لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روشهای جديد مانيتورينگ جنين و کاربرد در پزشکی از راه دور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روشهای جديد مانيتورينگ جنين و کاربرد در پزشکی از راه دور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مانيتورينگ الکتريکی جنين

 

 -مانيتورينگ  داخلی  ( داخل رحمی- در مراحل آخر بارداری )

 –مانيتورينگ خارجی ( از روی شکم مادر- در طول بارداری)

 -مانيتورينگ مقطعیکوتاه مدت

– مانيتورينگ دائمی طولانی مدت

             مانيتورينگ  خارجی و دائمی  ارجح  است .

اسلاید ۲ :

روشهای مانيتورينگ قلب جنين

ضربان قلب جنين شاخص بالينی مهم 

 ارزيابی سلامت وی در طول بارداری  است.

  

۱الکتروکارديگرام جنين

 

  ۲- فنو کارديگرافی

  ۳- روش ماوراء صوت داپلر

اسلاید ۳ :

دريافت الکترواکارديوگرام جنين
 
به روش فعلی

  ۱- از طريق مانيتور داخلی

  ۲- بعد از هفته ۱۲ بارداری

مادر , ECG 3-سيگنال دريافتی از قلب جنين به همراه

     سيگنال حاصل از انقباضات رحم وعضلات شکم و حرکات ارگانهای داخلی جنين است .

(نويز برق شهر و اغتشاشات با فيلتر ميان گذر مناسب

 حذف می شوند.)

اسلاید ۴ :

فنوکارديگرافی

ضبط صدای ضربان قلب جنين

S1,S2 اخذ سيگنال صوتی . شنيدن صداهای

سيگنال حاصل حساسيت زياد به نويز و اصوات مزاحم خارج بدن

 و داخل شکم مادر دارد . اين روش در هنگام انقباضات رحمی کارايی ندارد .

اسلاید ۵ :

روش ماوراء صوت يا داپلر

اولتراسوند پيوسته

داپلر ضربانی يا پالسی

اعمال يک سيگنال ماوراء صوتی با مبدل خاص به بدن مادر –

عبور امواج از بافتها – رسيدن به جنين و قلب وی- دريافت اکوی ماوراء صوت توسط ترانسديوسراز سطح شکم .

اخذ سيگنال به روش اولتراسوند آسان,

ولی پردازش آن  نسبتا مشکل است.

اسلاید ۶ :

وقتی امواج صوتی به جسم متحرکی برخورد می کنند ,  فرکانس امواج برگشتی متناسب با سرعت و جهت هدف متحرک تغيير   می کند .

 تغيير فرکانس متناسب با سرعت حرکت قلب نسبت به پروپ خواهد بود . ( با نزديک شدن قلب به مبدل – فرکانس موج دريافتی بيشترمی گرددو بالعکس.)

با محاسبه تغييرات فرکانس به دامنه يک سيگنال صوتی خواهيم داشت که پس از تقويت با بلند گو قابل پخش است .

اسلاید ۷ :

اجزای اصلی دستگاه جنين ياب

                    استفاده از تکنيک داپلر با امواج پيوسته

۱- مبدل(پروپ)

  دارای حداقل۲ کريستال پيزوالکتريک برای تبديل

 سيگنال الکتريکی به ماوراءصوت و بالعکس.

۲فرستنده

شامل يک نوسان ساز موج سينوسی است.

۳گيرنده

تغييرات حرکت قلب جنين را به تغييرات دامنه سيگنال تبديل می کند.

اسلاید ۸ :

پردازش سيگنال

پردازش از طريق اتوکروليشن

امواج برگشتی به درون يک ميکرو پروسسور می روند

و سيگنال دريافتی را با آخرين سيگنال مقايسه می شود.

   در نتيجه شبيه ترين سيگنال به سيگنال واقعی قابل اخذ است .

حرکت دريچه ها به علت سرعت بالا شيفت فرکانسی بيشتری نسبت به حرکت کندتر ديواره های قلب دارد.

با فيلتر مناسب می توان روی حرکت دريچه ها متمرکز شد.

اسلاید ۹ :

مانيتورينگ جنين  به روش اصلاح شده

ازروی شکم مادر مانيتورطولانی مدت  FECGدريافت سيگنالهای

  سيگنالهای  دريافتی آغشته به نويز خط پايه  –  انقباضات عضلات     شکم مادر  –   سيگنالهای  قلب مادر  است ؛  که برای رفع    آ نها  و دريافت سيگنال صحيح اين اقدامات صورت می گيرد.

۱- پيش پردازش و فيلترينگ مناسب 

۲- متوسط گيری همزمان

۳-  روش اتو کروليشن

Enhancement4- ارتقاء کيفيت

اسلاید ۱۰ :

مراحل ثبت و نحوه پردازش داده ها

شکل :

جايگاه صحيح الکترودها روی شکم مادر

فركانس نمونه گيری ۴۰۰ هرتز است  و دريافت سيگنالها  از طريق قرار دادن  ۱۲الکترود بر روی شکم مادر , صورت می پذيرد.