لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش های برداشت از مخازن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش های برداشت از مخازن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

روش‌های‌افزایش بهره برداری‌ازمخازن نفتی

تزریق بخار

تزریق بخار به صورت متناوب

احتراق درجا

تزریق موادسطحی وپلیمر

تزریق پلیمر

  تزریق کربن دی اکسید

  تزریق گازبی اثر

  تزریق امتزاجی هیدروکربن ها

اسلاید ۲ :

احتراق درجا

مکانیسم روش

 

احتراق‌‌‌ درجاعبارت است‌ازایجاد‌‌‌ یک ‌جبهه آتش درمخزن وپخش

 این جبهه به وسیله تزریق هوا.

 

اسلاید ۳ :

احتراق درجا به دوروش صورت می گیرد

 

 

احتراق رو به جلو(که احتراق خشک هم نامیده می شود)

 

 

احتراق روبه عقب

اسلاید ۴ :

تزریق موادسطحی وپلیمر

فرایندتزریق موادفعال سطحی وپلیمریک فرایندشیمیایی درازدیاد برداشت ازمخازن است که دومرحله دارد

 

تزریق یک توده فعال سطحی

تزریق پلیمر

اسلاید ۵ :

مواد فعال سطحی وساختار آنها

 

موادفعال سطحی درآب

 

انتخاب موادفعال سطحی

 

فرایندهای مختلف ازروش تزریق موادفعال وپلیمر

اسلاید ۶ :

کنترل حرکت سیال

سیستم های مربوط به این فرآیند

 

سیستم تزریق آب

سیستم تزریق توده موادفعال سطحی

سیستم تزریق پلیمر

اسلاید ۷ :

معیارهای زیر باید در تزریق کربن دی اکسید در نظر گرفته شوند :

ااشباعیت نفت باقی مانده

عدم وجود کلاهک گازی

وجود