لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ساخت گرایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ساخت گرایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • هر کسی که در عرصه آموزش دستی داردبه خوبی می داند که ساختارگرايی بيش از يک معنای واحد دارد. اما چه
 • چيزی اين تنوع را توجيه می کند ؟
 • فيلسوفی به نام فيلیپس سه مشخصه روشن برای
 • ساختارگرايی ذکر می کند . ما اين سه مشخصه را با
 • عنوان يادگيری فعال و يادگيری اجتماعی و يادگيری خلاقانه می شناسيم.

اسلاید ۲ :

 • يادگيری فعال:به دست آوردن فعالانه دانش و اطلاعات ومفاهيم.
 • ساختارگرايی معمولا نقش فعالی برای يادگيرنده در نظر می گيرد.
 • او به جای اينکه فقط بشنود بخواند و به حل تمرينات کاملا تکراری و عادی بپردازد بايد بحث کند
 • فرضيه بسازد تحقيق و طراحی کندو ديدگاههای ديگران را
 • دريافت دارد.

اسلاید ۳ :

 • يادگيری اجتماعی:بنا کردن دانش و مفاهيم به صورت اجتماعی و همراه با ديگران.
 • ساختارگراها اغلب تاکيد می کنند :
 • که دانش و مفاهيم تا حد زيادی اجتماعی هستند و نمی توانيم
 • آنها را به طور انفرادی بنا کنيم. ما از طريق گفتگو با ديگران
 • به مفاهيم دست می يابيم .

اسلاید ۴ :

 • يادگيری خلاقانه:خلق کردن يا دوباره پديد آوردن مفاهيم و دانش ها.
 • ساختارگرايان فرض را بر اين می گذارند که دانش آموزان
 • بايد خودشان دانش را خلق کنند . اين کافی نيست که
 • يادگيرنده در موضع فعال قرار بگيرد. بلکه معلم بايد او را
 • هدايت کند که نظريه های علوم مختلف را دوباره کشف
 • نمايد .

اسلاید ۵ :

 • کاملا طبيعی است که بپرسيم اين مشخصه های ساختار گرايی چگونه به هم مرتبط می شوند ؟ برای يک يادگيرنده داشتن نقش فعال موضوع اصلی است و در عمل جنبه های اجتماعی و خلاقانه ای با اين نقش همراه اند. اما منطقا لازم نيست که يادگيرنده فعال الزاما دو مشخصا ديگر را هم داشته باشد.معلم می تواند تجربيات يادگيری را به روش فعال به گونه ای سازمان دهی کند که مستلزم درگير شدن دانش آموز در يادگيری مفاهيم به صورت اجتماعی يا خلق و نو اوری نظريه ها و ديدگاههانباشد.

اسلاید ۶ :

 • الگوی تدريس حاضر بر مبنای چند مفهوم اساسی استوار است .يکی از مفاهيم مفهوم ساخت است.
 • منظور از ساخت شبکه درهم تنيده ای از مفاهيم است . مفاهيم مربوط به يک حادثه يا رخداد و يک نظام دانش،
 • شبکه ای مفهومی را شکل می دهند.
 • ساخت گرايان بر اين باورند که يادگيرنده بايد به صورت آگاهانه و به منظور معنا بخشيدن به انواع پديده های هستی ساختهای ذهنی ايجاد کند .

اسلاید ۷ :

 • دانش سازی يا ساخت دانش مفهوم ديگری است که نقش اساسی در نظريه ساخت گرايی ايفا می کند .
 • دانش سازی به معنای توليد ذهنی اطلاعات است.نظام يادگيري مبتنی بر ساخت گرايی اطلاعات يادانش ویژه ای را برای یادگیرنده تجویز نمی کند .
 • بنا بر نظریه ساخت گرایی دانش اموز باید مسولیت یادگیری و طرز یادگیری خود را برعهده گیرد.

اسلاید ۸ :

 • يکی ديگر از مفاهيمی که توجه بيشتر روانشناسان وفيلسوفان ومربيان تعليم وتربيت را به خود جلب کرده واقعيت است.
 • واقعيت در نظريه ساخت گرايی به انچه که در جهان و درمکان خاص وخارج از ذهن انسان است اطلاق نمی شود. ساخت گرايان بر اين باورند که واقعيت به مفاهيمی گفته می شود که شخص انهارا از جهان ساخته است .بر اين اساس نقش معلمان در حوزه تدريس دگرگون می شود به اين معنا
 • که انان وظيفه دارند باورها وتصميمات ويژه يادگيرندگان را
 • مورد حمايت قرار دهند.

اسلاید ۹ :

 • اين الگوي تدريس از پوياترين و كارآمدترين، الگوهاي تدريس است كه در بسياري از كلاس هاي دنيا با موفقيت در حال اجرا است.
  مراحل اجراي الگو الگوي تدريس حاضر در ۵ مرحله برنامه ريزي و اجرا مي شود؛ مراحل مورد نظر عبارت اند از:
  ۱- درگير گردن
  Engaging
  ۲- كاوش
  Exploration
  ۳- توصيف
  Explanation
  ۴- شرح و بسط (گسترش)
  Elaboration
  ۵- ارزشيابي
  Evaluation
 • دليل نام گذاري الگوي تدريس ساخت گرايي به الگوي ۵E، آغاز شدن هر مرحله با حرف E است

اسلاید ۱۰ :

 • مرحله اول: درگير شدن اين مرحله براي جلب توجه كلاس به موضوع مورد آموزش و ايجاد هيجان و انگيزش در فراگيران طراحي شده است. يك سؤال جالب، يك داستان نيمه تمام، يك عكس خوب، ارائه يك فعاليت مناسب علمي و يا … مي تواند مورد استفاده معلم قرار گيرد در آموزش درس حشرات معلم براي اجراي اين مرحله مي تواند در صورتي كه امكانات محيطي اجازه مي دهد به افراد گروه فرصتي بدهد تا در يك مدت زمان تعيين شده در محيط اطراف خود به دنبال جمع آوري حشرات باشند. بچه هايي كه در پايان اين مدت به كلاس باز مي گردند هيجان زده و با انگيزه كافي آماده اند تا در ادامه كار با معلم همراه باشند. در صورتي كه چنين امكاني در اختيار نباشد معلم مي تواند با پيش بيني كه از جلسه قبل انجام مي دهد از هر گروه بخواهد تا يك نوع حشره با خود به كلاس بياورند و در غير اين صورت مي تواند تصاوير جالبي از انواع مختلف حشرات را با خود به كلاس بياورد و يا حداقل از تصاوير كتاب استفاده كند.