لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ساختار تشكيلات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ساختار تشكيلات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

چرا به ساختار سازمان نياز داريم

lدو شرط پايه اي

  1. تقسيم كار

            ۲٫هماهنگ كردن

اسلاید ۲ :

lدو شرط پايه اي

  1. تقسيم كار

            ۲٫هماهنگ كردن

اسلاید ۳ :

مكانيزم هاي هماهنگي

.۱سازگاري روياروي

.۲سرپرستي مستقيم

.۳استاندارد كردن فرآيند هاي كار

.۴استاندارد كردن بازده  كار

.۵مهارتهاي شغلي

اسلاید ۴ :

تعريف نظري ساختار

lساختار يك سازمان را مي توان مجموعه راههايي دانست كه طي آنها فعاليتهاي سازمان به وظيفه هاي شناخته شده تقسيم و ميان وظيفه ها هماهنگي تامين مي شود

اسلاید ۵ :

تعريف عملي ساختار

lروابط ميان واحد هاي سازماني كه حدود اختيارات ، سلسله مراتب ، سطوح فرماندهي و نحوه تقسيم وتوزيع وظايف ميان واحد ها را نشان مي دهد و شامل شرح وظايف ، نمودار سازماني وپست هاي سازماني مي باشد

اسلاید ۶ :

lواحد هاي سازمانيچیست؟

lاگربه فعالیتهای شاغلی تحت عنوان مسئول روابط عمومی نیاز داشته باشیم واحدی با عنوان روابط عمومی داریم ؟

اسلاید ۷ :

در شبکه بهداشت درمان x

lدر صورتیکه تعداد کارشناسان ما تعدادی بود که می توانستیم تعداد گروه و در نهایت یک دفتر ایجاد کنیم کاری منعی وجود دارد ؟

اسلاید ۸ :

lروابط ميان واحد هاي سازماني كه حدود اختيارات ، سلسه مراتب ، سطوح فرماندهي و نحوه تقسيم وتوزيع وظايف ميان واحد ها را نشان مي دهد و شامل شرح وظايف ، نمودار سازماني وپست هاي سازماني مي باشد

اسلاید ۹ :

ضوابط طبقه بندي موسسات دولتي :

معيارهاي طبقه بندي موسسات دولتي به شرح زير است :

۱/۴- مجري قانون خاص به صورت فراگير در پهنه جغرافيايي كشور باشد

۲/۴- ايفاي وظايف موسسات تابعي از وضعيت و شرايط اجتماعي اقتصادي يا سياسي كشور باشد

۳/۴- در سطح ملي به عنوان دستگاه مرجع شناخته شوند

۴/۴- انجام يك يا چند امر حاكميتي در كشور را عهده دار باشند

۵/۴- حداقل در يك موسسه معتبر بين المللي عضويت داشته باشند

۶/۴- حائز موقعيت راهبردي هدايت گر و جهت دهنده باشد

۷/۴- گستره جغرافيايي فعاليت ها در سطح كشور باشد

اسلاید ۱۰ :

ضوابط طبقه بندي موسسات دولتي :

معيارهاي تفكيك موسسات دولتي در گروههاي سه گانه به شرح زير است :

گروه الف :

موسسات دولتي كه حداقل داراي ۵ ويژگي از معيارهاي موضوع بند ۴ باشند در گروه الف قرار مي گيرند

گروه ب :

موسسات دولتي كه حداقل داراي ۴ ويژگي فرعي از معيارهاي موضوع بند ۴ باشند در گروه ب قرار خواهند داشت

گروه ج :

ساير موسسات دولتي كه فاقد شرايط گروه الف و ب باشند در گروه ج قرار خواهند گرفت