لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش استفاده از متون علمی شیمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش استفاده از متون علمی شیمی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف کلی:

آشنا نمودن دانشجویان با انواع منابع شیمی وروش علمی استفاده از آنها

عناوین مطالب درس:

بخش اول

معرفی دائر المعا رفها ، دستنامه ها فرهنگها وروش علمی استفاده از آنها

بخش دوم

معر فی چکیده نامه های شیمی ،نمایه نامه هاوراهنماهای آنها ،

روش استفاده از نمایه نامه ها چکیده نا مه های شیمی برای جستجوی چکیده های موردنظر

روش دستیابی به متون اصلی با استفاده از چکیده ها

اسلاید ۲ :

مقدمه

     عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات مي‌نامند حجم اطلاعات در تمام زمينه‌ها آنقدر زياد است كه تصور آن نيز مشكل است.

    طبق آمارسال ۱۹۸۶، سالانه در حدود سه ميليون ، سند ،كتاب ، مقاله گزارش علمي و … فقط در زمينه شيمي در دنيا منتشر مي‌شود.

     پيدا كردن مطلب موردنظر از ميان اين همه اطلاعات نياز به روش علمي دارد، كه در اين درس فرا مي‌گيرد.

اسلاید ۳ :

متون علمي كه در حال حاضر به دو صورت چاپي و الكترونيكي (CD ها ، اينترنت و …) تهيه و منتشر مي‌شوند را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد.

   الف :

۱              – دائر المعارفها Encyclopaedia كه خود به دو دسته عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شوند.

           -۲   دستنامه‌ها Hand books

 -۳              فرهنگ‌ها ، Dictionary ها كه شامل انواع عمومي و اختصاصي هستند.

    ب :

-۱                کتاب‌ها

۲                – نشريات دوره‌اي Perodicals

-۳                رساله‌هاي تحقيقي

۴                –  گزارش‌هاي فني

۵                – خلاصه مذاكرات كنفرانس‌هاي علمي

۶                – سندهاي ثبت اختراع

                ۷- گزارشهای علمی

اسلاید ۴ :

nدائرالمعارفهاي ،عمومي اطلاعات بسيار كلي و اساسي و مختصر در مورد يك موضوع يا مفهوم را به ما مي‌دهند.

nاين دائرالمعارفها در زمينه‌هاي مختلف مورد استفاده هستند. از قبيل تاريخ ، جغرافيا ، فلسفه ، روانشناسي ، علوم تجربي ، رياضيات ، هنر و .

nاين دائرالمعارفها .هر چند سال يكبار تجديد چاپ مي‌شوند.

n در حال حاضر به دو صورت چاپي و الكترونيك منتشر مي‌شوند.

اسلاید ۵ :

n

nاين دائرالمعارف : يكي از مشهورترين و قديمي‌ترين دائرالمعارفهاي جهان است. در ايالات متحده آمريكا منتشر مي‌شود.

nهر چند سال يكبار تجديد چاپ مي‌شود.

nچاپ موجود آن در بعضي از مراكز دانشگاه پيام نور مربوط به سال ۱۹۷۷ است.

nاين چاپ شامل ۱۴ جلد است و جلد پانزدهم آن نمايه نامه است.

nعناوين مطالب علمي در اين ۱۴ جلد به ترتيب حروف الفبايي آورده شده است.

اسلاید ۶ :

nعناوين مطالب علمي در ۱۴ جلد دائرالمعارف مک گراو هیل به ترتيب حروف الفبايي آورده شده است.

n روش استفاده از اين دائرالمعارف بسيار ساده است.

nفرد جستجوگر اطلاعات، بايد عنوان مطلب مورد جستجو را به زبان انگليسي بداند.

nو املاء صحيح آن را نيز بداند تا بتواند آن را جستجو كند.

اسلاید ۷ :

روش جستجوی مطلب از دائر المعارف مک گراو هیل

nبا داشتن عنوان مطلب مورد جستجو به جلد پانزدهم (نمايه نامه يا Index ) مراجعه كنید.

nپس از پيدا كردن اصطلاح مورد جستجو در Index در مقابل آن دو عدد مي‌بيند.

nعدد اول كه پر رنگ است. شماره جلد ی است كه مطلب موردنظر در آن درج شده است ،

n و عدد دوم شماره صفحه آن جلد است.

اسلاید ۸ :

nمي‌خواهيم در مورد فشار مطلق اطلاعات كلي و مختصر بدست آوريم.

nفشار مطلق به زبان انگليسي ، Absolute pressure است.

n در جلد پانزدهم (Index) ، اين واژه را پيدا مي کنیم ،می بینیم :

nAbsolute pressure    ۵    ۳۴۳                                           

nيعني در جلد پنجم در صفحه ۳۴۳ دائرالمعارف مذكور توضيحات مربوط به فشار مطلق درج شده است.

اسلاید ۹ :

nاگر فرضاً بخواهيم در مورد صفر مطلق اطلاعاتي كلي و مختصر بدست آوريم ؛

n در Index دائر المعارف MC Grow Hill ، واژه Absolute zero را پيدا مي‌كنيم؛  

nو با عبارت زير مواجه مي‌شويم ؛

n                             ۲۲۹ ۱۰ ، ۶۷۷ ۷ ، ۱۳*-۱۴ ۱؛ Absolute Zero

n اعداد ۱ و ۷ و ۱۰ كه پر رنگ هستند ، شماره جلدهاي حاوي مطلب مورد جستجوي ماست.

nاعداد جلو هر شماره  پررنگ، شماره صفحات آن جلد حاوي مطلب است.

n علامت ستاره * به معني اين است كه عنوان مطلب صفحه ۱۳ ، صفر مطلق يا Absolute Zero است.

n در حالي كه در صفحات ۷۷۶ جلد ۷ و ۲۲۹ جلد ۱۰ ضمن بحث در مورد موضوعي ديگر به صفر مطلق اشاره شده است.

اسلاید ۱۰ :

nبريتانيكا يك دائرالمعارف بسیار مشهور در سراسر جهان است.

nبه زبان انگليسي است و توسط اساتيد دانشگاههاي انگليس و استراليا تهيه مي‌شود.

nچاپ موجود در بعضي از مراكز دانشگاه پيام نور مربوط به سال ۱۹۹۳ و چاپ پانزدهم آن است.

n اين دائرالمعارف شامل مطالب علوم انساني و تجربي است.

n چاپ پانزدهم شامل ۲۹ جلد و دو نمايه نامه است.