لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ساختار بازار برق ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ساختار بازار برق ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آئين نامه

ساختار بازار برق

 تعاريف

نحوه خريد از فروشندگان

نحوه فروش به خريداران

اسلاید ۲ :

ساختار بازار برق

فروشندگان

خريداران

مدير بازار

مركز

هيئت تنظيم بازار

اسلاید ۳ :

 وظايف مدير بازار:

                                        تبادل اطلاعات با فروشندگان و خريداران

                                       تبادل اطلاعات با مركز

                                       انجام عمليات خريد و فروش

                                       انجام مبادلات مالي

                                      كليه امور اقتصادي مرتبط با بازار

اسلاید ۴ :

 مركز: واحدي به منظور راهبري شبكه سراسري برق كشور و اطمينان از شرايط

          بهره برداري ايمن

 وظايف مركز:

                                     راهبري و بهره برداري ايمن شبكه

                                     تبادل اطلاعات با بازار

                                    كليه امور فني مرتبط با بازار

اسلاید ۵ :

 وظايف هيئت  :

  – نظارت مستمر بر حسن اجراي آئين نامه

 – رفع ابهام و اتخاذ تصميم در موارد پيشبيني نشده

 – تدوين و ابلاغ رويه هاي اجرايي و رويه تعيين خسارت

 – تائيد قراردادهاي فيمابين مدير بازار ، مركز ، خريداران و فروشندگان

 – تدوين شاخصهاي كارآمدي بازار و نظارت بر گردش سالم و كارآمد بازار

 – تدوين و پيشنهاد گسترش بازار

 – تدوين و پيشنهاد اصلاح يا تكميل مفاد آئين نامه

اسلاید ۶ :

ظرفيت توليد اسمي واحد با در نظر گرفتن عمر تاسيسات، مشكلات واحد و شرايط محيطي

ظرفيت توليد با در نظر گرفتن  شرايط محيطي و محدوديتهاي خارج از مسئوليت نيروگاه

توليد تحقق يافته و يا با تشخيص مركز مي توانسته تحقق يابد

اسلاید ۷ :

–  فروشنده مي بايد تا ظهر روز شنبه دو هفته قبل محدوديت روزانه انرژي هفتگي

   خود را به مدير بازار اعلام نمايد

– در شرايط خاص ( مانند ضرورت تخليه آب سد ) علارغم اعلام آمادگي ، مدير بازار،  انرژي توليدي اين واحدها را با كمترين نرخ پذيرفته شده در ان ساعت خريداري خواهد نمود ، ولي وجهي براي امادگي پرداخت نمي گردد .

 – اعلام بهاي بالاي انرژي در ساعاتي كه نيروگاه قابليت توليد ابراز شده خود را اعلام كرده است اگر بتواند منجر به عدم اولويت خريد شود . مدير بازار انرژي توليدي اين واحد ها را با  نود درصد كمترين نرخ پذيرفته شده در آن ساعت خريداري مي نمايد . در اين حالت نرخ آمادگي نيز پرداخت مي شود.