لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سمينار بررسی و ارزیابی اصول تولید پراکنده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سمينار بررسی و ارزیابی اصول تولید پراکنده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- تاريخچه:

شروع توليد انرژی برق:

نامتمرکز و پراکنده برای محدوده های جغرافيايی محدود

گسترش تعداد شرکت های خدماتی برق رسانی محلی.

اسلاید ۲ :

ضرورتهای توليد متمرکز:

 اقتصادی بودن (هزینه تولید پایین)

 تولید پشتیبان و رزرو (کیفیت توان)

 قابلیت اطمینان بالا و ایمنی

باعث حرکت از توليد نامتمرکز به سوی توليد متمرکز گرديد.

اسلاید ۳ :

ضرورتهای جديد:

 رشد مصرف-محدودیتهای اقتصادی-جغرافیایی انتقال

 اقتصادی شدن تولید برق از منابع تجدید پذیر

  • تکامل تکنولوژیهای تولید برق از منابع تجدید پذیر
  • تکامل تکنولوژیهای الکترونیک قدرت
  • بازار رقابتی برق (خصوصی سازی و قاعده زدایی شرکتهای توزیع)

 مسائل زیست محیطی

مشکلات امنيت و قابليت اطمينان

باعث گرايش دوباره به سمت توليد نامتمرکز (پراکنده) گرديد.

اسلاید ۴ :

 تعاریف:

 

         ۱- منبع تولید توان با ظرفیت محدود (؟!)      ناقص

         ۲- منبع تولید توان الکتریکی که مستقیماً به شبکه

             توزیع یا به مصرف کننده متصل است      کامل

 

اسلاید ۵ :

کلمات کلیدی:

تولید پراکنده

تولید نامتمرکز

Distributed Generation

Dispersed Generation

Embedded Generation

Distributed Resources

Distributed Utility

اسلاید ۶ :

۲- ويژگی های DG:

الف- سطح ولتاژ:

                    فشار متوسط: kV11، kV20، kV33

                    فشار ضعیف: V400

ب- ظرفیت تولید:

EPRI:                      ۱kW < P < 50MW

GRI:                      ۲۵kW < P < 25MW

Preston & Rostler:    ۱kW < P <100MW

Cardell:                 ۵۰kW < P < 1 MW

Cigre:                    ۵۰kW < P < 100 MW

اسلاید ۷ :

ج- منابع اولیه انرژی:

 ۱- فنا پذیر ( فسیلی )

 ۲- تجدید پذیر

د- تکنولوژی تولید:

۱- تکنولوژی قدیمی: موتورهای احتراقی، دیزل، توربین گاز،…

۲- تکنولوژی نو: پیل های سوختی، مبدل های قدرت،…

اسلاید ۸ :

ه- بهره برداری

مواردی که باید بررسی شوند:

– قابلیت دیسپاچینگ

– برنامه پذیری

– امکان عملکرد مستقل

 

نقش DG پس از بهره برداری:

۱- نقش نیروگاه مستقل برق  (IPP: Independent Power Producer)

۲- نقش مدیریت بار (کاهش دهنده بار شبکه)

۳- نقش رزرو چرخان

اسلاید ۹ :

۳-دسته بندی

Micro DG:         ۱W < P < 5kW

Small DG:        ۵kW< P < 5MW

Medium DG:    ۵MW< P < 50MW

Large DG:      ۵۰MW< P

اسلاید ۱۰ :

۱-دسته بندی منابع انرژی

منابع انرژی فناپذیر

منابع انرژی تجدیدپذیر