵۰ متر است .

پوشش گياهی استان :

مراتع :کل مراتع استان اعم از مرغوب ونا مرغوب ۵/۱۲ ميليون هکتار می باشد.

     جنگلها:در ارتفاعات شمال غربی استان جنگلهای تنگ وجنگلهای خزری غير انبوه که به جانب غرب رفته رفته به انبوهی آن افزوده می شود وجود دارد.پوشش گياهی استپی خراسان بسيار متنوع است،به طوریکه بيشتر گياهان ايران را در اين استان مي توان ديد.مهمترين آنها عبارتند از:

خارشتر ، تــلخک ، درمنه ، گون ، کنگر ،مخلّصه ،ريواس ،…

 

اسلاید ۶ :

 زندگی جانوری:مهمترين جانوران استان عبارتند از:قوش ،ميش ،پلنگ ، يوزپلنگ ، آهو ،گرگ ،روباه ، شغال ، خوک وحشی، جوجه تيغی پرندگان:انواع کبک ،عقاب شکاری ، تيـــهـو، فاخته ، درنا ، پليکان،فلامينگوو…
انواع خزندگان از جمله انواع مختلفی از مارآبزيان قابل شکار: کپـــــور وقزل آلا.

اسلاید ۷ :

معرفي شهرستان

   شهرستان فريمان با مختصات جغرافيايی ۵۳ درجه  و۴۲دقيقه و۴۵ثانيه شمالی و۵۹درجه و۵۱ دقيقه و۱۰۰ثانيه شرقی  ايران واقع شده است. فاصله اين شهر با مرکز استان  يعنی مشهد ۷۵ کيلومتر مي باشد.ارتفاع آن از سطح دريا ۱۴۰۵ متر و و وسعت شهرستان مذكور ۶۳۲۰ كيلومتر مربع مي باشد . شهرستان فريمان از شمال و شمال غربي با شهرستان مشهد  – از شرق با شهرستان تربت جام – از جنوب با شهرستان تربت حيدريه هم مرز است بلندترين ارتفاعات اين منطقه عبارتند از :

nكوه كليلاق (Keleylaq ) 2942 متر ، كوه بي بي غيب (Bibiqeyb  ) ۲۸۸۱ متر ، كوه قطار النگ (Qatar olang  ) ۲۶۰۵ متر و كوه دال ( Dal ) 2219 متر . شهر فريمان توسط دو رشته كوه به طور كلّي احاطه شده است و وجود همين ارتفاعات نقش زيادي در زندگي مردم داشته و سبب پيدايش تمدني باستاني در سرزمين فريمان گشته است .

اسلاید ۸ :

شهرستان فریمانفاصله فريمان تا مركز استان هرات افغانستان حدوداً ۲۶۱ كيلومتر مي باشد . از لحاظ تقسيمات سياسي و اداري در حال حاضر اين شهرستان داراي سه شهر و دو بخش ، پنج دهستان و ۱۷۷ آبادي داراي سكنه است بخش مركزي به مركزيت فريمان است كه داراي ۳سه دهستان به مركز فرهادگرد ، سنگ بست و زركك مي باشد و بخش قلندرآباد داراي دو دهستان به نام هاي سفيد سنگ و قلندرآباد نيز ميباشد.(شهرفريمان،شهرقلندرآباد،شهرفرهادگرد.) 

تقسيمات شهری:

شهرستان فريمان تا سال ۱۳۷۲ يكي از بخش هاي تابع شهرستان مشهد بود كه با اجراي ماده ۶و۷ قانون تعريف و ضوابط تقسيمات سياسي كشوري و با توجه به وسعت ، جمعيت ، حوزه نفوذ شهري و موفقيت مناسب ، اين بخش براساس تصويب نامه هيأت محترم وزيران در سال ۱۳۷۲ از شهر مشهد جدا و به شهرستان تبديل شد .

اسلاید ۹ :

وجه تسميه و نامگذاري شهرستان فريمان :

 فريمان در زمان صفويه و قاجاريه جزو املاك سلطنتي بوده است كه در مورد كلمة فريمان در فرهنگ جغرافياي ايران چنين نگاشته شده است : واژة فّر با تشديد ، ريشه اوستايي و پهلوي دارد و به معني شكوه و جلال و فروغ خدايي آمده است . فري بي تشديد مخفف آفرين به معني مدح و ستودن به كار مي رود و مان صيغة امر از فعل ماندن است . بنا بر اين واژة فريمان ، مركب از دو كلمه فري و مان مي باشد . يعني با شكوه و جلال بمان .

   به نقل از كتاب شرح سفري به ايالت خراسان و شمال غربي افغانستان ، جلد اول ، وجه تسمية فريمون را به اين طريق بيان مي كند كه : در واقع اين سد به دست شخصي به نام فريدون بنا شده كه گفته مي شود شاهي بوده است ولي اكنون اين نام به فريمون تغيير يافته . بر اساس شواهد و ادلّه موجود فر يمان در طي تاريخ پر فراز و نشيب خود زير مجموعة نيشابور بوده است . حملات غُز و قتل و غارت آنها وهجوم خانمان بر انداز چنگيز خان باعث افول نيشابور و به تبع گرايش فريمان به طوس كه محل حكمراني مغولان بود گشت و آخرين رشته هاي پيوند فريمان و نيشابور ظاهراً با حملات افغانها از هم گسست .

اسلاید ۱۰ :

پيشينه هاي تاريخي شهرستان فريمان

۱-  جغرافياي تاريخي شهرستان فريمان قبل از سال ۱۳۱۳

  فريمان fariman: نام يكي از بخش هاي تابعه شهرستان مشهد محدود است از طرف خاور به بخش تربت جام و بخش سرخس . از باختر به كوه هاي جلگه رخ بخش كدكن و بخش حومه شهرستان تربت حيدريه از جنوب به كوه هاي بيزكي و باخرز و كوه تِرقي از شمال به دهستان اردمه از بخش طرقبه منتهي مي شود .

n موقعيت بخش كوهستاني هوا معتدل آب از چشمه سار و قنوات تأمين محصولات عمده غلات ترياك و انواع ميوه جات زيره سبزينه بوده است در اين سال ها بيشتر مردم به زراعت و كسب مالداري ، صنايع دستي زنان قاليچه و كرباس بافي مشغول بوده اند .

      شهرستان فريمان از سال ۱۳۱۳ به بعد :

  فريمان از سال ۱۳۱۳ به بعد به واسطه موقعيت طبيعي كه داشت مورد توجه رضاخان قرار گرفت . اولين اقدام رضاخان تعمير بند فريمان كه در ۱۱ كيلومتري جنوب شهر واقع شده بود و دومين اقدام و بهسازي شهر با اسلوب جديد بوده است كه بعضي از بناهاي كه احداث گرديده عبارتند‌ : چهار دستگاه ، عمارت بسيار زيبا كه با بهترين ساختمان تهران برابري مي كند.