لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 انواع زباله ها :

 غيرخطرناک ( شهري ، معمولي صنعتي )

 نخاله ها (ساختمان سازي)

 خطرناک  (مصارف خانگي ، صنعتي ، بيمارستاني)

مواد زائد خطرناک (مخاطره آميز):

 ۱- مواد زايد راديو اکتيو

 ۲- مواد زايد شيميائي

 ۳- مواد زايد قابل اشتعال

 ۴- مواد زايد قابل انفجار

 ۵- مواد زايد بيولژيکي

اسلاید ۲ :

پسماندهاي پزشکي :

پسماندهائي است  که طي فرايند بهداشت و درمان توليد مي شود.(سازمان بهداشت جهاني)

تقسيم بندي مواد زايد بيمارستاني :

آلمان :

 بر حسب روش دفع

 ۱- مواد زايد ، دفع بروش بهداشتي (زباله خانگي)

 ۲- مواد زايد ، سوزاندن با شرايط خاص (بانک خون  ، قسمتهاي بدن ، بخش جراحي)

 ۳- مواد زايد ، دفع با روش ويژه (مواد شيميائي ، مواد راديو اکتيو ، مواد قابل اشتعال و قابل انفجار)

اسلاید ۳ :

فرانسه :

 ۱- مواد زايد ويژه ( مواد بيولژيکي بخشها – مواد آناتوميکي – مواد ويژه – مواد راديواکتيو  – مواد راديولژي و آزمايشگاه –  مواد داروئي)

 ۲- مواد آشپزخانه و شبه خانگي (مواد بخشها – مواد حاصل نظافت – کيسه پلاستيکي و کاغذ)

 ۳- ساير مواد (اداري – تجهيزات اسقاطي – مواد ذايد حجيم – مواد باغباني)

 ايران :

 ۱- ترکيب معمولي

 ۲- زباله خطرناک با مديريت مخصوص

اسلاید ۴ :

 کميت مواد زايد بيمارستاني :

 وسعت بيمارستان

 وسايل يکبار مصرف

 محل

 فصل

 وضعيت اقتصادي

 آداب و رسوم مردم

 زمين

 ميزان سرانه زباله بيمارستاني ، ۷۱/۲ کيلوگرم در روز ،  بازاي هر تخت بيمارستاني (د.ايران)

 ميزان سرانه زباله بيمارستاني ( کيلوگرم در روز ) =  تعداد تخت بيمارستان ۵۴/۱ +  ۱۵۳/۱۸۱ (د.نهران)

 ميزان سرانه زباله بيمارستاني ( کيلوگرم در روز ) =  تعداد کارکنان ۰۴۴/۱ +  ۷۸۶/۹۸ (د.تهران)

اسلاید ۵ :

زباله هاي پزشکي

  • ترکيب زباله پزشکي :
  • ۷۵ تا ۹۰ درصد زباله معمولي است.
  • ۱۰ تا ۲۵ درصد زباله خطرناک است.

اسلاید ۶ :

زباله پزشکي :

 ۱- مواد عفوني : نمونه کشت – بخش ايزوله – زباله بيماريزا

 ۲- مواد پاتولژيکي : خون – قسمتهاي بدن – مايعات و بافتها

 ۳- اجسام تيز : سوزن – شيشه –تيغ – ست تزريق

 ۴- مواد داروئي : جعبه و شيشه هاي معدوم شده

 ۵- مواد سمي : دارو و مواد شيميائي

 ۶- مواد شيميائي : محلولهاي آزمايشگاه – مواد ضدعفوني کننده

 ۷- مواد راديولژي : مايعات راديوتراپي – فيلم

اسلاید ۷ :

مراحل کنترل مواد زايد خطرناک :

 ۱- نگهداري در محل

 ۲- جمع آوري

 ۳- حمل و نقل

 ۴- تصفيه و بازيابي

 ۵- دفع

اسلاید ۸ :

مواد زايد بيولژيکي :

 ۱- ظروف نگهداري (کيسه زباله مهر و موم شده با علامت هشدار دهنده – بشکه با پوشش داخلي فلز)

 قبل از بسته بندي ، توسط حرارت استريل شود.

 ۲- جمع آوري با ماشين مخصوص و استاندارد (کاميون کف مسطح جهت نگهداري بشکه ها)

 ۳- حمل با وسيله کوچک ، انتقال به وسيله نقليه بزرکتر در ايستگاه مخصوص

 ۴- آماده کردن ماده – بازيابي در صورت لزوم و نياز – انتخاب محل مناسب

 ۵- دفع مواد (دفن بهداشتي ، جدا از زباله شهري – تزريق به چاه عميق – سوزاندن – نگهداري با موازين مهندسي – بيخطر سازي)

 روشهاي دفع :

 شيميائي  – گرمائي –  مکانيکي –  پرتوزائي –  بيولژيکي

اسلاید ۹ :

پرسشنامه بررسي نحوه جمع آوري و دفع زباله

تاريخ تکميل :                    تکميل کننده :                     نام موسسه :

سال تاسيس :                     نشاني ، تلفن :   

 اطلاعات عمومي :

نوع فعاليت :        وضعيت موسسه  :     تعداد کل اتاق :                تعداد اتاق بستري :

تعداد کارکنان :    کل بخشها :                 تعداد بخش عفوني :        کل تختها :                      کل مراجعين ، موارد بستري ، عمل جراحي (در شبانه روز) :

 تعداد ( آزمايشات ، زايمان ، آزمايش خون ، آزمايش ميکروبي ، اتوپسي و بيوپسي )

در شبانه روز :

 تاسيسات و تسهيلات موجود :                                

 منبع تامين آب :                                             روش دفع فاضلاب :

اسلاید ۱۰ :

 نحوه مديريت :

 وزن زباله :                                    حجم زباله :                            

 نوع اکثر ظروف زباله :                      تعداد افراد فعال در امر زباله در ۳ شيفت :

 وسيله جمع آوري زباله از بخشها :          تناوب  جمع آوري زباله از بخشها در شبانه روز:       

 وسيله نگهداري در بخش :

  اعتقاد مديريت در خصوص نگهداري ، جمع آوري ، حمل ، دفع :