لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سنسورهای آلاينده ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سنسورهای آلاينده ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست

 انواع گازها وآلاينده ها

 روشهای تشخيص آلاينده ها

 روش کاتالیست و کاربردها

 سنسور لایه نازک و کاربردها

 روش مادون قرمز و کاربردها

  نانوتیوب و کاربردها

 روش الکتروشیمیایی و کاربردها

اسلاید ۲ :

The main air pollutants

Co(carbon monoxide)

Nox (nitrogen oxides)

H2S

O3

Lead

Particulate

Toxic

Asbestos

اسلاید ۳ :

انواع گازها

nCombustible

متان، بوتان و استیلن و …  

nToxic

مونوکسید کربن و سولفید هیدروژن و …

nAsphyxiant

مسمومیت با سیانید هیدروژن …

 

اسلاید ۴ :

گازهای سمی و حدود آنها در واحدهای غلظت

nTWA (Time Weightead Average Concentration)

غلظت متوسط در یک زمان مشخص

nLTEL) Long Term Exposure Limit)

     حد طولانی ترین مدت در معرض قرار گرفتن،

غلظت قابل قبول برای یک دوره هشت ساعته کاری  

 ( برای سولفید هیدروژن ۱۰ppm )

nSTEL

 حد کوتاهترین مدت در معرض قرار گرفتن،

غلظت قابل قبول برای یک دوره ده دقیقه ای کاری.

) ppb), )ppm(, )mg/m3(

اسلاید ۵ :

انواع سنسورهای گاز

 سنسور کاتالیستی

 سنسورهای مادون قرمز

 تکنولوژی CHEMCASSETTE

 الکتروشِميايی

سنسورهای لایه نازک

اسلاید ۶ :

سنسورهای کاتاليست قابل استفاده برای تشخيص گازهای  Co,NOX
 

نیمه هادیها را می توان به دو دسته نیمه هادیهای ذاتی ونیمه هادیهای اکسید فلزی یا سولفید فلزی (اکسید روی یا دی اکسید قلع یا اکسید آهن…) تقسیم کرد.

با توجه به دما و در مجاورت گاز هدایت الکتریکی نیمه هادی بیشتر می شود.(اکسپژن شبکه را از سطح جامد بیرون می آورد و یک جای خالی اکسپژن که دهنده الکترون است در شبکه باقی می ماند.

شرایط موثر در انتخاب گری:

  • غشای نیمه تراوا
  • دما
  • نوع ماده کاتالیست

اسلاید ۷ :

ساخت سنسور مونوکسید کربن

کاتالیست

قرص سنسور

اسلاید ۸ :

Catalytic converters:
(NOX and CO)

nConditions of high_pressure and high_temperature exist in an engine are conductive for the formation of oxides of nitrogen.

nThe temperature of bulk gas oxidation and reduction of hydro carbon gases ,carbon monoxide and nitric oxide gas is about 600 to 700 c.the temperature of exhaust gases in the exhaust system is lower.

nThe catalytic converter oxidizes and reduces all three pollutant gases at  lower temperature because of the catalytic chemical reaction.it becomes effective in the temperature range between 250-300 c.

اسلاید ۹ :

nThe converter is filled with a monolithic substrate coated with small amounts of platinum and palladium .

nThrough a catalytic action ,a chemical change converts co and hydro carbon in to carbon mono oxide and water.(two way convertor0

 

اسلاید ۱۰ :

سنسورهای نیمه هادی
 سنسورهای لایه نازک

با جذب اکسیژن نیمه هادی توسط CO مقاومت نیمه هادی تغییر می کند.

در یک دمای خاصی این واکنش انجام می شود(انتخاب پذیری)

یک مدار برای دمای ۴۰۰ و یکی برای مدار پل.