لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روشهاي غيرپارامتريک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روشهاي غيرپارامتريک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

روشهاي پارامتريك:

الف- روشهاي زماني و فركانسي

ب- روشهاي كلاسيك و مدرن

اسلاید ۲ :

مزايا:

– ساده است.

معايب:

حساسيت بالا نسبت به نويز

نياز به حافظه زياد جهت ذخيره نمونه ها

توليد ضربه ايده آل مشکل است

دامنه بالا باعث ورود سيستم به ناحيه غيرخطي مي شود

اسلاید ۳ :

۲- روش پاسخ پله:

پاسخ پله = انتگرال پاسخ ضربه

اسلاید ۴ :

مزايا:

ساختن سيگنال پله آسان تر از ضربه است.

از آنجا كه پاسخ پله انتگرال پاسخ ضربه است، اثر نويز بسيار كمتر مي شود.

دامنه محدود است بنابراين سيستم غيرخطي نمي شود.

معايب:

حافظه بالا براي نگهداري نمونه هاي خروجي

اسلاید ۵ :

مزايا:

حساسيت کمتر به نويز

معايب:

زمان بر و طاقت فرسا بودن

اسلاید ۶ :

 آلگاريتم آناليز كروليشن (مثال)

زمان نمونه برداري: نيم ثانيه

نسبت سيگنال به نويز: ۱۸ db

اسلاید ۷ :

۵- روش تخمين طيف

روش پاسخ زماني نيز يك روش جهت تخمين طيف (تابع تبديل سيستم) است، اما روشي وقت گير و انرژي بر است، روش جايگزين اين است كه به جاي اعمال سيگنال تك فركانسي، تلفيقي از فركانس هاي مختلف به سيستم داده شود.

بر طبق تئوري، طيف فوريه يك سيستم عبارتست از نسبت طيف هاي ورودي به خروجي. بنابراين به ازاي ورودي x(t)، خروجي y(t) از رابطه فوق به دست مي آيد.

اسلاید ۸ :

شرط سيستم : خطي بودن

ورودي

     ۱- اگر ورودي پريوديك باشد، واريانس خطا با افزايش N كاهش مي يابد؛ دقت در  فركانس هاي موجود در ورودي (هارمونيکها) مناسب است.

    ۲- اگر ورودي پريوديك نباشد، واريانس خطا با افزايش N كاهش نيافته و برابر با نسبت نويز به سيگنال در آن فركانس خاص باقي مي ماند.

علت آن است كه با فرض خطي بودن سيستم، اطلاعات فركانس هاي متفاوت مي توانند كاملا مستقل و غير مربوط باشد، بنابراين افزايش تعداد نقاط منجر به افزايش تعداد تخمين هاي مستقل و غير مربوط به هم مي شد كه نمي توانند كمكي به يكديگر نمايند. اگر بين اطلاعات در فركانس هاي مختلف رابطه اي وجود داشته باشد، رفتار سيستم در يك فركانس مي تواند به اطلاعاتي در مورد فركانس ديگر در اختيار قرار دهد.

اسلاید ۹ :

روش هاي پارامتريك:

به دو صورت در نظر گرفته مي شوند:

۱- مدل هايي كه از نوشتن روش روابط حاكم بر اجزاي سيستم به دست مي آيند. در اين صورت پارامترها داراي مفاهيم فيزيكي هستند.

۲- مدل هايي كه به صورت پارامتري براي سيستم هاي Black Box در نظر گرفته مي شوند. اطلاعاتي در مورد سيستم وجود ندارد، پارامترها بيانگر پارامترهاي فيزيكي نيستند.

اسلاید ۱۰ :

مدل هاي تابع تبديل

۱- Moving Average (MA), (FIR Filter)

مزايا: همواره پايدار است.

معايب: ممکن است تعداد پارامترها خيلي زياد باشد

خروجي: جمع (تفريق) وزن دار نقاط همسايه