لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج رديف طولي از صفحات استخواني ( اسكوت هاي ) بزرگ بر روي بدن : يك رديف پشتي ، دو رديف جانبي و دو رديف شكمي يا جانبي شكمي است ؛

بقية پوست توسط دانه هاي ظريف ، دندانك ها و صفحات كوچك پوشيده شده است.   سر توسط تعداد زيادي صفحات ( پلاك هاي ) استخواني پوشيده شده است كه به آنها درموكرانيوم ( جمجمة پوستي ) مي گويند.

اسلاید ۲ :

پوزه طويل ، مخروطي يا قاشقي شكل ( بيلچه مانند ) است . دهان زيرين ، قابل بيرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهيان بالغ دندان وجود ندارد . لب گوشتي وجود ندارد و قبل از دهان نيز چهار عدد سبيلك قرار گرفته است . تعداد خارهاي آبششي محدود است . غشاي پايه آبششي وجود ندارد.

 سرپوش هاي آبششي از يك استخوان قوي به نام استخوان زير سر پوش آبششي شكل گرفته اند . استخوان پيش سرپوش آبششي ابتدايي است و استخوان هاي بين سرپوش آبششي و سرپوش آبششي و سرپوش آبششي وجود ندارد.

اولين شعاع باله هاي سينه اي به يك خار قوي تبديل شده است .

اسلاید ۳ :

عمر تاس ماهيان صيد شده

از نظر سرعت رشد كند بوده و جزء ماهيان طويل عمر هستند . تعيين سن از طریق قطع باله سينه اي و ثابت كردن باله ها در آفتاب  و تهیه مقاطعي از شعاع اول باله سينه اي ومشاهده و شمارش دوائر مخصوص صورت می گیرد.

الف) تاس ماهي – در سواحل جنوبي از ۱۱ سال تا ۲۵ سال.

ب) اوزون برون – بين ۷ تا ۲۲ سال در صيد گاههاي سواحل جنوبي.

ج) فيل ماهي –  فيل  ماهی نر ۸ تا ۲۹ سال و ماده ها ۱۰ تا ۳۲ سال.  

اسلاید ۴ :

توليد مثل تاس ماهيان

تاس ماهيان از دسته ماهيان تخم گذاراند.

 تخمها و اسپرم ها در داخل آب شناور شده و لقاح به طور خارجی صورت مي گيرد.

 تاس ماهيان تخم ريزي را در رودخانه هاي آب شيرين با جريان شديد و آب گل آلود و عميق انجام مي دهند و بچه ماهيها پس از اقامت ۲ تا ۶ ماه در داخل رودخانه  به طرف دريا سرازير مي گردند

اسلاید ۵ :

بلوغ جنسي : سن بلوغ جنسي در بين ماهيان خاوياري بسته به نوع گونه،جنسیت و حوزه زندگي متفاوت است .

سن بلوغ جنسي سه گونه از تاس ماهيان بر حسب سال:

اسلاید ۶ :

سن بلوغ جنسي در رودخانه سفيد رود و حوزه جنوبي درياي خزر تقريباً شبيه رودخانه كورا است . بعضي گونه های جوان جنس  تاس ماهی در آغاز  هر دو سال يك بار تخم ريزي مي كند و با افزايش سن ماهي فاصله بين سالهاي تخم ريزي بيشتر مي شود .

 در جنس  فیل ماهی فاصله بين تخم ريزي بين ۳ تا ۵ سال است . در فردهاي جوان در اوايل سن بلوغ جنسي هر سه سال يكبار است .

اسلاید ۷ :

تغذيه تاس ماهيان

 در سنين ابتدايي بيشتر از موجودات كف زي بنتوز و اوزون برون و فيل ماهي از پلانكتون تغذيه به عمل مي آورند در سنين بالاتر تغذيه متنوع تر شده و در جيره غذايي اين ماهيان ، نرم تنان ، صدفها ، سخت پوستان و ماهيها مشاهده مي شود .

شيپ ، تاس ماهي ، اوزون برون همه چيز خوار و فيل ماهي صرفاً گوشتخوار است به استثناي فيل ماهي كه يك ماهي پلاژيك است بقيه ماهيان خاوياري در عمق زندگي مي كنند . همچنين در فصل تابستان شديدتر از فصول ديگر تغذيه مي نمايند . در زمستان تغذيه ضعيف مي شود ( فيل ماهي ، اوزون برون ) و يا تقريباً متوقف مي گردد ( تاس ماهي ، شيپ ) . فيل ماهي در رودخانه تغذيه مي كند اما ضعيف تر از دريا .

 در درياي خزر از لحاظ تغذيه اي پس از نرم تنان و سخت پوستان كرمهاي نرئيس در درجه دوم اهميت قرار دارند

اسلاید ۸ :

گونه هاي مربوط به ايران

Acipenser. gueldenstaedti

چالباش . بيشينة درازا وزن و سن به ترتيب ۲۳۵ سانتي متر ، ۱۱۵ كيلوگرم و ۴۶ سال ؛ ماهي كفزي و رود كوچ است كه در آب هاي لب شور و دريايي ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ از اهميت شيلاتي وپرورشي  برخوردار است .

  1. nudiventris

شيپ ،‌ بيشينة درازا ۲۰۰ سانتي متر ؛ ماهي كفزي و رود كوچ است كه در آب هاي شيرين ، لب شور و دريايي( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ پراكنش در درياي خزر و آرال ؛ نوسان عميق ۶۰-۳۰ متر ؛ از اهميت شيلاتي و پرورشي برخوردار است .

اسلاید ۹ :

  1. persicus

قره برون ، بيشينة درازي ماهي نر و ماده به ترتيب ۱۵۸ و ۱۷۶ سانتي متر ؛ ماهي كفزي است كه در آب هاي شيرين و لب شور ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ پراكنش در درياي خزر و رودخانه هاي آن از اهميت شيلاتي برخوردار است .

  1. ruthenus

استرلياد ؛ بيشينة درازا ، وزن و سن به ترتيب ۱۲۵ سانتي متر ، ۱۶ كيلوگرم و ۲۰ سال ؛ ماهي كفزي است كه در آب هاي شيرين ، لب شور و دريايي ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ از اهميت شيلاتي و پرورشي برخوردار است .

اسلاید ۱۰ :

  1. stellatus

ازون برون ، بيشينة درازا ، وزن و سن به ترتيب ۲۲۰ سانتي متر ، ۸۰ كيلوگرم و ۲۷ سال ؛ ماهي كفزي و رود كوچ است كه در آب هاي شيرين ، لب شور و دريايي ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ از اهميت شيلاتي و پرورشي برخوردار است .

 H.huso

فیل ماهی ، دارای بیشینه طول،وزن و سن به ترتیب ۶۰۰ سانتی متر،۱۰۰۰ کیلوگرم و۷۵سال است. رژیم غذایی گوشتخواری داشته  واز بالاترین ارزش شیلاتی برخوردار است.