لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رويكردهای جلب حمايت همه جانبه و فنون ترغيب کننده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رويكردهای جلب حمايت همه جانبه و فنون ترغيب کننده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

رويکردهاي کليدي جلب حمايت همه جانبه

.۱درگير کردن رهبران (Leaders Involvement)

.۲کار با رسانه های جمعی

.۳ ايجاد شراکت و ائتلاف (Partnership & Coalition)

.۴ تحرک اجتماعي (Social Mobilization)

.۵ظرفيت سازي (Capacity Building)

اسلاید ۲ :

درگير کردن رهبران جامعه
 
(Leaders Involvement)

}رهبران جامعه، کسانی هستند که در تسهيل فرآيند تغيير در زمينه مشکلات سلامت جامعه تاثير مهمی دارند و مشارکت آنان در مراحل طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي حوزه سلامت می تواند با کاستن از ميزان مخالفت های آنها با برنامه به جلب حمايت آنان منجر شود.

}

}رهبران را می توان به سه گروه تقسيم کرد:

قانونگزاران که وظيفه وضع قوانين را بر عهده دارند

سياستگزاران که سياست ها را شکل می دهند

مديران اجراييکه وظيفه دارند که سياست ها را اجرا کنند.

اسلاید ۳ :

نحوه درگيرکردن رهبران جامعه

}محيط های رسمی (نشست ها، سمينارها و کنفرانس ها)

}محيط های غيررسمی (تجمع های عمومی، جشنواره ها و رخدادهای ورزشی، داخل منازل)

}روش های مستقيم (جلسات، نامه نگاری ها و رسانه ها)

}روش های غيرمستقيم (همکاران، دوستان و همسران آنها)

}

اسلاید ۴ :

ايجاد شراکت و ائتلاف
 (Partnership and Coalition)

}برای رسيدن به اهداف همسو و مشترک، و نه لزوما يکسان، به يکديگر می پيوندند و با هم کار می کنند.

}شراکت می تواند رسمي يا غير رسمي، دائمی يا موقت باشند.

.۱هماهنگی (Coordination): هر کسی وظيفه خود را انجام می دهد و تلاش می شود اين وظايف تزاحم يا تضادی با هم نداشته باشند.

.۲همکاری  (Cooperation): تقسيم وظايف صورت گرفته است تا کسی کار تکراری انجام ندهد و منابع درست مصرف شود.

.۳همدستی (Collaboration) يا ائتلاف (Coalition): همه تحت امر يک مديريت واحد هستند و تقسيم دقطق وظايف و منابع شده است و وظايف مکمل يکديگر هستند.

 

اسلاید ۵ :

محاسن و معايب شراکت و ائتلاف

}محاسن: افزايش قدرت حمايت، امنيت تلاش های جلب حمايت، چند برابر کردن منابع موجود مالي و انساني، تقويت مشروعيت و تاثير تلاش ها، ايجاد رهبری جديد در برنامه ها و تشکيل شبکه های سازمانی

}

}معايب: بازماندن از ساير امور مربوط به گروه يا سازمان، به خطر افتادن احتمالی موقعيت افراد، تاثيرپذيری شراکت از سازمان های بزرگتر و در نهايت به خطر افتادن کليه فعاليت های جلب حمايت در صورت شکست خوردن شراکت

 

اسلاید ۶ :

کار با رسانه هاي جمعي

}قابل رويت کردن و شناساندن برنامه يا سازمان برای جامعه

}اطلاع رسانی به تصميم گيرندگان و جامعه درباره فعاليت ها

}تحريک کردن بحث در زمينه مشکل مورد نظر

}ايجاد حمايت عمومی از فعاليت ها و سازمان

}افزايش جلب منابع، عضويت و يا حاميان جنبش مورد نظر

 

اسلاید ۷ :

ملزومات يک پوشش رسانه ای مناسب

  • سرمايه گزاری روی برقراری ارتباطات رسانه ای
  • حفظ ارتباط با کمک فنون و تکنولوژی های رسانه ای
  • تسهيل دستيابی اصحاب رسانه ها به اطلاعات و داده ها
  • رفتار همراه با احترام با دست اندرکاران رسانه ها
  • توجه به ۵F در ارتباطات رسانه ای: سريع، واقعی، صريح، منصفانه و دوستانه
  • ايجاد کانالی برای ارتباط منظم با دروازه بان های رسانه ای
  • قدردانی از خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها از طريق اعطای جوايز و دادن ساير انگيزه بخش ها)

اسلاید ۸ :

تحرک اجتماعي
 
(Social Mobilization)

تبديل مردم و گروه ها از حالت منفعل به افراد مشارکت جو و فعال که می تواند:

}اعتبار، مشروعيت و قدرت اعمال نفوذ بر سياستگزاران را افزايش دهد

}اعتماد و کارايي و عزت نفس آحاد جامعه را بالا ببرد

}برنامه را از حالت متخصص محوري خارج کند.

اسلاید ۹ :

اقدامات لازم برای تحرک اجتماعی

}درگيرساختن رهبران جامعه، تاثيرگذاران و رهبران مذهبی

}شناسايی گروه های کليدی و شاخص موجود

}شناسايی کانال های اطلاع رسانی موجود در جامعه

}سازماندهی گروه ها شامل شناسايی اعضای گروه ها، رهبران آنها و وجوه مشخصه آنان

}بسيج گروه ها از طريق نشست های محلی، بحث های گروهی، رسانه های سنتی و مردمی، سرگرمی

 

اسلاید ۱۰ :


 ظرفيت سازي
(Capacity Building)
 

}ايجاد زير ساخت هاي لازم برای اجرای برنامه ها شامل:

.۱ايجاد نظام رهبری و مديريت

.۲گسترش شبکه جلب کنندگان حمايت همه جانبه

.۳توانمندسازی و حفظ دانش و مهارت کافی در نيروی انسانی

.۴تخصيص منابع لازم برنامه

.۵ايجاد زمينه شراکت براي حمايت از تغييرات مورد نظر

.۶خلق دست اندرکاران متعدد

.۷تدوين نظام هاي اطلاعاتي براي تقويت نوآوري ها

.۸هماهنگي و مديريت برنامه هاي اجتماعي مورد نياز براي تغيير