لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش کنترل پیچ ومهره توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش کنترل پیچ ومهره قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Ø پیچ ها

Øمشخصات پیچ ها

Øاینچی

Øمیلیمتری

Øمثلثی

Øذوزنقه ای

Øمربعی

Ø

Øتست پیچ ها

Øتست مهره ها

Øتولرانس پیچ و مهره ها

Øاندازه گیری پیچ هابا استفاده از سه میله

Øکنترل پیچ ها با استفاده از میکرو متر پیچ

Øاندازه گیری زاویه پیچ ها

Øپروژکتور یا مقایسه گر نوری

Øمیکروسکوپ ابزار سازی

Øمیله های انداره گیری

Øکنترل پیچ ها بااستفاده از دستگاه مخصوص

Ø

اسلاید ۲ :

پیچ ها:
پیچ هایکی از قطعات مهم وحساس در صنعت می باشد وبرای اتصال ,انتقال,تنظیمات,آبندی وغیره کاربرد دارد
 
یکی از پر کاربرد ترین پیچ ها ,پیچ های دنده مثلثی می باشد
 دندانه های پیچ ها به دو دسته تقسیم می شود

۱-اینچی که زاویه سر دندانه های آن ۶۰درجه می باشد دنده درشت(UNC)دنده متوسط(UNF)دنده ریز(UNEF)

۲-متریک که زاویه سر دندانه های آن ۶۰درجه می باشد و مشخصات شناسایی آن Mمی باشد

مشخصات پیچ ها

پیچ های دنده مثلثی
زاویه دندانه های آن ۶۰ درجه می باشد وسر دندانه ها کمی تخت وپای دندانه ها گردمی باشدعلامت اختصاری آن در این پیچ ها Mمی باشد

اسلاید ۳ :

پیچ های دنده اینچی
زاویه ی این پیچ ها ۵۵درجه میباشد سر وته این پیچ ها گرد می باشد علامت اختصاری این پیچ ها (”)می باشد

پیچ های دنده ذوزنقه ای
که به پیچ های قدرت وانتقال حرکت معروف هستند علامت اختصاری این پیچ هاTrمی باشد وزاویه دندانه های  آن۳۰ درجه میباشد

اسلاید ۴ :

پیچ های دندانه مربعی
زاویه دندانه این پیچ ها ۹۰درجه میباشد و به پیچ های قدرتی معروف هستنداین پیچ ها به نامهای کبریتی وتخت نیز معروف هستندعلامت اختصاری این پیچ ها (F)می باشد
تست پیچها
تستهایی که بیان خواهد شد روی گیج پیچ ها انجام می شودکه به عنوان یک گیج برو ویک گیج نرو استفاده می شود ,پیچ های معمولی توسط این گیج ها چک خواهند شد
زاویه پیچ ها ممکن است :مثلثی,گرد, ذوزنقه ای ,مربعی ویا اره ای باشد

اسلاید ۵ :

با توجه به زاویه های بالا سه نوع از زاویه ها را اصطلاحا شکلV میگویند که شامل زاویه های ذوزنقه ای,مثلثی وگرد می باشد

انواع گیج پیچ ها در شکل زیر مشاهده می کنید

اسلاید ۶ :

تست های مهره ها
تست مهره ها شبیه تست پیچ ها می باشد با این تفاوت که قطر داخلی را باید اندازه گیری کرداگر قطر مهره بزرگ باشد ازغلطک  های اندازه گیری استفاده میشودواگر قطر آن کوچک باشد با استفاده از دو قطعه موازی شیبدار میتوانیم با میکرومتر آنرا اندازه گرفت

اسلاید ۷ :

تولرانس پیچ و مهره
پیچ ها ومهره ها مانند قطعات دیگر دارای انحرافاتی می باشد که برای این انحرافات از اعداد وحروف نسبت به پروفیل در نظر میگیریم
کیفیت تولرانس
از ۳تا۹ مشخص شده است ۳,۴,۵اختصاص به پیچ های با سطح دندانه ظریف (F)وعدد ۶ مشخصات پیچ های با سطح دندانه متوسط(m) واعداد ۷,۸,۹مشخص کننده کیفیت تولرانس پیچ ها با سطح دندانه خشن (g) می باشد

میدان تولرانس دندانه مهره ها را با حروف بزرگ لاتین و پیچ ها با حروف کوچک لاتین مشخص می کنند

اسلاید ۸ :

اندازه گیری پیچ با استفاده از سه میله:
در این روش سه میله هم قطر رامطابق شکل داخل شیار پیچ قرار داده و اندازه پشت تا پشت میله ها را با وسیله اندازه گیری (کولیس یامیکرومتر) مشخص می کنیم حال برای کنترل صحت اندازه (کنترل پیچ ),اندازه فاصله پشت تاپشت میله ها را محاسبه کرده واین دو مقدار را با هم مقایسه می کنیم که در صورت درست بودن پیچ این دو مقدار باید با هم برابر باشد

a= مفتول های اندازه گیری قطر وسطی پیچ
b=سندان میکرومتر
p=اندازه گیری خارجی سه مفتول

اسلاید ۹ :

کنترل پیچ های مثلثی با فرمان مهره
پس انجام عمل پیچ تراشی,از مهره های فرمان شکل زیر جهت کنترل درستی عمل پیچ تراشی استفاده می شود

                   مهره فرمان پیچ M20

این مهره ها با ید به راحتی در پیچ بسته می شود ولقی کمتری داشته باشد .چنان که مهره در بسته نشود ,عمل پیچ را باید انجام داده تا عمق دندانه ها به اندازه لازم برسد

 اندازه گیری گام پیچ با شابلون دنده
برای اندازه گیری وتعیین گام پیچ از شابلون های دنده پیچ بری مطابق شکل استفاده می کنیم

اسلاید ۱۰ :

کنترل پیچ ها با استفاده از میکرومتر پیچ
 در این روش از میکرومتر های مخصوصی که دارای یک فک به صورت مخروطی وفک دیگر آن به صورت ثابت ودارای یک شیار مثلثی می باشد استفاده می شود وفک متحرک میکرومتر دارای مخروط کامل است در داخل شیار مثلث پیچ قرارگرفته ونیز فک ثابت (سندان) که پیشانی آن فرم مثلثی است روی دندانه پیچ که مقابل شیار دندانه می باشد قرار خواهد گرفت که بعداز تماس دوفک به فرم مثلثی است روی دند انه پیچ که مقابل شیار دندانه می باشدقرار خواهد گرفت که بعدازتماس دو فک روی دندانه پیچ مقدار اندازه قطر متوسط پیچ را روی بوش متحرک و بوش ثابت میکرومتر می خوانیم میکرومترهایی که برای این منظور در نظر گرفته می شوداینچی یا میلیمتری می باشند به همین جهت روی کمان میکرومتراندازه گام و یا تعداد دندانه در یک اینچ  مشخص شده است