لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سلامت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سلامت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • امام علي (ع) :

بي ارزشترين علم، دانشي است كه بر سطح زبان توقف كند و بالاترين دانش ها ، دانشي است كه در رفتار و اجزاء و اركان شخصيت آدمي ظاهر گردد

اسلاید ۲ :

تعریف سلامت

 • وسعت توانمندی یک فرد یا گروه برای توسعه خواست ها و رفع نیازها برای تغییر یا سازش با محیط

اسلاید ۳ :

 تعيين كننده هاي سلامت     
Determinants of Health

  وراثت و عوامل فردی

عوامل وشرايط محيطي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه     

         (فقر ، آلودگي ، اشتغال ، مسكن ، …)      

  خدمات بهداشتي ودرماني ، كيفيت ونحوه ارائه آن            

        ( واكسيناسيون ، مراقبت ، غربالگري ،…)

   شيوه زندگي ورفتارهاي بهداشتي افراد جامعه

         ( فرهنگ ، باورها ، هنجارها، ….)

اسلاید ۴ :

culture

 • مجموعه ای از عقاید و ارزشها در مورد زندگی که یک گروه از مردم شدیدا به آن معتقدند و از طریق نسلها منتقل می شود
 • فرآیند پویا که در طول زمان توسعه می یابد.

اسلاید ۵ :

Race

 • یک طبقه بندی اجتماعی بر پایه شاخصهای جسمانی

اسلاید ۶ :

Ethnicity

 • احساس مشترک خویشاوندی بین یک گروه از افراد

اسلاید ۷ :

Cultural competence

 • ارائه مراقبت متناسب با فرهنگ
 • ترکیبی از خط مشی،نگرش و رفتارهای مطابق با فرهنگ
 • ۴ اصل راهنمای ارائه مراقبت:

طراحی مراقبت خاص برای هر مددجو؛مراقبت بر اساس ویژگیهای منحصربه فرد فرهنگی؛ استراتژیهایی که توانایی تصمیم گیری در مورد رفتارهای بهداشتی را در مددجو ایجاد می کند؛ ارائه مراقبت با حساسیت و توجه

اسلاید ۸ :

۲ اصل پیشنهادی لنینگر در کسب مقبولیت فرهنگی

 • داشتن هدف کلی و نگرش صادقانه نسبت به افراد و فرهنگشان
 • درنظر گرفتن تفاوتهای افراد

اسلاید ۹ :

مراحل کسب مقبولیت فرهنگی(اورلندی)

 • فاقد مقبولیت فرهنگی
 • حساسیت فرهنگی
 • کسب مقبولیت فرهنگی

اسلاید ۱۰ :

حیطه های مقبولیت فرهنگی (لنینگر)

 • حفاظت فرهنگی
 • موافقت فرهنگی
 • الگوپذیری مجدد