لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سازماندهی و رهبری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سازماندهی و رهبری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مدرس : دکتر وحدت

ارزیابی :

 حضور ومشارکت در کلاس ۲ نمره

 ترجمه مقاله  و پروژه  ۶نمره

     امتحان پایان ترم ۱۲ نمره

اسلاید ۲ :

کتاب های مرجع

مبانی سازمان و مدیریت – دکتر علی رضائیان

تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی)

         نویسنده:  Stiffen Rabins

        ترجمه : الوانی و دانائی فر

۳- Hampion etal, Organization Behavior and practice, 4th  edition

۴- Koonts H., Management, 8th edition

اسلاید ۳ :

طراحي ساختار سازماني

تعاريف و مفاهيم

ابعاد سازمان

روشهاي طراحي سازمان

اسلاید ۴ :

تاريخچه طراحي سازمان

 ساختار بوروكراتيك

 ساختار ارگانيك

 مقايسه دو نوع ساختار

  • اختیار
  • قواعد و رویه های جاری
  • حیطه کنترل
  • تخصص

اسلاید ۵ :

مباني طراحي سازمان

 بر مبناي فرآيند

  استفاده بهینه از منابع، افزایش مهارتها، سهولت در سنجش نتایج

 بر مبناي هدف

  رضایت مشتری، پرورش مدیران، هماهنگی بیشتر

 بر مبناي فرآيند و هدف (الگوی خزانه ای)

  سازمان در محیطی متحول وپیچیده فعال است (دانشگاه ها- تولیدات متنوع)

 

اسلاید ۶ :

اهميت سازماندهي و طراحي سازمان

ميزان انعطاف پذيري سازمان در مقابل تحولات محيطي

 تعيين كننده محدوده وظايف مديريت

 تعيين كننده شيوه هاي ايجاد هماهنگي، كنترل و برنامه ريزي

 تعيين كننده نحوه بكارگيري منابع و امكانات سازمان

 تعيين كننده ساختار بوركراسي سازمان

اسلاید ۷ :

تعريف ساختار سازماني

ساختار سازماني شيوه اي است كه بوسيله آن فعاليت هاي سازماني برای کسب اهداف آن تقسيم، سازماندهي و هماهنگ مي شوند.

 سازمانها ساختارهايي را بوجود مي آورند تا فعاليت هاي عوامل انجام كار را هماهنگ نموده و اعضاء را كنترل كنند.

 ساختار سازماني بيانگر نمودار سازماني و يك نماد قابل رويت از كل فعاليت ها و فرآيندهاي سازمان است.

اسلاید ۸ :

عوامل موثر بر شكل گيري ساختار سازماني

راهبردها و استراتژي ها (تدافعی، تهاجمی، انفعالی و یاتک محصولی، انبوه و پیوسته)

 فنآوري (دانش، تجهيزات و فرآيندهاي مورد استفاده)

 محيط (عمومی و خصوصی، و یا آرام و پر تلاطم)

 اندازه سازمان و چرخه حيات

 قدرت و توان كنترل

 منابع انساني ( مهارت وتخصص، خلاقیت و نوآوری، تمایلات و انتظارات)

 وسعت جغرافيائي (شعب محلی، منطقه ای و کشوری)

 رويه هاي انجام كار ( متمرکز و غیر متمرکز، نوع وظایف)

 الگوي ارتباطات(مجاری ارتباطات اصلی و فرعی، رسمی و غیر رسمی)

اسلاید ۹ :

تعريف سازماندهي

تقسيم كار ميان افراد و بخش ها و ايجاد هماهنگي بين آنها براي كسب اهداف

اسلاید ۱۰ :

فرآيند سازماندهي رسمي

 مرحله اول – تقسيم كل سازمان به چند بخش عمده (تقسيم بندي افقي)

l  طراحی ادارات، واحدهای پشتیبانی و وظایف اصلی سازمان

 مرحله دوم – ايجاد ارتباط ميان سطوح سازماني (تقسيم بندي عمودی)

lارایه طرح سلسله مراتب سازمانی

lتعیین حوزه سرپرستی افراد

lتنظیم روابط  رییس و زیردست

lتعیین نوع وحدود اختیارات

lتنظیم روابط صف وستاد

lتعیین میزان تمرکز وعدم تمرکز