لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ساخت زبان فارسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ساخت زبان فارسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

– دیباچه
– نظریه زبانی مقوله و میزان
– مقولات دستوری نظریه عمومی زبان

– ساختمان جمله

– ساختمان بند

– ساختمان گروه فعلی

– ساختمان گروه اسمی

– ساختمان گروه قیدی

– ساختمان کلمه

اسلاید ۲ :

اهداف
هدف آشناسازی دانشجویان با ساختار نحوی زبان فارسی در چارچوب یکی از نظریه های عمومی زبان به نام نظریه مقوله و میزان می باشد.

اسلاید ۳ :

ساخت زبان فارسي

توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي بر بنياد يك نظريه عمومي زبان

اسلاید ۴ :

تعريف زبان:

زبان داراي جنبه‌هاي فراواني است و مي‌توان آنرا از ديدگاههاي مختلف تعريف كرد؛ از ديدگاه جامعه شناسان و مردم شناسان، روانشناسان، فيلسوفان و منطقيان، مهندسان ارتباط، رياضي دانان و …

اسلاید ۵ :

ساخت زبان فارسي

زبان از ديدگاه زبانشناسان:

زبانشناسان زبان را بخاطر خود زبان مطالعه مي‌كنند و آنرا براساس زمينه فكري و مكتب خاصي كه به آن تعلق دارند تعريف مي‌كنند.

اسلاید ۶ :

كاركرد زبان:

زبان از دو طرف با دنياي مادي بيرون مربوط است:

۱- امواج انرژي صوتي (= ماده )

۲- وقايع دنياي بيرون كه امواج انرژي در رابطه با آنها بكار مي‌روند (= محيط )

اسلاید ۷ :

زبان رابطه‌اي است كه زبانهاي مختلف بطور متفاوت بين امواج انرژي صوتي و وقايع دنياي بيرون برقرار مي‌كنند.

اسلاید ۸ :

امواج انرژي صوتي يكنواخت و يكپارچه نيستند، بلكه داراي طرحهاي متفاوتي هستند؛ زبانهاي جهان بطور متفاوت بين اين طرحها و محيط رابطه برقرار مي‌كنند.

اسلاید ۹ :

مثال: «او رفت» در چهار زبان فارسي، عربي، انگليسي و فرانسه

او رفت

ذ َهَبَ

HE WENT

IL EST AllE

وقايع جهان بيرون

امواج انرژي صوتي

اسلاید ۱۰ :

ساختمان زبان:

مجموعه الگوهاي صوتي و نظامي كه بين آنها قرار دارد.

ساختمان زبان قشري و انتزاعي است.