لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

پارادايم هاي تحقيق

اصالت تحصلي

تفسير گرايي

نظريه انتقادي

پسا ساخت گرايي

اسلاید ۲ :

اصالت تحصلي

اثبات گرايي

پسا اثبات گرايي

اسلاید ۳ :

پارادايم اثبات گرايي

مفروضه اصلي آن است که واقعيت را مي توان از طريق عملياتي کردن فرايند عيني تحقيق، بدون آلوده شدن با ارزش هاي محيطي کشف کرد

اسلاید ۴ :

پارادايم پسا اثبات گرايي

ضمن اينکه مستقل بودن واقعيت از ارزش هاي پژوهشگر را مفروض مي دارد به اين امر اذعان مي کند که نمي توان فرايند پي بردن به واقعيت راکاملا“ به طور عملياتي کرد و واقعيت را شناخت.

روش هاي تحقيق مورد استفاده شامل روش هاي آزمايشي، شبه آزمايشي و سايرروش هاي کمي است که در ان متغيرهاي ناخواسته را مي توان کنترل يا حذف کرد.

اسلاید ۵ :

ديدگاه تفسيري

واقعيت مشروط به تجربه انسان و تفسير اوست.انسان از طريق تجربه مي تواند دانش مربوط به واقعيت را در ذهن خود بسازد. پژوهشگر از طريق تعامل با موضوع مورد پژوهش، به شناخت آن نايل مي شود.

روش هاي تحقيق در اين ديدگاه شامل مطالعه موردي، قوم نگاري، پديدارشناختي و تحقيق تاريخي است.

اسلاید ۶ :

ديدگاه انتقادي

مفروضه اصلي آن است که واقعيت مادي و مستقل از ذهن انسان است اما اذعان مي کند که هرگز نمي توان آن را به طور عيني و کامل شناخت.

روش تحقيق مورد استفاده شامل شيوه هايي مانند اقدام پژوهي و قوم نگاري انتقادي است که از طريق مشارکتي انجام مي شود.

اسلاید ۷ :

ديدگاه پساساخت گرايي

پژوهشگر به بازنمايي هاي چندگانه اي از واقعيت هاي اجتماعي از طريق زبان و گفتمان در بافت هاي گوناگون محيطي مي پردازد.

روش پژوهش در اين ديدگاه، تحليل گفتمان است.

اسلاید ۸ :

علم: (منابع شناخت)     (Mouly,1970)

  1. شيوة استناد به مقام صلاحيت دار؛ (Authorization)
  2. شيوة شهود (سير و سلوك)؛ (Mystical Mode)
  3. شيوة خرد گرايانه (تجربه شخصي)؛ (Rationalistic)
  4. روش علمي؛ (Scientific Method)

اسلاید ۹ :

علم: (مراحل روش علمي)  (Dewey)

پي بردن به مسئله

جستجوي پيشينه

تدوين فرضيه

مشاهده و آزمون فرضيه

پذيرش، رد و يا تعديل كردن فرضيه

اسلاید ۱۰ :

منابع مختلف شناخت

  1. استناد به مقام صلاحيت دار
  1. شيوههاي مبتني بر سير و سلوک و رمز و راز
  2. شيوه خرد گرايانه
  3. روش علمي