لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش RULA توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش RULA قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

روش  RULA– تاريخچه

در طي دو دهه گذشته آگاهي نسبت به اختلالات اسكلتي-عضلاني اندامهاي فوقاني، مچ دست، آرنج يا شانه افزايش يافته است.

 

يكي از روشهاي ارزيابي خطر بروز آسيبهاي اسكلتي-عضلاني در اندامهاي فوقاني، RULA (ارزيابي سريع اندام فوقاني) ميباشد.

 

روش RULAكه از دسته روشهاي مشاهدهاي قلم-كاغذي است توسط مكآتامني و كورلت (۱۹۹۳) ارايه شده است.

اسلاید ۲ :

روش  RULA– اهداف

ارايه‌ روشي براي غربالگري سريع جمعيت كاري كه با ريسك فاكتورهاي اختلالات اسكلتي-عضلاني اندام فوقاني مواجهه دارند.

شناسايي فعاليت‌هاي ماهيچه‌اي مرتبط با پوسچر كار، اعمال نيرو و انجام كارهاي استاتيك يا تكراري كه به بروز خستگي ماهيچه‌اي كمك مي‌كنند.

ارايه‌ راه‌كارهايي براي پيشگيري از بروز اختلالات اسكلتي-عضلاني اندام‌ فوقاني و كاهش شيوع آن‌ها.

اسلاید ۳ :

روند ارزيابي در روش  RULA

RULA برپايه‌ روشOWAS طراحي و توسعه يافته است به طوري كه مي‌توان گفت RULA شكل تكامل يافته‌ OWAS براي ارزيابي خطر بروز اختلالات اسكلتي-عضلاني در اندام‌هاي فوقاني است.

 

یک ابزار ارزیابی خطر مبتنی بر نگرش پیش بینی است.

در RULA پوسچر اندام‌هاي گوناگون بدن مشاهده شده و براساس اصول خاصي امتيازگذاري مي‌شود. امتيازهاي بالا نشان دهنده‌ فشارهاي اسكلتي-عضلاني بيشتر است. امتياز پوسچر اندام‌هاي گوناگون با يكديگر ادغام شده و سرانجام با در نظر گرفتن فعاليت ماهيچه‌اي و نيروي اعمال شده امتياز نهايي كه گوياي خطر بروز آسيب است مشخص مي‌گردد.

اسلاید ۴ :

در روش RULA يا بدترين پوسچرها براي ارزيابي انتخاب شده و نمونهگيري ميشوند و يا پرتعدادترين پوسچرها مورد ارزيابي قرار ميگيرند.

در این روش سه عامل پوسچر،اعمال نیرو و تکرار حرکت مدنظر قرار می گیرند.

وضعيت بازو، ساعد و مچ دست با استفاده از دياگرام گروه A ارزيابي ميشوند و امتياز A با استفاده از جدول A تعيين ميگردد.

وضعيت گردن، تنه و پاها نيز با استفاده از دياگرام گروه B ارزيابي ميشود و امتياز B با استفاده از جدول B تعيين ميگردد.

اسلاید ۵ :

 كد۱ : اگر بازو تحت زاوية ۲۰- ۰ درجه در راستاي محور ساجيتال باشد.

  كد ۲ : اگر بازو بيش از ۲۰ درجه در راستاي محور ساجيتال حركت روبه عقب داشته باشد.

  كد ۲ : اگر بازو تحت زاوية ۴۵-۲۰ درجه در راستاي محور ساجيتال حركت كند.

  كد ۳ : اگر بازو تحت زاوية ۹۰-۴۵ درجه در راستاي محور ساجيتال حركت كند.

  كد ۴ : اگر بازو زاوية بيش از ۹۰ درجه در راستاي محور ساجيتال حركت كند.

اسلاید ۶ :

پس از تعيين كد بازو، اصلاحات زير را  انجام دهيد:

 اگر شانه بالا بود، يك عدد اضافه مي شود.

اگر در هنگام كار، بازو از  بدن دور شود، يك عدد اضافه مي شود.

 اگر در هنگام انجام كار، بازو به بدن چسبيده باشد و يا به هر نحوي داراي تكيه گاه باشد، يك عدد كسر مي گردد.

اسلاید ۷ :

گروه A
ساعد-تعيين كد

كد ۱ : اگر در حين كار، ساعد در راستاي سطح ساجيتال بازو زاوية ۱۰۰-۶۰ درجه  نسبت به بازو پيدا كند

كد ۲ : اگر در حين انجام كار، ساعد در راستاي سطح ساجيتال كمتر از ۶۰ درجه حركت رو به عقب داشته باشد

كد ۲ : اگر در حين انجام كار ،ساعد در راستاي سطح ساجيتال بازو بيش از ۱۰۰ بسته شود

اسلاید ۸ :

پس از تعيين كد ساعد:

   اگر كار در طرفين بدن يا دورتر از جلوي بدن انجام مي شود، يك عدد اضافه مي شود.

اسلاید ۹ :

گروه A
مچ-تعيين كد

كد ۱ : اگر مچ دست در وضعيت طبيعي قرار داشته باشد يعني دست و محور ساعد هم راستا باشند

  كد ۲ : اگر مچ دست تحت زاوية ۱۵-۰ درجه بالا يا پايين شود

  كد ۳‌: اگر مچ دست بيشتر از ۱۵ درجه پايين و بالا شود

اسلاید ۱۰ :

گروه A
مچ-اصلاحات

پس از تعيين كد مچ:

چنانچه دست  سمت راست يا چپ منحرف شود، به كد اختصاص يافته يك عدد اضافه مي شود