لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش تحقيق در مديريت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش تحقيق در مديريت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

كاوشگري انسان

انسان با درك چرايي رخداد و ارتباط بين پديده ها توانست به پيش بيني دقيق بپردازد.

هدف از كاوش: پاسخ به سوالهاي چه و چرا

اسلاید ۲ :

شناخت و منابع گوناگون ايجاد آن

شناخت: آشنايي، دريافت، ادراك، فهم و معرفت

ارتباط انسان با محيط: حواس ۵ گانه؟

كمك حواس به يكديگر

شناخت دريافتي است كه حواس و ذهن و عقل مشتركاً در آن دخالت دارند

اسلاید ۳ :

شناخت و منابع گوناگون ايجاد آن

استناد به مقام صلاحيت دار (كتابهاي مرجع)

شيوه هاي شهودي:استناد به استدلال

شيوه تفكر منطقي:قوانين منطقي و استدلال(قياسي، استقرايي و تمثيل)

روش علمي:فرايند جستجوي منظم براي مشخص كردن موقعيتي نامعين

اسلاید ۴ :

شناخت و منابع گوناگون ايجاد آن

استناد به مقام صلاحيت دار (كتابهاي مرجع)

روش باور

اسلاید ۵ :

شيوه هاي شهودي:استناد به استدلال

تثبيت باور- روش پيشيني مقدم بر تجربه

كوهن و نگل: روش شهودي

حكم هاي پذيرفته شده ((پيش گراي)) بديهي اند

استدلال را بپذير نه لزوماً تجربه را

تمايل طبيعي بشر به سوي حقيقت

اسلاید ۶ :

شيوه تفكر منطقي:قوانين منطقي و استدلال(قياسي، استقرايي و تمثيل)

تفكر: رفتار دروني كه با نشنه هايي كه ظاهر مي كند ميتوان آن را شناخت

فكر كردن حركتي است مستقيم از سوي مجهول به طرف معلوم

نتيجه فكر كردن

علم منطق: درست فكر كردن و نتيجه گيري از انديشه صحيح

استدلال:فنوني كه در منطق براي اثبات نظريات يا پيشگيري از خطاهاي فكر به كار مي رود- طلب دليل كردن

اسلاید ۷ :

انواع استدلال

قياس: از كل به جز رسيدن- عقل انسان به كمك تجربه قياس ميكند

شرط صحت قياس درس بودن مقدمات

استقرا: از جز به كل رسيدن

قوانين كشف شده علوم طبيعي و فيزيك و …

قوانين حاكم بر طبيعت

اسلاید ۸ :

انواع استدلال

تمثيل:

مثال آوردن به منظور اثبات نظريات از استدلالهاي مهم عاميانه

تمثيل بيشتر استدلال ضعيف و فاقد ارزش تحقيقي

اسلاید ۹ :

شناخت و منابع گوناگون ايجاد آن

روش علمي:فرايند جستجوي منظم براي مشخص كردن موقعيتي نامعين

استقرا علمي:

آمار – نمونه و جامعه- تفكر علمي

مشاهده و تجربه

در شرايط مشابه تكرار پذير باشد

قانون مند و تاليفي

به سليقه شخصي افراد ارتباطي ندارد-نتيجه گيري كمي و زبان رياضي

اسلاید ۱۰ :

تعريف علم و كاركردهاي آن

علم:دانش يا آگاهي و معرفت

علم ضد جهل

ادراك مطلق يا حصول صور اشيا نزد عقل

دو ديدگاه در خصوص علم:

ايستا (علم فعاليتي است كه اطلاعات نظام يافته اي را درباره جهان فراهم مي آورد-علم روشي براي تبيين پديده هاي مشاهده شده

پويا: دانشمندان –ديدگاه اكتشافي(كشف يا آشكار سازي)