لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رويكرد مبتني بر منابع توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رويكرد مبتني بر منابع قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اجراي راهبرد- رويكرد مبتني بر منابع- توانمندي محوري
Resource Based View

موفقيت عملكرد شركت و راهبردهاي انتخاب شده(دو رويكرد):

۱- تحليل محيطي (بيروني) – مدل بنيادي سازمان صنعتي و مدل محيطي مزيت رقابتي- مدلهاي جذابيت صنعت (عملكرد تابع متغيرهاي محيطي)

۲- تحليل دروني – مدل رويكرد مبتني بر منابع (عملكرد تابع توانمنديهاي محوري)

مفروضات مدل محيطي مزيت رقابتي :

۱- منابع استراتژیک تحت کنترل شرکتها در درون یک صنعت یا گروه يكسان هستند.

(پورتر – روملت )

۲- عدم تجانس منابع در یک صنعت یا گروه (احتمالا ناشی از ورود داده های جدید) عمر کوتاهی خواهد داشت زیرا می توانند در بازار مبادله شوند بنابراین بسیار قابل انتقال هستند(بارنی ۱۹۸۶ و هیرشیفر۱۹۸۲۰)

اسلاید ۲ :

مفروضات مدل مبتنی بر منابع :

۱- منابع استراتژیک تحت کنترل شرکتها در درون یک صنعت یا گروه نامتجانس هستند.

۲-  این منابع بصورت کامل در میان شرکتها قابل انتقال نیستند پس عدم تجانس بطول می انجامد.

وجه تمايز رويكرد مبتني بر منابع :

۱- برنامه ريزي راهبردي بهتر با درك جامع از منابع ،‌ قابليتها و توانمنديهاي محوري كه موجب درك بهتر منابع مزيت رقابتي شركت

۲- هم افزايي بهتر در اثر هماهنگي ميان راهبردهاي واحدهاي تجاري راهبردي و يادگيري جمعي سازماني

۳- بدليل ترديد در خصوص مفروضات مدل محيطي مزيت رقابتي (جاويدان)، و با توجه به پديده هايي كه كاربرد مدل محيطي را زير سئوال بردند پارادايم مديريت راهبردي از تحليل محيطي به تحليل توانمندي داخلي انتقال يافت(لورنژ). نكته !

اسلاید ۳ :

منابع شركت

ويژگيهاي منابع :

زیربنای قابلیت ها هستند و داده های زنجیره ارزش (پورتر) سازمانند.

طبقه بندی منابع (بارنی):

۱- منابع سرمایه ای فیزیکی (ویلیامسون۱۹۷۵) شامل تکنولوژی فیزیکی، تجهیزات و موقعیت جغرافیایی ، دستیابی به مواد اولیه،

۲- منابع سرمایه ای انسانی (بکر ۱۹۶۴) شامل آموزش ، تجربه ، قضاوت ، هوش ، روابط و بینشهای هر یک از مدیران و کارکنان شرکت،

۳- منابع سرمایه ای سازمانی (تامر۱۹۸۷) شامل ساختار گزارشگری رسمی شرکت ، برنامه ریزی های رسمی و غیر رسمی، سیستمهای کنترلی و هماهنگی، روابط غیر رسمی میان گروه ها در درون شرکت یا میان شرکت و سایر شرکتهای در محیط ،‌ فرهنگ سازماني و … .

اسلاید ۴ :

قابلیت ها

ويژگي قابلیت ها : به توانایی شرکتها در بهره برداری از منابعشان بستگی دارد. شامل مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی و جریانهای کاری معمول است. شرکت مادر تعامل میان منابع را مدیریت می کند.

مثال: قابلیت بازاریابی = تعامل میان منابع نیروی انسانی (متخصص های بازاریابی) ، منابع فناوری (سخت افزار و نرم افزار رایانه ای) و منابع مالی. شهرت شرکت نزد مشتریان

 

وجه بارز قابلیت ها : در درون و مبتنی بر وظایف (Fu ctio ally Based) هستند. قابلیتهای منابع انسانی ، پشتیبانی ، بازاریابی ، تولید و … .

اسلاید ۵ :

توانمندی ها

توانمندی ها: به توانايي SBU در ايجاد انسجام میان وظایف و هماهنگی قابلیت ها بستگي دارد.

در یک شرکت چند منظوره توانمندی ها عبارتند از مجموعه ای از مهارتها و دانش فنی موجود در یک SBU که از طریق تعامل و انسجام میان قابلیتهای وظیفه ای SBU ایجاد می گردند.

مثال : ایجاد موفق یک محصول جدید در اثر ترکیب قابلیتهای سیستم اطلاعات مدیریت، بازاریابی، تحقیق و توسعه و تولید

اسلاید ۶ :

توانمندی هاي محوری

مثال۱: توانمندي محوري شركت کانون در زمينه عدسی ها، تصویر سازی و کنترلهای ریز پردازنده است که توانسته است به بازارهای ظاهرا متنوعی مانند دستگاههای فتوکپی ، چاپگرهای لیزری و اسکنرهای تصویری تسلط یابد.

مثال ۲: توانمندی محوري شركت ECدر سیستمهای نمایشگر فرصت ورود به کسب وکارهای متفاوت مثل ماشین حساب ، تلویزیون های مینیاتوری ، صفحه نمایش رایانه های کیفی و داشبوردهای الکترونیک و ..)

توانمندیهاي محوري کسب و کارهای موجود را به هم پیوند می زند و موتور توسعه کسب و کارهای جدید هستند.

 

به توانایی شرکت در ايجاد انسجام ، ارتباط و همکاری میان SBU های مختلف و سایر بخشهای شرکت بستگی دارد. محصول تعامل و جمع میان توانمندی هایSBU های مختلف است .

همچون نخ يك تسبيح است كه دانه هاي آنرا به يكديگر متصل مي كند.

اسلاید ۷ :

توانمندی محوری– ادامه

معرف یادگیری جمعی سازمان به ویژه در زمینه نحوه ایجاد هماهنگی بین مهارتهای تولید متناقض و یکپارچه سازی جریانات فناوری است که در کنار سازماندهی کار منجر به ارائه ارزش شده و انطباق سريع با فرصتهاي ايجاد شده را ممكن مي سازد.  

ایجاد یک محصول جدید توسط چند SBU موجب توانمندی محوری می شود.

مهارتها و حوزه های دانشی به اشتراک گذاشته شده میان SBU ها بوده و ناشی از ترکیب و موزون بودن توانمندیهای SBUها می باشد .

قابليت ها فقط در درون يك وظيفه، توانمندي ها فقط در درون يك SBU  و توانمندي هاي محوري در بين SBU  ها وجود دارند.

اسلاید ۸ :

شناسایی توانمندی های محوری و از دست دادن آنها

سه روش تشخیص توانمندی محوری :

فراهم ساختن دسترسی به گستره وسیعی از بازارها.

سهم عمده در ایجاد ارزش مورد انتظار مشتری از یک کالای نهایی.

تقلید از آن برای رقبا مشکل باشد.

سه عامل از دست دادن توانمندیهای محوری:

تهیه منابع از بیرون شرکت Out sourci g مانع از کسب مهارتهای درونی است که لازمه حفظ رهبری تولید هستند.

نداشتن هدف مشخص جهت شکل دادن توانمندیها مانع از تلاش جهت دستیابی به توانمندی محوری و مانع از پایه ریزی راهبرد دریافت منابع و یا مشارکت هوشمندانه خواهد بود.

نادیده گرفتن فرصتها برای پایه گذاری توانمندیهای در حال تکامل یک کسب و کار.

اسلاید ۹ :

فرآيند ایجاد توانمندی محوری (شرکت EC)

.۱اعتقاد مدیریت ارشد بر لزوم کسب شایستگی در زمینه محصول محوری (نیمه رساناها) جهت موفقیت کسب وکارهای مختلف.

.۲دست یافتن به روش مناسبی برای معماری راهبردی (مانند C&C براي شركت EC)

.۳درمیان گذاشتن هدف غایی خود برای تمام سازمان و دنیای پیرامون خود

.۴ایجاد کمیته  معماري راهبردي (مانند C&C ) از میان مدیران ارشد جهت نظارت بر توسعه محصولات و شایستگی های محوری.

.۵ایجاد کمیته هماهنگی برای توجه به علایق و منافع کسب و کارهای مختلف شرکت.

.۶تخصیص منابع زیادی برای تقویت موقعیت خود )در ساخت اجزا و پردازشگرهای مرکزی( .

.۷افزایش منابع داخلی

.۸اقدام به مشارکتهاي راهبردی (بيش از يكصد مورد براي EC) جهت دستیابی به توانمندیهای لازم با کمترین هزینه و بالاترین سرعت.

.۹توجه مدیران عملیاتی به منطق و هدف مشارکتهای راهبردی مبنی بر درونی کردن مهارتهای متعلق به شرکت خود.

اسلاید ۱۰ :

تخصيص منابع شركت
جانسون و شولز

برنامه ريزي منابع در سطح شركت

  • برنامه ريزي منابع در سطح كسب و كار

    تخصيص منابع با توجه به نقاط مرجع استراتژيك و نوع مزيت رقابتي شركت صورت مي گيرد (تامپسون ۱۹۹۴)