لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

شرح وظايف پست سازماني دبير تربيت بدني :

 • ۱-ملبس بودن به لباس كامل ورزشي
 • ۲-تهيه وتنظيم طرح هفتگي ،ماهانه وفصلي تربيت بدني در چارچوب دستورالعملهاي مربوطه
 • ۳-اجراي فعاليتها وتمرينات ورزشي در جهت برطرف كردن ضعفها وناهنجاريهي بدني دانش آموزان
 • ۴-اجراي مجموعه برنامه هاي بدنسازي جهت تقويت قابليتهاي جسماني وافزايش آمادگي عمومي بدني دانش آموزان
 • ۵-اجراي برنامه هاي ورزشي ويژه مراسم
 • ۶-تشكيل انجمن ورزشي به كمك مدير مدرسه
 • ۷-برگزاري مسابقات داخل آموزشگاه
 • ۸-تشكيل تيمهاي ورزشي منتخب آموزشگاه وشركت در مسابقات شهرستان
 • ۹-همكاري در امور فوق برنامه تربيت بدني
 • ۱۰-تمرين تيمهاي ورزشي مدرسه براي شركت در مسابقات
 • ۱۱-ارائه پيشنهادات مفيد به مسئول تربيت بدني در جهت بالا بردن كيفيت برنامه هاي تربيت بدني
 • ۱۲-همكاري با مسئول تربيت بدني منطقه يا شهرستان دربرگزاري مسابقات
 • ۱۳-پيش بيني وبرآورد وسايل ورزشي وپيگيري براي تعمير وسايل وراه اندازي اماكن وزمينهاي ورزشي
 • ۱۴-حفظ ونگهداري وسايل وامكانات ورزشي
 • ۱۵-اجراي دقيق ارزشيابي درس تربيت بدني برابر دستورالعملهاي مربوط

اسلاید ۲ :

حقوق ورزشي:

 • مسئوليت در معناي لغوي عبارت است از آنچه انسان عهده دار ومسئول آن باشد
 • مسئوليت:از نظر حقوق جزا كسي مسئول است كه به تعهد يا قرار داد قانوني كه به او گمارده شده است عمل نكرده يااز حدي مقرر تجاوز كرده باشددر واقع مرتكب تقصير شده
 • مسئوليت جزايي نتيجه ارتكاب جرم است

اسلاید ۳ :

نقش مقررات ورزشي در مسئوليت ورزشكاران:

 • رعايت مقررات در ورزش براي جرم نبودن حوادث اصل است
 • ۱-حوادث ناشي از ورزش در صورتي جرم نخواهد بود كه عمليات بر اساس مقررات صورت گرفته باشد بعبارتي ورزشكار مسئوليت تمامي اعمال خطاي خود را كه در نتيجه نقض مقررات حاصل شده است خواهند داشت
 • ۲-ارتكاب عمدي يا غير عمدي بودن يك حركت ورزشي خلاف مقررات در اصل مسئوليت تاثيري نداردتاثير آن در فقط در ميزان مجازات خوااهد بود
 • ۳-اگر يك عمل ورزشي منجر به نقص عضوي شود وداور مسابقه آن حركت را خطا به حساب نياورده باشد اين نظر داور نمي تواند مانع از اعمال شكايت مصدوم شود
 • ۴-در مسابقات حتي اگر داور اجازه پرتاب دهد ولي افرادي در محوطه غير مجاز ايستاده باشنداجازه داور رافع مسئوليت پرتاب كننده نخواهد بود وعلاوه بر ورزشكار داور نيز پاسخگو خواهد بود

اسلاید ۴ :

حاكميت ضوابط قانوني برمقررات ورزشي:

 • در بعضي موارد عمل ورزشي با هيچ يك از مقررات مغايرتي ندارد اما ورزشكار به عمد يا بي توجهي موجب بروز حادثه گرديده است ورزشكار مرتكب مسئول است
 • مثلا برخورد توپ با كودكي كه در كنار دروازه ايستاده هرچند كودك بدون اجازه در آنجا حضور يافته باشد

اسلاید ۵ :

آموزشهاي ورزشي وپيامدهاي ناشي از عدم صلاحيت فني

 • بكار گيري معلمان يا مربيان فاقد صلاحيت يك بي احتياطي است واشخاص اقدام كننده مرتكب بي احتياطي شده اند.
 • اجبار مربي دووميداني به آموزش ژيمناستيك
 • مربياني كه از فقدان مسئوليت خود آگاه هستند با قبول وظيفه مسئول پيامدهاي قانوني آن خواهند بود
 • مسئوليت ناشي از آموزش منحصر به تعليم نادرست نيست بلكه خودداري از آموزش مهارت وحركات وسهل انگاري در تعليم كه موجب حادثه شود مي تواند موجب مسئوليت شود
 • رعايت نكردن اصول آموزشي موجب مسئوليت قانوني است

اسلاید ۶ :

در آموزش ورزشي رعايت اصل سلسله مراتب مهارتها وحركات يك اقدام احتياطي است

 • ۱-آمادگي عمومي ورزشكار
 • ۲-رعايت ترتيب حركات درآموزش
 • تصور مي شود رعايت نكردن مراتب مهارتها وايجاد يك جهش حركتي شجاعت وشهامت يادگيري را تسريع مي كند از جنبه حقوقي يك بي احتياطي است

اسلاید ۷ :

اصل اطمينان از سلامتي

 • ۱-مطالعه پرونده پزشكي
 • ۲-سوال از والدين
 • ۳-مشاهده نفر به نفر
 • ۴-پرسش از دانش آموز از وضع سلامتش

اسلاید ۸ :

مراقبت از ورزشكار در فعاليتهاي ورزشي:

 • وظيفه معلم ورزش در آموزش خلاصه نمي شود اودر تمام ثانيه هاي زمان كار خود وظيفه مراقبت ومحافظت از شاگردان خودرا برعهده دارد
 • ۱-مربيان ومعلمان هرگز نبايد محل راترك نمايند حضور در محل فعاليت لازمه مراقبت از ورزشكار است
 • ۲-در مدت حضور بايد مراقب ورزشكار باشد
 • ۳-در صورت ترك محل يك جانشين واجد صلاحيت تعيين نمايد

اسلاید ۹ :

سوال:معلمي بارها به دانش آوزان هشدار داده بود كه از تخته پرش استفاده نكنند اما درحين مداواي دانش آموزي ديگري در دفتر مدرسه يك دانش آموز حين تمرين روي تخته پرش به شدت مجروح مي گردد آيا مسئوليتي متوجه مربي است؟

اسلاید ۱۰ :

تاثير تعداد ورزشكار در مسئوليت مراقبت:

 • پذيرش مسئوليت مراقبت، از تعداد بيش از حد متعارف از نظر علم حقوق بي احتياطي است
 • سوال:معلم ورزش درپذيرش مسئوليت مراقبت از حدمتعارف بر اثر اجبار اداري و دستور مقام مافوق كه خلاف ضوابط و عرف ورزشي است چه واكنشي بايد داشته باشد؟