لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سامانه فرماندهي حادثه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سامانه فرماندهي حادثه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ICS تاريخچه

ICS حادثه يا سامانه  فرماندهي

در اصل به منظور پاسخگويي به مشكلات حاصل از مقابله باسلسله اتش سوزي هاي مجتمع و فشرده گروهي  توسعه يافت.و بعدا براي مديريت بحران اتش سوزي ها طراحي گرديد. اين مشكلات شامل

-افراد بيشماري كه به يك سرپرست نياز دارند

-ساختار متفاوت سازماني در شرايط بحران

-ارتباطات ناسازگار سازماني

اسلاید ۲ :

-خلا اطلاعات قبل از اتكا از حوادث
-ضمانت اجرائي نا مطمئن و نامشخص

طي گذر زمان و با كسب تجربيات ذيقيمت ، مديريت عمليات ثابت كرد اين شكل سه قسمتي عمليات به سامانه اضافه شود:

۱-فرماندهي

۲- پرسنل فرماندهي

۳-پرسنل ارشد

اسلاید ۳ :

تعريف

سيستمي براي مديريت و ساماندهي حوادث اضطراري بر پايي تجارب كاري موفق با ديگر سيستم مديريت اثبات شده در طي ۳۰ سال مطالعه در زمينه مديريت تجارب كاري موفق، از طرف ديگر مقابله در شرايط غير معمول

اسلاید ۴ :

نكات قابل توجه در سامانه فرماندهي حادثه

.۱كاربران با ساختار سازمان يكپارچه ميشوند

.۲مديريت براي محدوده قابل كنترل فراهم ميشود

.۳يكپارچگي فرماندهي باعث ميشود پرسنل مرتبط به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گيرند.

.۴ايمني پرسنل فراهم ميشود

.۵الگو براي كليه خطرها و بحرانها فراهم ميايد

.۶قابل توسعه است و………..

اسلاید ۵ :

ضرورت تشكيل سامانه فرماندهي حادثه

.۱فقدان كليت ساختاري و سازماني

.۲ارتباطات ضعيف درون سازمان

.۳ناكافي بودن ساختاربرنامه ريزي يكپارچه

.۴مديريت منابع ناكافي

.۵فقدان دانش متقين و بدست امده از تجربيات

.۶توانايي پيش بيني و براورد

اسلاید ۶ :

هفت نياز اساسي براي طراحي سامانه

.۱فراهم اورنده ظرفيت مطلوب

.۲ساختار سازماني با تنوع گسترده

.۳سهولت قابليت سازگاري با فناوري هاي جديد

.۴قابليت گسترش از وضعيت پاسخگويي

.۵اجراي سيستم با حداقل اخلال ممكن

.۶اجراي سيستم با حداقل اختلاف با استانداردها

.۷ساده و موثر

اسلاید ۷ :

ويژگي هاي سامانه فرماندهي

-زبان مشترك                   – ساختار مشترك

-سيستم ارتباطي جامع         – محدوده قابل كنترل

-طرح عملياتي كامل           – ساختار قابل انعطاف

-مديريت جامع منابع          – مديريت مبتني بر اهداف

-وحدت و يك پارچگي         – ارتباطات مجتمع

-قابلت اتكا پذيري              – سامانه مدل گونه

– ايمني 

اسلاید ۸ :

نقاط ضعف سامانه

.۱خلا مسئوليت مسئول

.۲ارتباطات ضعيف

.۳كمبود برنامه ريزي سيستماتيك

.۴فقدان ساختار مديريتي

.۵عدم وجود روشهاي از پيش تعيين شده به منظور تلفيق نيازمنديهاي بين سازماني

اسلاید ۹ :

علت طراحي سامانه فرماندهي حادثه

.۱پاسخگويي به نيازهاي حوادث

.۲شرايط بهتر شدن به افراد سازمان

.۳فراهم اوري پشتيباني اداري ولجستيك براي نيروهاي عملياتي

.۴اقتصادي بودن از طريق جلو گيري از فعاليت هاي موازي

اسلاید ۱۰ :

عناصر سازماني سامانه فرماندهي حادثه

  • SECTION بخش
  • اDIVSIONMدايره
  • GROUP گروه
  • BRANCH شاخه
  • TASK FORCE ستاد
  • STRIKE TEAMگروه ضربت
  • SINGLE RESOURCEمنبع واحد