لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

—روشهاي برآورد نياز به مسكن :

—براي تنظيم و اجراي برنامه هاي مسكن، بايد نياز به مسكن را بر حسب كمبود شرح داد. بديهي است كه براي تخمين نياز به مسكن، بايد عناصر اصلي اين نياز مورد بررسي قرار گيرد و يك روش كلي براي رسيدن به برآورد كلي نيز تنظيم شود.

—هدف از برآود نياز به مسكن

برآورد مطمئن از نياز به مسكن، عامل مهمي در تدوين سياست و تنظيم و ارزيابي برنامه هاي مسكن است. براي تنظيم و اجراي برنامه ها، بايد نياز به مسكن در مناطق مختلف كشور مشخص شود و همچنين شناختي از خصوصيات اقتصادي و اجتماعي متقاضيان مسكن صورت گيرد كه اين باعث تعيين اولويتهاي تهيه مسكن خواهد شد.  اولويتها ممكن است بر مبناي كمبود مسكن، اهميت مناطق معين، گروه‌هاي جمعيتي و هدفهاي برنامه‌هاي عمراني تعيين شود.

اسلاید ۲ :

—تقاضاي مسكن

—تقاضاي مسكن به عنوان تعدادي مساكن قراردادي يا خانه هاي مناسب زندگي تعريف شده‌اند كه درزماني خاص احتياج به ساخته شدن يا ايجاد تغييراتي براي رسيدن به سطح استانداردهاي قابل قبول ملي دارند. همچنين شامل تعداد مسكني است كه نيازمند به تعمير و يا نگهداري هستند به طوري كه در سطح استاندارد و در مدت زمان معين باقي بمانند.

—احتياجات به طور كلي براي درجات مختلف و همه موقعيت‌هاي مسكن برآورد شده است يعني احتياج به تهيه خانه براي افراد بي‌خانمان، احتياج به تهيه مسكن براي ساكنان زاغه‌ها و ساير مساكن موقتي،احتياج به مسكن مجزا براي هر خانوار؛ احتياج به نگهداري سطوح تراكم در يك سطح معين و براي آينده، احتياج به تهيه مقرراتي براي افزايش پيش بيني شده تعداد خانوارو جايگزين كردن مساكن جديد با مساكن قديم( زماني كه عمر آنها به پايان مي‌رسد.)

اسلاید ۳ :

((تقاضاي بالقوه)) و ((تقاضاي موثر))

منظور از تقاضاي بالقوه مسكن، تقاضاي كليه كساني است كه تمايل به داشتن و تصاحب واحد مسكوني مناسب دارند كه شامل كليه افراد بي‌خانمان، ساكنان آلونكها، مستاجران و غيره است، منظور از تقاضاي موثر، تقاضاي كليه كساني است كه قادر و مايل به خريداري و تصاحب مسكن هستند، يعني علاوه بر اينكه تمايل به خريد مسكن دارند‌‌‌، قدرت اقتصادي و يا اعتبار لازم خريد مسكن را نيز دارند.

در امر برنامه‌ريزي، بايد بين تقاضاي بالقوه و تقاضاي موثر تفاوت قايل شد. هم چنين بايد نسبت به متقاضيان شناخت كافي پيدا نمود كه اين افراد شامل چه كساني هستند، تعداد آنها چقدر است، چه فرهنگي دارند و شرايط مالي آنها چگونه است. ابتدا لازم است مفهوم خانوار و مسكن به اختصار بيان شود؛

اسلاید ۴ :

تعريف خانوار

يك خانواده شامل دو نفر يا بيشتر است كه با هم و در يك خانه مشترك زندگي مي كنند و يا شامل فردي است كه تنها زندگي كرده و خود مايحتاجش را تامين مي كند.

مسكن قراردادي

مسكن قراردادي يك يا چند اتاق در يك ساختمان دائمي است، يا قسمت مجزايي همراه با ساختمان اصلي يا مجددا ساخته شده و فقط براي سكونت يك خانوار در نظر گرفته شده است، مسكن بايد با يك راه جداگانه به خيابان يا به يك فضاي مشترك در ساختمان ارتباط پيدا كند. خانه‌ها، آپارتمان‌ها، چند اتاق و غيره مثال‌هايي از اين نوع مساكن هستند، يك خانه مسكوني ساختمان يا قسمتي از يك ساختمان است كه به طور اساسي، محل زندگي مجزايي را فراهم مي آورد.

اسلاید ۵ :

عوامل موثر بر تقاضاي مسكن

عوامل موثر بر تقاضاي مسكن را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:

الف) عوامل جمعيت شناختي. شامل حجم جمعيت، نرخ شهرنشيني، نرخ تشكيل خانوار، نرخ رشد جمعيت، مهاجرت، تغييرات بعد خانوار، تراكم در واحد مسكوني و تركيب سني جمعيت است كه شناخت تركيب جمعيت خصوصاً براي جمعيت‌هاي جوان بسيار مهم و ضروري است.

ب) عوامل اقتصادي. شامل درآمد خانوارها، سطح كلي هزينه‌ها، قيمت مسكن و قيمت ساير كالاها و تغييرات آن، سياستهاي اقتصادي و رفاهي حاكم بر جامعه، رشد درآمد، توزيع درآمد در جامعه، دارايي خانوار، نسبتي از درآمد كه به مسكن اختصاص مي‌يابد، تورم و نرخ آن، نرخ بهر، هزينه اجاره مسكن و به طور كلي وضعيت اقتصاد كلان است.

اسلاید ۶ :

ج) عوامل فرهنگي. طرز استفاده طبقات مختلف از مسكن، طرز تلقي مردم از مسكن، نوع خانوارها

(گسترده، هسته‌اي) و مشخصات خانوارها نظير سن، ميزان تحصيلات، مهارت، شغل، سرپرست خانوار، طبقه اجتماعي و غيره است.

د) سياست‌هاي دولت. مهيا بودن كمكهاي مالي مسكن و سياستهاي پولي دولت مثل تعيين عوارض و يارانه از جمله اين سياستها است.

ه) شرايط اعطاي وام و ديگرتسهيلات اعتباري، حوادث طبيعي(مانند سيل و زلزله)، نرخ تخريب ساختمانهاي مسكوني، مشخصات بازار مسكن و كيفيت عرضه آن، آثار نوسازي شهري و سرعت نوسازي‌ها از ديگر عوامل موثر بر تقاضاي مسكن است.

اسلاید ۷ :

مشخصاتي كه در تحليل مسكن در نظر گرفته مي‌شوند

درتحليل تقاضاي  مسكن عواملي بايد مورد توجه با شند كه عبارتند از:

الف)گروه‌هاي خانوار در جستجوي مسكن، شامل خانوارهاي بي مسكن، خانوارهاي مسكن كه مايل به تغيير محل سكونت خود هستند، گروه‌هاي ويژه‌اي از خانوارها (مثل سالخوردگان و گروه‌هاي كم در آمد)، و خانوارهايي كه مجبرند آلونك‌هايي را كه قرار است خراب شوند ترك كنند،

ب)كيفيت مساكن مورد تقاضا، شامل تاسيسات و محل مسكن،

ج) نحوه اشغال، مساكني كه در اشغال مالك قرار دارند ، خانه هاي اجاره اي، واحدهاي مسكوني،تعاونيها، آپارتمانها و خانه هاي سازماني،

د) نوع واحد مسكوني، خانه هاي مستقل، بهم چسبيده، اپارتمانها،

ه)بعد زماني.

همچنين تقاضاي مسكن را از دو نظر يكي ماهيت تقاضا(تقاضاي بالقوه يا واقعي)،و ديگري بعد زماني تقاضا( تقاضاي كنوني يا آينده) مي توان بررسي كرد.

اسلاید ۸ :

—تقاضاي كنوني را از تحقيقاتي كه به صورت نمونه گيري در ميان تمامي خانوارهاي يك ناحيه به كار مي‌رود مي‌توان به دست آورد كه در اين صورت تقاضاي مسكن در زماني معين مشخص خواهد شد و براي برنامه ريزي كوتاه مدت ۳تا۵ ياساله اعتبار دارد. البته چون مساله كمبود مسكن در واقع عدم ارضاي تقاضاي بالقوه جامعه است لذا مي توان ميزان تقاضا را به وسيله تفاوت بالقوه براي واحدهاي مسكوني و تعدادواحدهاي مسكوني موجود اندازه گيري كرد.

—

اسلاید ۹ :

—عوامل زير به طور انحصاري به امر پيش بيني تقاضاي مسكن اختصاص دارند:

—- پيش بيني نرخ افزايش در آمد افراد،

—- پيش بيني در آمد خانوارها:

—تحليل توانايي پرداخت بهاي مسكن

—عوامل موثر بر عرضه مسكن

—اين عوامل را مي توان چنين خلاصه كرد : زمين،مصالح ساختماني ، دستمزد كارگران ساختماني زير ساختها و امور زير بنايي; اعتبارات ساختماني ، قيمت مسكن;هزينه ساخت ;قوانين ومقررات ساختماني،وضعيت تقاضا براي مسكن در بازار; موجودي مسكن ;مالياتها و عوارض، سياستهاي دولت.

—پس از شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي مسكن ، لازم است روشهاي بر آورد احتياجات مسكن بادر نظر گرفتن عوامل موثر بر عرضه وتقا ضا توضيح داده شود.

—

اسلاید ۱۰ :

— روشهاي  برآورد نياز به مسكن در سطح خرد

—پس از شناخت عوامل موثر بر عرضه وتقاضاي مسكن ونحوه تقاضاي مسكن لازم است روشهاي بر آورداحتياجات مسكن توضيح داده شود .به عنوان اولين قدم ، ابتدا بايد اجزاي اصلي احتياج مسكن مشخص شوند و سپس روشهاي رسيدن به بر آورد كلي احتياج مطرح گردند. اجزاي اصلي احتياج به مسكن در كشورهاي درحال توسعه به شرح زير است.

—احتياجات متراكم شده (احتياجات مسكن كه در شروع دوره برآورد وجود دارد)، كه شامل موارد زير است:

—- مساكن مورد نياز خانوارهاي بدون سر پناه (بي خانمان);

—- مساكن مورد نياز خانوارهايي كه واحدهاي مسكوني غير قابل قبول را اشغال كرده‌اند (حاشيه نشينان و زاغه نشينان)

—- مساكن مورد نياز خانوارهايي كه به طور غير ارادي با خانوارهاي ديگر در واحدهاي مسكوني قابل قبول زندگي مي كنند

—- مساكن مورد نياز براي كاهش سطح تراكم (نسبت افراد درهراتاق يا فضا براي هرنفر)درواحدهاي مسكوني مورد قبول و در سطح مطلوب;

—- واحدهاي مسكوني كه مورد قبول هستند اما احتياج به تعمير وتعويض دارند (نرخ تخريب واحدهاي مسكوني در شهرهاي ايران۵/۱ و در روستاها ۲/۲ دصد تخمين زده شده است). 

—احتياجات جاري يا آينده( كه انتظار مي‌رود در طول دوره برآورد افزايش يابد )،شامل:

—- مساكن مورد نياز خانوارهايي كه در طول برآورد تشكيل خواهند شد،

—- مساكن مورد نياز براي تعويض واحدهاي مسكوني از نوع مورد قبول كه از موجودي طول دوره برآورد حذف خواهند شد

—- واحدهايي مسكوني كه در طول دوره برآورد نيازمند نگهداري و تعميرند.

—