لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سلول و اندامكهاي داخل سلول توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سلول و اندامكهاي داخل سلول قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سلول

 • هسته
 • سيتوپلاسم
 • غشا؟

اسلاید ۲ :

سیتوپلاسم

 • به مجموعه ذرات و اندامكهاي داخل سلول اصطلاحا سیتوپلاسم اطلاق مي شود.
 • به بخش مايع شفاف سيتوپلاسم كه ذرات در آن پراكنده است سيتوزول خوانده ميشود. سيتوزول حاوي پروتئينهاي محلول، الكتروليتها و گلوكز است.

اسلاید ۳ :

اندامکهای داخل سلولي

 • رتیکولوم آندوپلاسمیک:
 • دانه دار: در اين نوع ER در سطوح خارجي تعداد زيادي ريبوزوم وجود دارد و سنتز پروتئين بر روي اين ريبوزوم ها انجام مي شود.
 • صاف( بدون دانه ): فاقد ريبوزوم هستند و در سنتز مواد ليپيدي و همچنين در بسياري از روندهاي آنزيمي سلول نقش دارند.

اسلاید ۴ :

 • ریبوزوم: ریبوزومها پروتئین های ساختمانی و ترشحی سنتز می کند و ممکن است به شبکه آندوپلاسمیک چسبیده باشد.

اسلاید ۵ :

 • دستگاه گلژي: ساختمان شبيه ER صاف دارد و در ارتباط نزديك با شبكه آندوپلاسميك مي باشد و بيشتر نقش ترشحي داشته و مواد ترشحي در داخل اين ارگانل پردازش شده و بصورت وزيكول ترشحي در مي آيد.

اسلاید ۶ :

 • ميتوكندري: ميتوكندريها ارگانل هاي دو لايه اي هستند كه از نظر اندازه و شكل بسيار متغيير هستند.

     واكنشهاي تنفسي (اكسيداسيون- فسفوريلاسيون) سلول و توليد انرژي در داخل ميتوكندري انجام مي گردد.

     ميتوكندري خود تكثير (self-replicative) مي باشد و در برخي سلولها نظير سلولهاي عضلاني كه انرژي زيادي لازم دارند تعداد ميتوكندريها بطور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد.

اسلاید ۷ :

 • ليزوزم: اندامكهاي وزيكولي هستند كه در سرتاسر سيتوپلاسم پراكنده اند و بعنوان يك سيستم گوارشي داخل سلولي عمل مي كنند و از آنزيمهاي گوارشي (هيدرولازها) انباشته است.

اسلاید ۸ :

 • پروكسي زوم :
 • مشابه ليزوزمها هستند ولي به جاي دستگاه گلژي از دستگاه رتيكولوم آندوپلاسميك صاف جوانه مي زنند.
 • و همچنين بجاي آنزيمهاي هيدرولاز داراي آنزيمهاي اكسيداز هستند.

اسلاید ۹ :

 • گرانولهاي ترشحي:

 انواع مختلفي از گرانولها با توجه به عملكرد سلول ساخته مي شوند.

سنتز اين گرانولها در ارتباط با فعاليت شبكه آندوپلاسميك و دستگاه گلژي مي باشد و در مواقع لزوم از سلول ترشح مي شوند. (مانند: گرانولهاي گوارشي در سلولهاي لوزالمعده)

اسلاید ۱۰ :

هسته:

 • هسته مركز كنترل سلول است

    و حاوي DNA مي باشد. هسته داراي

    يك غشاء دو لايه مي باشد كه امتداد

    غشاء خارجي شبكه آندوپلاسميك را

    مي سازد.

 كليه عملكردهاي سلولي و

    ساختارهاي سلولي

بوسيله هسته تنظيم مي شود.