لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش ارزيابي متوازن (Balanced Score Card) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش ارزيابي متوازن (Balanced Score Card) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فلسفه BSC

۱- استراتژي محور است .

۲- ابزاري براي كنترل اجراي استراتژيهاي سازمان است .

۳- متوازن كردن فعاليت هاي سازمان است .

۴- روش ارزيابي عملكرد سازمان است .

۵- همكاريهاي بين وظيفه اي (Cross Functional) و يكپارچه ايجاد مي كند.

۶- منافع مشتريان و ذي نفعان را ملحوظ مي كند .

۷- رابطه علت و معلول بين چهار منظر (چشم انداز) را مشخص می کند.

بيش از ۵۰% شركت هاي Fortune-1000 اين روش را بكار گرفته اند.

اسلاید ۲ :

تاريخچه BSC

۱- در اواخر دهه ۱۹۸۰در آمريكا و اروپا بوجود آمد .

۲- انجمن ملي حسابداري آمريكا(NAA)National Associating Accountants

 وموسسه CAM-I)) Computer Aided Manufacturing International

كارايي اين روش را نشان دادند.

۳- در اوايل دهه ۱۹۹۰ رابرت كاپلان (Robert s. Kaplan) استاد دانشگاه هاروارد

 به اتفاق مشاوران در شركت هاي برتر آمريكايي عمل كردند .

۴- اولين كتاب در سال ۱۹۹۶ توسط موسسه انتشاراتي بازرگاني هاروارد منتشر شد .

اسلاید ۳ :

اهداف BSC

۱- تبديل استراتژي به شاخص هاي هادي (Lead Indicators) و پخش آنها .

۲- استفاده از ابتكارات و خلاقيت و نوآوري در حين عمل واجرای استراتژيها .

۳- ايجاد روابط صحيح با مشتريان و كسب رضايت آنان .

۴- اصلاح فرآيندها و BPR مستمر (Business Process Re-Engineering) .

۵- توانمند سازي سازمان براي رسيدن به اهداف استراتژيك .

۶- فرموله كردن استراتژيها به سطح داد و ستد و اجراء (Business & Action) .

۷- رفع منافع موجود در سازمان براي اجراي استراتژيها .

اسلاید ۴ :

طرح ريزي استراتژي سازمان

۱- فلسفه وجودي و مانايي سازمان    (Objects Clause & Survival)           

۳- بينش (بصيرت)            ( Insight)                          

۴- ايدئولوژي ( Ideology                                     

۵- ديدگاه مشترك                                  ( Vision)    

۶- ارزشهاي مشترك(Shared Values)                      

۷- مقصد(Aim)                                              

۸- آرمان مشترك ( Mission)                             

۹- اهداف آرماني ( Ideal )                                       

۱۰- راهبردها (Strategies)                                  

۱۱- سياستهاي كلي       (General Policies)                    

اسلاید ۵ :

طرح ريزي استراتژي سازمان

۱۲- کارآفرینی (Entrepreneurship)                           

۱۳- آینده نگری ( Futurology)                              

۱۴- اصول و مبانی مدیریت(Management Foundation &   Principal)                              

۱۵- مدیریت دانائی          (Knowledge Management)                          

۱۷- خد مات                                      (Services)                         

۱۸- سخن بزرگان                      (Great Speeches)  

اسلاید ۶ :

 (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

این ماتریس ابزاری جهت بررسی عوامل داخلی سازمان می باشد. برای تهیه آن به قضاوت های شهودی و نقطه نظرات دست اندرکاران تکیه می شود و در سازمان های دولتی و خصوصی کاربرد فراوان دارد.پارادایم حاکم برآن تجویزی است ولی پارادایم تلفیقی نیز در اینجا قابلیت کاربرد دارد.

برای تهیه این ماتریس باید پنج مرحله زیر طی گردد:

اسلاید ۷ :

 IFE مراحل تهیه ماتریس

پس  از شناسایی  عوامل  داخلی ، نقاط  قوت  و ضعف  سازمان  را مشخص نمایید. ( بین ۱۰ تا ۲۰ عامل)

به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر ( بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص دهید. جمع ضرایب وزنی باید یک باشد.  برای تعیین وزن هریک از عوامل از نظرات خبرگان و دست اندرکاران استفاده شود.

وضع موجود هر عامل را با امتیازی بین ۱ تا  ۵ با توجه به محور ذیل مشخص کنید:

        

                                                            

  توجه شود که در ماتریسIFE و EFE امتیازات بر اساس وضع موجود فعالیتهای شرکت و محیط حاکم  برآن  و وزن ها  بر اساس  درجه اهمیت هر یک از عوامل  در صنعت مورد بررسی تعیین می شوند.

امتیاز وزن دار(موزون) هر عامل را محاسبه کنید . امتیاز هر ردیف از عوامل درون سازمانی را در وزن آن  ضرب نموده در یک ستون جدید ضرب کنید.

جمع امتیازات موزون را محاسبه  کنید  که حداقل ۱ و حداکثر ۵ و میانگین آنها ۵/۲ می باشد . اگر نمره نهایی  سازمان  کمتر از ۵/۲  باشد یعنی سازمان  از نظر عوامل داخلی دچار ضعف می باشد و اگر نمره نهایی  بیش از ۵/۲ باشد بیانگر این است  که سازمان از نظر عوامل درونی من حیث المجموع دارای قوت می باشد.

اسلاید ۸ :

 (EFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

این ماتریس ابزاری است که به استراتژیست ها اجازه می دهد تا عوامل محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی ، حقوقی، اجتماعی، تکنولوژیکی ، وضعیت بازار و رقابت را در مقطع زمانی مورد نظر مورد ارزیابی  قرار دهند  و برای سازمان های  دولتی و خصوصی و عمومی در سطح شرکت و SBU  قابلیت  کاربرد دارد . پارادایم حاکم بر این ماتریس تجویزی است.

برای تهیه این ماتریس باید پنج گام زیر طی گردد:

اسلاید ۹ :

 EFE پنج گام برای تهیه ماتریس

پس از شناسایی  عوامل  محیط خارجی ، به کمک  نقطه نظر خبرگان حداقل ۱۰ تا حداکثر ۲۰ عامل موفقیت کلیدی(CSF) فهرست و به دو دسته فرصت ها و تهدیدات تفکیک نمائید.

به هر عامل یک ضریب وزنی  بین صفر( بی اهمیت) تا یک ( بسیار مهم) اختصاص دهید. جمع ضرایب وزنی باید  یک شود. ( ضرایب نشانگر اهمیت نسبی عوامل در صنعت مورد بررسی می باشد.)

برای هریک از عوامل  یک امتیاز بین ۱ تا ۵ برحسب میزان تطابق شرکت، با فرصتها و تهدیدات بنویسید. تعبیر امتیازات : ۵ فرصت طلایی( واکنش بسیار عالی)، ۴  فرصت قابل اعتنا، ۳ (واکنش خوب)، ۲ تهدید قابل اعتنا( واکنش بد) و منفی، ۱ تهدید جدی( واکنش خیلی بد)

امتیاز وزن دار هر عامل را محاسبه  کنید ( ضریب  درجه اهمیت  هر عامل را  در امتیاز حاصل از  نقطه نظرات خبرگان  ضرب نموده  در ستون امتیازات  موزون برای هر سطر ثبت نمائید.

جمع امتباز وزن دار شرکت را محاسبه کنید . که حداقل یک و حداکثر ۵ می باشد  و امتیاز متوسط  برای  شرکت ها در ماتریسEFE   ۵/۲ می باشد . ۵ : موقعیت برجسته درصنعت.