لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زراعت عمومی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زراعت عمومی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مواد غذایی خاك

 • گیاه موجودی است كه مانند تمام موجودات زنده اعمال حیاتی انجام می دهد، انجام این اعمال احتیاج به انرژی دارد كه گیاه این انرژی را از راه جذب مواد غذایی تأمین می كند. گیاه مواد غذایی مورد نیاز خود را به صورت املاح معدنی محلول در آب و توسط تارهای كشندة ریشه جذب می كند.
 • در بین عناصری كه در ساختمان سلولی و فعالیت های فیزیولوژیكی و متابولیكی گیاه نقش دارند، برخی مانند اكسیژن، كربن و هیدروژن از طریق آب یا هوا تأمین می شوند و برخی دیگر عمدتاً بوسیله خاك فراهم می شوند.

اسلاید ۲ :

 • عناصری كه از خاك جذب می شوند، بر اساس شدت نیاز گیاه به آنها به دو دستة عناصر پرمصرف و عناصر كم مصرف تقسیم می شوند. عناصر پر مصرف یا ماكرو به مقدار زیادی مورد نیاز گیاه هستند و ۶ عنصر نیتروژن (N) ، فسفر(P) ، پتاسیم(K) ، كلسیم(Ca) ، منیزیم(Mg) ، و گوگرد(S) را شامل می شود.
 • عناصر كم مصرف كه به آنها ریز مغذی ها نیز گفته می شود، به مقدار بسیار كم مورد نیار گیاه هستند اما نقش و اهمیت فیزیولوژیكی بالایی دارند و ۷ عنصر آهن(Fe) ، منگنز(Mn) ، مولیبدن(Mo) ، بر(B) ، مس(Cu) ، روی(Zn) و كلر(Cl) را شامل می‌شوند.

اسلاید ۳ :

واكنش خاك

 • واكنش خاك (PH) كه تا حد زیادی بازگو كنندة وضعیت شیمیایی خاك است، ممكن است اسیدی، قلیایی یا خنثی باشد. اسیدی بودن خاك به علت غلظت نسبتاً زیاد یون هیدوژن در محلول خاك است. در صورتی كه تعداد یون های H+ و OH-   در محلول خاك مساوی باشد، واكنش خاك خنثی است و چنانچه یون های OH-  بیش از یون های H+  در خاك موجود باشند، واكنش خاك قلیایی است. این ویژگی در تولید محصولات زراعی و عملیات مدیریت حایز اهمیت زیادی است. دامنه تغییرات واكنش خاك در بیشتر اراضی كشاورزی بین ۹-۵ است. واكنش خاك درمناطق مرطوب و پر باران در حدود  ۷-۵ و در مناطق خشك جهان بین ۹-۷ می باشد.  

اسلاید ۴ :

خاك های اسیدی

 • چنانكه پیش از این هم گفته شد، بارندگی زیاد در نواحی مرطوب باعث شستشوی خاك و خروج كلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم از خاك گشته و با جایگزینی یون های هیدروژن و آلومینیوم بر روی كلوئید های خاك، PH خاك كاهش یافته و خاك اسیدی می شود.

اسلاید ۵ :

خاك های هالومورفیك

 • زهكشی ناقص و تبخیر زیاد در مناطق خشك و نیمه خشك باعث تجمع نمك به مقدار زیاد در لایه های سطحی خاك می گردد. این نوع خاك ها كه اصطلاحاً هالومورفیك نامیده می شوند، که به ۳ گروه زیر تقسیم می شوند.
 • شور
 • قلیایی
 • شور و قلیایی

اسلاید ۶ :

هوا

 • هوا یا اتمسفری كه اطراف كره زمین را در بر گرفته است، از طرق مختلف بر رشد و نمو و پراكنش گیاهان تأثیر می گذارد. هوا گازهای مورد نیاز گیاه مانند O2 و CO2  را تأمین می كند.
 • وضعیت حرارتی گیاه تا اندازة زیادی تابع دمای هواست. تفاوت رطوبت هوا و وضع رطوبتی گیاه، نیروی لازم برای انجام عمل تعرق در گیاهان را فراهم می كند و نهایتاً باد كه از تفاوت فشار هوا یا حرات در دو نقطه ایجاد می شود، موجب تغییرات وسیعی در محیط رشد گیاه می شود.

اسلاید ۷ :

گازهای اتمسفری

 • در حدود ۷۸ درصد حجم هوا را گاز نیتروژن (N2 ) تشكیل می دهد. منبع اصلی نیتروژن خاك گاز نیتروژن موجود در هواست كه توسط باكتری های تثبیت كنندة ازت و یا از طریق تبدیل به كود های شیمیایی مانند اوره به شكل قابل استفادة گیاه در می‌آید.
 • اكسیژن (O2) و دی اكسید كربن (CO2) نیز از گازهای مهم هوا هستند كه در فرآیند تنفس و فتو سنتز گیاهان نقش اساسی دارند. اكسیژن در حدود ۲۱ درصد حجم هوا را تشكیل می دهد. غلظت دی اكسید كربن در هوا حدود ۰۳۴/۰ درصد (۳۴۰ پی پی ام) است. فتوسنتز گیاهان وابسته به CO2 اتمسفر است.

اسلاید ۸ :

رطوبت هوا

 • بخار آب یا به عبارتی گازH2O نیز یكی از تركیبات موجود در هواست كه در فرآیند تبخیر از سطح خاك و تعرق از پوشش گیاهی نقش مهمی دارد.
 • به طور كلی، آسمان مناطق كویری و بیابانی فاقد ابر و بخار آب است. در مقابل هر كجا كه پوشش گیاهی وجود داشته باشد، رطوبت هوا بیشتر خواهد بود. هر چه دمای هوا بالاتر باشد، گنجایش نگهداری رطوبت بیشتری خواهد داشت. در نتیجه هنگامی كه دمای هوای مرطوب به سرعت كاهش یابد، ظرفیت نگهداری رطوبت هوا نقصان یافته و مازاد رطوبت هوا به صورت مه یا شبنم در می آید. هر گاه رطوبت هوا به حدأكثر ظرفیت رسیده باشد، گفته می شود هوا از بخار آب اشباع شده است.

اسلاید ۹ :

دمای هوا

 • دو منبع حرارتی برای گرم شدن هوا می توان در نظر گرفت. یكی حرارت‌های ناشی از احتراق مواد نفتی و متابولیسم مواد آلی و دیگری نور خورشید كه منبع اصلی حرارت هوا محسوب می شود.
 • سرعت فعالیت های بیولوژیكی تابع حرارت است و این فعالیت ها معمولاً در محدودة دمای صفر تا ۵۰ درجه سانتیگراد انجام می‌شود. تحمل گیاهان مختلف به طیف حرارت های فوق یكسان نیست. علاوه بر این حساسیت گیاهان به دمای محیط در مراحل مختلف رشد (جوانه زنی، ساقه رفتن، گل دهی و رسیدگی) متفاوت است.

اسلاید ۱۰ :

باد

 • باد دارای اثرات مختلف مفید و مضری در محیط و رشد و نمو گیاهان می باشد. باد عامل مهم انتقال، اختلاط و تسریع توزیع گازهای امتسفری است. بدون وجود باد، تراكم گازها و بخار آب در یك نقطه از فضا به حدی می رسید كه حیات غیر ممكن می گشت. همچنین حركت هوای متراكم شده در اطراف برگهای پائینی گیاه كه CO2 اطراف آن مصرف شده است، موجب انتشار بیشتر CO2 به طرف این برگ ها و زمینه ساز فتوسنتز بیشتر گیاه است.
 • علاوه بر این باد عامل گرده افشانی و باروری در بسیاری از گیاهان محسوب می شود.