لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش تحقيق مقدماتی اهداف، سؤال، فرضیه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش تحقيق مقدماتی اهداف، سؤال، فرضیه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف: عبارت است از جملاتی که مبین منتهای تحقیق، مسیر و مراحل آن باشد.

شامل:

هدف کلی (General)

اهداف اختصاصی(Specific)

اهداف کاربردی(Applied)

اسلاید ۲ :

هدف کلی

 آن چه که مطالعه به طور کلی به آن دست خواهد یافت را هدف کلی می گویند و هدف کلی در واقع همان عنوان مطالعه است با این تفاوت  که لغت های قابل اندازه گیری مثل «تعیین یا شناخت» که معنی و کاربرد دقیق و واضح تری دارند شروع می شود.

 

اسلاید ۳ :

اهداف تحقيق  (Research Objectives)

هدف کلی بصورت یک جمله که تقریبا منطبق بر عنوان تحقیق است نوشته می شود.

مثال:

عنوان: تاثیر روش آرامسازی در کاهش تهوع و استفراغ بیماران مبتلاء به سرطان تحت شیمی درمانی.

هدف کلی: تعیین تاثیر روش آرامسازی در کاهش تهوع و استفراغ بیماران مبتلاء به سرطان تحت شیمی درمانی

اسلاید ۴ :

هدف کلی

 تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن و ارتباط آن با برخی عوامل فردی و اجتماعی در جمعیت ۱۵ تا۶۴ ساله شهرستان های گناباد و بجستان در سال ۱۳۹۰

اسلاید ۵ :

اهداف اختصاصي (یا ویژه یا جزیی)

 این اهداف باید واقع بینانه مطرح شده و به آن چه که مطالعه برای حل آن طرح ریزی شده متمرکز باشند.

 در واقع جزیی از هدف کلی بوده و اگر به خوبی تنظیم شوند ما را هم چنین به طراحی روش تحقیق و نحوه گردآوری، تجزیه و تحلیل تفسیر داده ها هدایت خواهند نمود.

اسلاید ۶ :

اهداف اختصاصي (یا ویژه یا جزیی)

 هدف جزیی نباید از قالب هدف کلی خارج بوده و باید به جنبه های اساسی مطالعه محدود باشد.

 در اهداف جزیی هم باید از افعالی نظیر تعیین کردن، مقایسه کردن، اثبات کردن، محاسبه کردن و برقرار کردن استفاده کرد و از به کارگیری افعال مبهم نظیر فهمیدن، مطالعه کردن و اذعان کردن دوری نمود.

 

اسلاید ۷ :

 اهداف اختصاصي (یا ویژه یا جزیی)

 تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت ۱۵ تا۶۴ ساله شهرستان گناباد و بجستان

 مقایسه شیوع چاقی و اضافه وزن در جمعیت ۱۵ تا۶۴ ساله شهرستان های گناباد و بجستان

 تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت ۱۵ تا۶۴ ساله شهرستان گناباد به تفکیک  جنسیت و گروه سنی

 تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت ۱۵ تا۶۴ ساله شهرستان بجستان به تفکیک  جنسیت و گروه سنی

اسلاید ۸ :

 تعیین ارتباط عوامل فردی با چاقی و اضافه وزن در جمعیت ۱۵ تا۶۴ ساله شهرستان گناباد براساس گروه سنی و جنسی

 تعیین ارتباط عوامل فردی با چاقی و اضافه وزن در جمعیت ۱۵ تا۶۴ ساله شهرستان بجستان براساس گروه سنی و جنسی

 تعیین ارتباط عوامل اجتماعی با چاقی و اضافه وزن در جمعیت ۱۵ تا۶۴ ساله شهرستان گناباد براساس گروه سنی و جنسی

 تعیین ارتباط عوامل اجتماعی با چاقی و اضافه وزن در جمعیت ۱۵ تا۶۴ ساله شهرستان بجستان براساس گروه سنی و جنسی

 

اسلاید ۹ :

 مثال: تعیین میانگین شیوع کیست هیداتیک  در جمعیت روستایی استان کردستان در سال ۸۵         (هدف توصیفی)

 تعیین ارتباط بین شیوع کیست هیداتیک و میزان تحصیلات در جمعیت روستایی استان کردستان در سال ۸۵ (هدف تحلیلی)

 

اسلاید ۱۰ :

 نکته: در اهداف جزیی (اختصاصی) معمولا ۲ نوع هدف با توجه به نوع مطالعه مطرح می شوند.

 اهداف توصیفی: این اهداف معمولا میزان شیوع و تعیین میانگین را میسنجد و نتیجه آن معمولا به صورت اعداد بیان می شود.

 اهداف تحلیلی: این اهداف معمولا تعیین ارتباط و یا مقایسه ۲ موضوع را میسنجد و نتیجه آنها به صورت بلی و یا خیر بیان می شود.